Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Dalajláma na Slovensku - Čo nesmie vedieť vytunelovaný o Tibete Tlačiť E-mail
Streda, 09 September 2009 10:26

http://www.ondrias.sk/images/1512phhdl_yellow.pngPríspevok doplňuje článok „Čo nesmie vedieť vytunelovaný o Tibete“ o súčasné údaje o Tibete. Vydávam ho ako súčasť návštevy Dalajlámu na Slovensku, pretože predpokladám, že v rámci tradície sa začne blúzniť o nedodržiavaní ľudských práv v Tibete a v komunistickej Číne.

 

 

 

Nasledovné informácie o Tibete sú spracované hlavne podľa údajov z článku Michaela Parentiho a ďalších článkov:
http://www.michaelparenti.org/Tibet.html
http://www.cctv.com/english/20080418/103089.shtml
http://www.faqs.org/faqs/tibet-faq/
http://www.womenofchina.cn/Data_Research/Latest_Statistics/203027.jsp
http://english.people.com.cn/90001/90776/90785/6384840.html


Do roku 1959 keď Dalajláma vládol v Tibete skoro všetka obrábaná pôda a pastviny patrili šľachte a kláštorom, pričom väčšina obyvateľov boli nevoľnici, ktorí na nich robili. Tibetská aristokracia a vedúci mnísi, 5% populácie, vlastnili a rozhodovali o všetkom. Systém sa podobal nevoľníctvu v Európe spred 700 rokov. Napríklad, kláštor Drepung v Tibete bol najväčší vlastník pôdy na svete, mal 185 veľkostatkov, 25000 nevoľníkov, 300 veľkých pastvín a 16000 pastierov. Sám Dalajláma žil v 14 poschodovom paláci, ktorý mal 1000 miestností (Gary Wilson's report in Worker's World, 6 February 1997). Dalajláma a jeho rodina vlastnila okolo 4000 nevoľníkov a 100 domácich otrokov. Šľachta - sekulárni vládcovia sa mali tiež dobre. Napríklad veliteľ Tibetskej armády, člen Dalajlámového kabinetu vlastnil 4000 km2 pozemkov a 3500 nevoľníkov (Gelder and Gelder, The Timely Rain, 62 and 174). Pred demokratickými reformami v roku 1959, Tibet mal 197 rodín dedičnej aristokracie, v tom bolo 25 veľkých rodín. Nevoľníci tvorili okolo 90% populácie.


Tibetskí chlapci boli často odobratí od roľníckej rodiny na výchovu za mníchov, kde slúžili elitným mníchom. Ako uvádza mních Tashi-Tsering, deti v kláštoroch boli často sexuálne zneužívané. On sám bol obeťou sexuálneho znásilňovania od 9 rokov (Melvyn Goldstein, William Siebenschuh, and Tashì-Tsering, The Struggle for Modern Tibet: The Autobiography of Tashì-Tsering. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997).
 

V tibetskej komunite bol malý počet slobodných roľníkov, okolo 10000 obchodníkov, veľká väčšina nevoľníkov a domácich otrokov, ktorí nič nevlastnili. Deti otrokov boli otroci (Gelder and Gelder, The Timely Rain, 110). Veľká väčšina populácie boli nevoľníci bez vzdelania a zdravotnej starostlivosti. Doživotne boli vlastníkom pána alebo kláštora. Za prácu nedostávali žiadnu mzdu (Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet 1913-1951. Berkeley: University of California Press, 1989, 5 and passim). Nesmeli sa ženiť bez povolenia pána alebo lámu. Pán mohol požičať nevoľníka inému pánovi na prácu aj do veľmi vzdialených oblastiach (Anna Louise Strong, Tibetan Interviews. Peking: New World Press, 1959, 15, 19-21, 24).


V Tibete tresty pre nevoľníkov za krádež, útek alebo vzopreniu sa moci boli mučenie, mrzačenie, vyrezanie očí, jazyka, nosa, odťatie ruky a tak podobne.  V roku 1959 Anna Louise Strong navštívila výstavu nástrojov na mučenie pre dospelých a pre deti, ktoré používala tibetská šľachta. Popisuje napríklad aj fotografie komunistických aktivistov, ktorým odrezali nos a vrchnú peru (Strong, Tibetan Interviews, 91-96). V roku 1937, návštevník Tibetu, Spencer Chapman napísal: „Žobrák vedľa cesty neznamenal nič pre mnícha. Vzdelanie nebolo pre nevoľníkov, lebo by mohlo narušiť feudálny systém (Waddell, Landon, O'Connor, and Chapman are quoted in Gelder and Gelder, The Timely Rain, 123-125). Francúzsky Tibetologist Alexandra David-Neel v knihe „Old Tibet Faces A New China" píše. Nevoľnici boli doživotne zadlžení, kde dlh prechádzal na potomkov.


V starom Tibete, vlastník nevoľníka o ňom rozhodoval podobne ako o inom majetku. Mohol ho predať, dať ho ako dar, požičať ho, alebo splatiť s ním dlh. Vlastníci nevoľníkov mali štátne väznice a súkromné väzenia podobne aj veľké kláštory mali vlastný súd a väzenie.


Keď v roku 1951 Čínski komunisti obsadili Tibet začali budovať cesty a nemocnice. Majetok šľachty a kláštorov neskonfiškovali. Feudálna šľachta ďalej vládla nad nevoľníkmi. Komunisti rešpektovali Tibetskú kultúru a náboženstvo  (Goldstein, The Snow Lion and the Dragon, 52).


V roku 1956-1957 vypuklo v Tibete povstanie za asistencie americkej CIA (Kenneth Conboy and James Morrison, The CIA's Secret War in Tibet. Lawrence, Kansas: University of Kansas Press, 2002; and William Leary, "Secret Mission to Tibet," Air & Space, December 1997/January 1998). Mnoho vedúcich povstalcov a agentov patrilo medzi tibetskú aristokraciu alebo ich potomkov, ale väčšina populácie sa k povstaniu nepridala (Hugh Deane, "The Cold War in Tibet,"ť CovertAction Quarterly. Winter 1987).


Po potlačení povstania Čínski komunisti zrušili otroctvo a Tibetský systém nevoľníctva a neplatenej práce. Zaviedli občianske vzdelávanie a tak zrušili monopol kláštorov na vzdelanie. Zaviedli kanalizáciu a elektrinu (Greene, A Curtain of Ignorance, 248 and passim; and Grunfeld, The Making of Modern Tibet, passim). Do roku 1961 rozdelili pôdu a stáda roľníkom a zaviedli kolektivizáciu (Karan, The Changing Face of Tibet, 36-38, 41, 57-58; London Times, 4 July 1966).


Dalajláma a jeho poradca najmladší brat Tendzin Choegyal tvrdili, že Číňania zabili pri okupácii 1,2 milióna Tibeťanov (Tendzin Choegyal, "The Truth about Tibet," Imprimis; publication of Hillsdale College, Michigan, April 1999).  Údaj je vymyslený, pretože podľa oficiálneho sčítania ľudí  v roku 1953, celková populácia v Tibete bola 1 274 000 obyvateľov (Karan, The Changing Face of Tibet, 52-53).


Podľa dokumentov ministerstva zahraničia USA z roku 1998, v 1960-tich rokoch tibetský exil dostával od CIA 1,7 milióna dolárov ročne. Ročný plat Dalajláma od CIA bol 186000 dolárov. V 21. storočí americký kongres vyčlenil na podporu tibetského exilu v Indii 2 milióny dolárov  a ďalší milión na „demokratické aktivity“ exilu. Navyše, Dalajláma dostal finančnú pomoc od G. Sorosa (Heather Cottin, "George Soros, Imperial Wizard," CovertAction Quarterly no. 74, Fall 2002). V súčasnosti tibetskí mnísi v Kalifornii dostávajú od vlády USA 550-700 dolárov mesačne a zdravotnú starostlivosť zadarmo. Neplatia za ubytovanie, telefón, internet a káblovú televíziu.


Platený tibetsky exil bol rozčarovaný, keď v roku 1996 Dalajláma vyhlásil, že „Marxizmus je založený na morálnych princípoch, zatiaľ čo kapitalizmus sa stará len o zisk a výnosnosť“.... Marxizmus sa stará o „spravodlivé využívanie výrobných prostriedkov“ a „osud pracujúcich“.. „Myslím si o sebe, že som polovičný Marxista a polovičný Budhista“ (The Dalajláma in Marianne Dresser , ed., Beyond Dogma: Dialogues and Discourses. Berkeley, Calif.: North Atlantic Books, 1996).


Kim Lewis, ktorý študoval „hojenie rán“  tibetských mníchov v Kalifornii,  USA, sa rozprával aj s tibetskými ženami, ktoré žili v kláštoroch s mníchmi v Tibete.  Na otázku, či by sa vrátili do Tibetu, odpovedali, že nie. Dôvod nebol okupácia Tibetu, ale zlé spomienky na život v kláštoroch. Teraz sú vďačné, že sa nemusia vydať za 4 -5 mužov a byť stále tehotné, alebo byť nakazené sexuálnymi nemocami.“  Ich staré matky spomínali, že vyspať sa s mníchom, ako im mnísi tvrdili, malo byť pre nich prostriedok osvietenia, podobne ako mal Budha.

Systém nevoľníctva sa v Tibete udržal aj preto tak dlho, lebo nevoľníci verili, že mnísi majú moc prispieť,  čím sa narodia v budúcom živote. Niekto sa môže narodiť ako človek -aristokrat alebo ako prasa.


Ako vyzeral Tibet, keď ho okupovali Briti? V roku 1904 Briti okupovali Tibet. Briti žiadali voľný obchod bez daní pre Indiu a zaplatiť 2,5 milióna rupií ako náhradu škody. Sir Charles Bell, Britský úradník v Tibete v rokoch 1904-1905 v knihe „Tibet: Past and Present, Oxford, 1924, pp. 78-79“ píše: že „otroci v Tibete sa aj kradli, hlavne malé deti. Alebo chudobní rodičia predali deti priekupníkom, ktorí ich ďalej predali ako otroka. Tieto deti pochádzali hlavne z juhovýchodného Tibetu.“  Feudálny systém v Tibete Britom pravdepodobne vyhovoval.


V Tibete po demokratických reformách, ktoré zaviedli komunisti, začal komunistický zázrak (hlavne po roku 1970), čo dokumentujú nasledovné čísla.


Úmrtnosť detí v Tibete v roku 1951 bola 430 na 1000 narodených. Počas komunistického zázraku sa znížila na  91,8 detí v roku 1990 a na 35,3 detí na 1000 narodených v roku 2000. Rast HDP za posledných 7 rokov bol 12% ročne. Teraz je 30x vyšší ako v roku 1950. Priemerná očakávaná dĺžka života v roku 1950 bola 35,5 rokov, v súčasnosti je 67 rokov. V súčasnosti Tibet má populáciu 2,5 milióna, oproti 1,2 milióna v roku 1964. Príjem roľníkov a pastierov sa za posledných 5 rokov zvyšoval v dvojciferných číslach. V roku 2007 to bolo o 14,5% oproti roku 2006. Export Tibetu bol 222 milión dolárov v roku 2006, bol o 34% vyšší ako v roku 2005. V roku 2006 Tibet navštívilo 2,5 milióna turistov,  zvýšenie o 40% oproti roku 2005.  V roku 2007 to bolo už 4 milióny. Príjem z turizmu v roku 2006 bol 350 miliónov dolárov. V roku 1950, 95% Tibeťanov bolo negramotných, len 2% detí chodilo do školy. V súčasnosti je základné vzdelanie povinné a negramotnosť u ľudí v pracovnom veku je 4,76%. V roku 2000 Tibet mal 4 univerzity, kde študovalo  5475 študentov.


V roku 2008 čistý príjem farmárov a pastierov sa zvýšil o 13,9% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  Hrubý domáci produkt (HDP) v Tibete v prvom polroku 2009 stúpol o 10,3% v porovnaní s predchádzajúcim rokom a príjem farmárov a pastierov sa z výšil o 15%. Nárast HDP o 10,3% v čase najväčšej svetovej hospodárskej krízy je ekonomickým zázrakom a patrí medzi najvyššie na svete.. Pripomínam, že v USA, Európe a Japonsku HDP v prvom polroku 2009 klesol.
http://en.tibet328.cn/01/06/200907/t368039.htm
http://en.chinagate.cn/features/2009-03/30/content_17522525_8.htm

 

Ale o tomto Slovenské mienkotvorne média, v rámci tradície, písať nebudú. Budú tunelovať.
Je úplne jasné, že pokiaľ sa súčasným „anglosaským“ vládcom vo svete v najbližších 10-20 rokoch nepodarí politicky alebo ekonomicky zničiť komunistickú Čínu, potom už nebudú mať šancu a stratia svoju moc vo svete. Preto organizujú všetko možné, aj rôzne návštevy, aby sa tak nestalo. Dnes sú to nepokoje v Tibete, návštevy, a zajtra niečo iné. Ale niečo veľké musia vymyslieť, lebo čas uteká.


Sú občania Slovenska len vytunelované stádo? Ani tomu neverím. Presnejšie, neverím, že všetci. A preto som aj napísal tento článok.


Karol Ondriaš
9.9.2009

Komentárov
Vyhľadávanie
Filip Zvědělík  - Čína   |2009-09-11 15:28:26
Čína nie je socialistická krajina. Čína je krajinou kapitalistickou
vykorisťujúcou robotnícku triedu.
Dano   |2009-09-11 16:02:31
Súhlasím s názorom s.Zvědělíka že Čína je typickou kapitalistickou
krajinou, aj napriek tomu že tam stále vládne Komunistická strana, treba ale
dodať aj to že momentálne ak chcú aspoň trochu prosperovať inú možnosť
ako spolupracovať (kolaborovať) s kapitalistickými krajinami ani
nemajú.
Len neviem či som tá tzv. čínska prosperita je ten pravý výraz
pretože 200 mil. ľudí si tam žije na slušnej úrovni a drvivá väčšina
ľudí tam doslova a do písmena žije zo dňa na deň, čo je pre
kapitalistickú spoločnosť typické.
Filip Zvědělík  - Čína   |2009-09-11 17:50:59
Skôr by som povedal, že nie Čína kolaboruje, ale Spojené štáty
kolaborujú s Čínou. I keď jedným dychom by som rád dodal, že Spojené
štáty sú určite ľavicovejšie ako Čína. Najmä po nástupe pána
prezidenta Baracka Obamu.
Dano   |2009-09-11 18:38:54
Áno samozrejme že USA sú týmto správaním sa všeobecne známe, lenže od
výstaby socializmu sa odvrátila práve Čína a nie naopak, tak som to myslel
tou kolaboráciou.
Filip Zvědělík  - Čína   |2009-09-11 21:33:43
Áno, Čína sa odvrátila od výstavby socializmu a zo socialistickej krajiny
sa pretransformovala na krajinu kapitalistickú. Preto naozaj nerozumiem z
akého dôvodu ju pán Ondriaš ospevuje a vykresľuje ako socialistickú
krajinu, keď to tak nie je! Predsa v Číne je asi miliarda ľudí
vykorisťovaných a žijúcich vo veľmi biednych podmienkach. To je vzor pre
pána Ondriaša a vedenie KSS?
Dano   |2009-09-11 16:06:51
Čo sa týka názoru na samotného Dalajlámu, tak s tým zo s.Ondriašom
naprosto súhlasím.
Prokop   |2009-09-12 16:02:16
by ma zaujímalo, či Severná Kórea je komunistická krajina...

ten
Dalajláma - kapitalistický šašo - rozpráva o slobode a sám bol
otrokárom...

ničí ozón luxusnými výletmi lietadlom...
Dano   |2009-09-12 23:25:39
V KĽDR oproti Číne nie je dovolené súkromné podnikanie, všetko je v
rukách štátu a nedá sa tam vstúpiť ani ako zahraničný investori a teda
nedeovolia aby svoj ľud tam aj vykorisťovali a otročili za min. mzdu v ich
fabrikách atď. atď... Čiže sú medzi týmito dvoma krajinami priepastné
rozdiely. KĽDR sa od výstavby socializmu neodvrátila, len je logické a
pochopiteľné že po páde východného bloku už nemá také možnosti
internacionálnej spolupráce a preto sa snažia, by som povedal udržať si
svoj systém zo zaťatými zubami a brániť sa voči drvivej prevahe
kapitalistických krajín, dúfajúc o zvrat v pomere síl,v prospech
socializmu...
irdun   |2009-09-13 14:17:45
Ty si dostal pecku do hlavy a este ti v nej brni???

Ak je v KLDR komunizmus
ja som obcan Vatikanu!
KLDR je jedna z najchudobnejsich krajin sveta kde je
obyvatelstvo permanentne vystavene hrozbe hladomoru,vlastnenie mobil.telefonu sa
tresta smrtou,radio a TV prijimace,ak nejake su, su nastavene vylucne na statne
stanice,sledovnie zahranicnych stanic sa tresta smrtou.Je to jeidny stat kde
este dnes existuju koncentracne tabory.
Formalne vzate,samozrejem,ze v KLDR
ziaden komunizmus ani socializmus nie je. Je tam dost typicka forma azijskej
tyranskej monarchie kde sa funkcia generalneho tajomnnika (ako sa vola funkcia
monarchu je jedno) dedi z otca na syna uz 3 generacie.
Dano  - re: Irdun   |2009-09-13 15:41:38
Ty si dostal pecku do hlavy a este ti v nej brni???

Ak je v KLDR komunizmus
ja som obcan Vatikanu!

Ach, priznám sa že som rád že sa tento ´múdry´
pán znovu ozval na môj príspevok. Prosím ťa kde som napísal že je v KĽDR
komunizmus???, alebo to mám brať tak že tým komunizmom myslíš
socializmus??? Čo sa týka ich životnej úrovni áno je biedna ale napísal
som aj prečo, k tým ostatným nezmyslom čo si zase popísal o mobiloch a tv
sa naozaj nedá inak ako ich trápne vysmiať, vidieť že si zrejme žiješ vo
svojom vlastnom malom plutokratickom svete a rozum čerpáš z bulvárnych
plátkov a tv staníc, tváriš sa že ťa zaujíma pravda, ale tú ty zrejme
vôbec nehľadáš a radšej si liečiš komplexy na tomto fóre a do diskusie
zo s.Ondriašom sa ísť bojíš a po tomto ďalšom tvojom trápnom zbytočnom
príspevku mi to už naozaj pripadá tak že si asi vážne tým občanom toho
hniezda vreteníc,Vatikánu...

Len nechápem na čo keď si taký zaritý
antikomunista sa sem stále pletieš a zbytočne sa tu pred nami strápňuješ?
irdun   |2009-09-13 18:23:55
...V KĽDR oproti Číne nie je dovolené súkromné podnikanie, všetko je
v
rukách štátu a nedá sa tam vstúpiť ani ako zahraničný investor...

Co
je pre 5 ran kristovych toto ak nie definicia komunizmu?

-teda
nedeovolia aby
svoj ľud tam aj vykorisťovali a otročili za min. mzdu v ich
fabrikách atď.
atď

Zaiste nie.V "ludovodemokratickej republike" nevladne
vykoristovanie ale priamo zotrocovanie a monopol nan ma monarcha Kim Cong Il
Prvy.

Co sa tyka masmedii najdi si nieco o Sev.Korei vo wiki.

-do diskusie
zo
s.Ondriašom sa ísť bojíš

Na to si prisiel ako?
A co akoze robim
tu?

Zaryty sa pise s tvrdym Y.
A vidim ze komunisti nenavidia este stale
akekolvek kriticke myslenie ,aj v case ked ich prevalcovala realita a ostalo ich
uz len do vytahu...
(Uvedom si ze casy paragrafu o ohovarani socialistickeho
zriadenia skoncili pred skoro 20 rokmi).
Dano   |2009-09-13 21:04:41
-do diskusie
zo
s.Ondriašom sa ísť bojíš

Na to si prisiel ako?
A co
akoze robim
tu?

Do diskusie zo s.Ondriašom sa bojíš ísť na živo ako ti
pred časom ponúkal, ty si to odmietol a na miesto toho sa sem len chodíš
strápňovať a znevažovať toto diskusné fórum ale réalne nemáš odvahu,
taký si ty hrdina... Jasné že viem že slovo zarytý sa píše s Y, lenže
myslím si že aj človek do IQ 60 pochopí že sa jedná o preklep, alebo si
snáď myslíš že ty si bez chyby? pretože súdiac s tých tvojich hlúpych
príspevkov sa paradoxne tváriš ako ´otec národov´ ale inteligentý človek
z nich ihneď spozná že nie si. Komunisti kritiku znesú to ťa môžem
ubezpečiť, pokiaľ je však opodstatnená a nie ako tá tvoja chabá z
bulváru...
irdun   |2009-09-14 19:44:16
Debaty so s.Ondriasom sa nebojim, iba som si stanovil podmienky (presne tak ako
on).Moje poznamky a vyhrady ku jeho knihe si najdi pod kapitolou Kriminalita a
upadok spolocnosti. Zatial su bez odozvy.
Diskusia na urovni kde by som
statistikami vyvratil jeho statistiky by bola mozna ale to by ma stalo spustu
casu a prace.Lutujem ale moj cas je drahy a pracovna sila tiez...

-že sa
jedná o preklep

OK beriem

-Komunisti kritiku znesú to ťa
môžem
ubezpečiť

Zaiste preto nam sem poslali v ´68 tanky a preto zbesilo
rusili kazde zahranicne vysielanie (pokial sa dalo),zatvarali ludi za pisane
slovo alebo samizdatove nahravky etc...
Dano   |2009-09-13 21:09:18
...V KĽDR oproti Číne nie je dovolené súkromné podnikanie, všetko
je
v
rukách štátu a nedá sa tam vstúpiť ani ako zahraničný
investor...

Co
je pre 5 ran kristovych toto ak nie definicia
komunizmu?

Naklikaj si na tej tvojej wikipedii čo je to komunizmus a potom
sa sem príď o ňom s nami porozprávať, lebo toto je z tvojej strany naozaj
smiešne, teraz to myslím vážne chcem ti len dobre...
Dano  - re:   |2009-09-13 15:55:34
Sudruhovia v Cine pochopili.
Niektori sudruhovia doma este zjavne nie...

A
ty už zrejme vôbec nie, porovnávať Tibet s Amerikou je ako Obra s
trpaslíkom, okrem toho vtedajšia komunistcká Čína naozaj Tibet pozdvihla,
len neviem či sa to isté dá povedať aj o amerike pretože je tam stále
množstvo rozvojových krajín, ktoré sú rozvojové hlavne kvôli USA pretože
tie si z nich spravili svoje novodobé kolónie a ak by sa chceli v nejakej
väčšej miere od nich odtrhnúť USA by ich rebéliu potlačili vojenskou
silou aby si nemohli ísť svojou vlastnou cestou a oni by z nich nič nemali,
žiaden osoh samozrejme...

Čo sa týka Číny je sice pravdou že okolo 200
mil. ľudí si tam žije na dosť vysokej úrovni, lenže vyše 1 mld. ľudí
doslova prežíva zo dňa na deň a väčšina z nich pracuje!
Filip Zvědělík  - KĽDR   |2009-09-13 16:12:49
Každá krajina, ktorá čelí embargu zo strany Spojených štátov a ich
satelitných štátov je vo veľmi ťažkej situácii. Ak by bol prístup
Spojených štátov ku KĽDR iný, tak aj situácia v krajine by bola iná.
Hladomor v KĽDR má na svedomí Západ a jeho protisocialistická politika.
irdun   |2009-09-13 18:28:55
JAr a Rodezia celili embargu od OSN (a teda aj USA) desiatky rokov.Boli to
najvyspelejsie ekonomiky v Afrike.
V JAR zrusili apartheid, v Rhodezii
(dnes.Zimbabwe) sa ujali vlady marxisiti.
JAR ide pomaly dolu vodou (najdi si
ekon.vyvoj vo Wiki alebo na stranke OSN) a Zimbabwe sa pod vladou Marxistov (v
kombinacii s cernosskou mentalitou) premenilo z obilnice Afriky na krajinu na
hranici hladomoru s hyperinflaciou.
Takze co pises je drist.
Naviac,Sev.Koreu
este stale sponzoruje Cina (co sa dovezie do ciny moze sa principialne doviezt i
do Sev.K.) Akurat ze sudruhovia kapitalisti v Cine chcu za to uz dnes aj
zaplatit-a v Kimovej risi nieto cim...
irdun   |2009-09-13 18:43:20
...Jaj a samozrejme nehovoriac o potravinovej pomoci OSN na ktrou sa skladame
vsetci z nasich dani...
irdun   |2009-09-13 14:22:53
S tym ze Cina pozdvihla Tibet z mepredstavitelne zaostalej monarchie
suhlasim.Nicmenej neurobili presne to iste Europania s Indianmi?
Pan autor
meria opät dvojakym metrom.Podla toho ako sa mu to hodi do kramu.

Samozrejme ze Cina nie je ziaden socialisticky stat pod vedenim komunistov,co je
to preboha za kom.stranu kde mozu byt clenovia i velkokapitalisti?
Sudruhovia v
Cine pochopili.
Niektori sudruhovia doma este zjavne nie...
Anonymný   |2009-09-14 12:33:08
o USA a spol. je dosť negatívnych informácií, ale o KLDR,
Vietname...Venezuele v podstate žiadne info...okrem stupídnej
propagandy...hladomor a podobne...super spartakiády cvičia v KLDR... a
génové inžinierstvo a jadrová fyzika je na dobrej úrovni...keď to
porovnám s nami -hlúpi, dobrí, poslušní otroci západu
Prokop   |2009-09-14 12:33:40
o USA a spol. je dosť negatívnych informácií, ale o
KLDR,
Vietname...Venezuele v podstate žiadne info...okrem
stupídnej
propagandy...hladomor a podobne...super spartakiády cvičia v
KLDR... a
génové inžinierstvo a jadrová fyzika je na dobrej úrovni...keď
to
porovnám s nami -hlúpi, dobrí, poslušní otroci západu
canario447  - re:   |2009-09-14 20:25:26
Anonymný napísal:
o USA a spol. je dosť negatívnych informácií, ale o KLDR,
Vietname...Venezuele v podstate žiadne info...okrem
stupídnej propagandy...hladomor a podobne...super spartakiády
cvičia v KLDR... a génové inžinierstvo a jadrová fyzika je na
dobrej úrovni...keď to porovnám s nami -hlúpi, dobrí, poslušní
otroci západu


Ak ta zaujima nieco o Venezuele mrkni na moju stranku
www.interhelpo2009.org a par veci sa dozvies. Zatial tam toho sice nieje
vela ale nieco predsa. Momentalne pripravujem cestopis o Venezuele a
prekladam par zaujimavych videii takze pribudnu nove veci a nove
informacie. Kazdopadne ak clovek trochu hlada, najde info aj o KDLR aj
o Vietname a o dalsich krajinach.Len treba mat trpezlivost a hladat
Prokop  - info: Venezuela   |2009-09-15 10:53:51
dik, pozriem
Prokop   |2009-09-15 17:07:49
ako si nastavím tie slovenské titulky pre video o Venezuele...?
Dano  - re:   |2009-09-14 21:19:21
-Komunisti kritiku znesú to ťa môžem
ubezpečiť

Zaiste preto nam sem
poslali v ´68 tanky a preto zbesilo rusili kazde zahranicne vysielanie (pokial
sa dalo),zatvarali ludi za pisane slovo alebo samizdatove nahravky
etc...
[/quote]

Prečo znovu odbočuješ od témy a prekrúcaš ju? Tou
kritikou som samozrejme myslel dnešných komunistov z dnešnej KSS a nie čo
bolo v r.1968 i keď za tým si stojím čo sa vtedy udialo, že naše bratské
krajiny prišli brániť náš socializmus, to isté mali spraviť aj v r. 1989
a ver či nie mnohí slušní a poctiví ľudia by nám za to dnes
poďakovali... len tak pre zaujimavoasť pozri sa na to akým spôsobom bráni
USA tú svoju tzv. demokraciu doma i vo svete na tejto stránke mustwatch.cz,
aj keď tomu príliš neverím možno ti aspon trošku otvorí oči a možno
zmeníš názor na túto podľa teba úžasnú slobodnú krajinu...
irdun   |2009-09-15 18:25:21
...samozrejme myslel dnešných komunistov z dnešnej KSS---

Nuz je pranda ze c
r.90 KSC odsudila invaziu a vypustila z agendy triedny boj pod tvrdym tlakom
reality.Ak tymto myslis "dnesni komunisti" tak OK.Ale...

- keď za tým
si stojím čo sa vtedy udialo, že naše bratské
krajiny prišli brániť
náš socializmus, to isté mali spraviť aj v r. 1989
a ver či nie mnohí
slušní a poctiví ľudia by nám za to dnes
poďakovali...

Tak na jednej
strane hovoris cosi o novych komunistoch a ze nie su taki isti ako ti
"stari" na druhej obhajujes invaziu v 68. ktoru sama KSC odsudial.Tak
tomu hovorim paranoja ako vysoka pec

-to akým spôsobom bráni
USA tú
svoju tzv. demokraciu doma i vo svete

USA je dnes problematickou krajinou a v
ziadnom pripade nie je dobrym prikladom demokracie alebo slobodneho trhu.Len
tolko k tejto veci.
Sokrates  - Metody   |2009-09-15 03:51:42
Pouzivaju rafinovanejsie metody zakryvane perfektnou propagandou.
James S.
Henry: The blood bankers na google.
Tu su metody:

http://video.google.com/videoplay?docid=-8824638
200653883905&ei=ofKuSp3REpCIqQO5lY2vAw&q=terrorism +nicaragua&hl=en#
peter  - re: Čína   |2009-09-15 16:58:37
Filip Zvědělík napísal:
Áno, Čína sa odvrátila od výstavby socializmu a zo socialistickej
krajiny sa pretransformovala na krajinu kapitalistickú. Preto
naozaj nerozumiem z akého dôvodu ju pán Ondriaš ospevuje a
vykresľuje ako socialistickú krajinu, keď to tak nie je! Predsa v Číne
je asi miliarda ľudí vykorisťovaných a žijúcich vo veľmi
biednych podmienkach. To je vzor pre pána Ondriaša a vedenie KSS?
Čína sa neodvrátila od princípov marxizmu, ako
to urobili rusy a ich satelity, prekrútený
nedovysvetlovaný deformovaný marxizmus sa stal príčinou aj
jeho pádu, tie vedecké ústavy skúmajúce túto teoriu na to
nárážali ale nemohli proti zjednodušenej, urýchlenej praxi nič
zmôcť v strachu pred krvilačným a stále útočiacim kapitalizmom,
Dano  - re:   |2009-09-15 19:10:19
Tak na jednej strane hovoris cosi o novych komunistoch a ze nie su taki isti ako
ti "stari" na druhej obhajujes invaziu v 68. ktoru sama KSC odsudial.Tak
tomu hovorim paranoja ako vysoka pec


Že KSS a komunisti sú noví som
nikde nenapísal, to znova len prekrúcaš a napísal som dnešná a dnešní,
tí dnešní komunisti sú tí komunisti ktorí nezradili svoje ideály ako
väčšina z bývalých našich stranníkov a zostali v komunistickej strane
dodnes a chceme ísť cestou vpred k socializmu, k tomu čo tu bol do r.
1989,samozrejme bez chýb ktoré sme do vtedy spravili, inak budem rád ak
zareaguješ na náš akýkoľvek príspevok, aby si neprekrúcal slová tak ako
sa ti to zrovna hodí...Nuž ako sa hovorí človeku ktorý nevie kam z konopy,
´topiaci sa slamky chytá´...
Dano  - re:   |2009-09-15 19:13:48
USA je dnes problematickou krajinou a v ziadnom pripade nie je dobrym prikladom
demokracie alebo slobodneho trhu.Len tolko k tejto veci.[/quote]


Ukáž mi
prosím ťa dobrý príklad demokracie alebo toho nešťastného tzv.
slobodného trhu vo svete?
Irdun   |2009-09-16 18:53:52
Svajciarsko,Novy Zeland,Singapur.
AK chces viac pozri
toto:
http://www.freetheworld.com/release.html

Sl obodny trh je ako idealny
plyn:da sa k nemu priblizit ale neda sa dosiahnut.
Komunizmus je ako perpetuum
mobile:z principu nemozny.
Dano  - Singapur   |2009-09-16 22:32:54
No Irdun tak teraz vážne neviem čo si mám o tebe myslieť, pretože nás tu
obviňuješ z paranoje a tak ďalej a na druhej strane tu vyzdvihuješ Singapur
ako príklad dobrej demokracie...

Singapur má najvyšší počet popráv na
svete vzhľadom na počet obyvateľov, podľa organizácie Amnesty International
tu za posledných 13 rokov obesili viac ako 400 ľudí. Singapur má približne
4,6 milióna obyvateľov. V správe OSN za roky 1994-1999 sa uvádza, že
ázijská krajina vykonala 13,57 popravy na milión obyvateľov. Hlboko za ňou
je Saudská Arábia, kde je tento počet 4,65. V Číne, kde každoročne
vykonajú najviac popráv, uskutočnili v sledovanom období 2,01 popravy na
milión ľudí. Najviac vykonaných trestov smrti bolo kvôli zločinom
spojeným s drogami, krádežmi a dokonca aj za tzv. menšie krádeže. Mnoho
ľudí popravili, hoci u nich našli len malé množstvo omamných látok...
pýtam sa, kde je podľa teba tá vzorná demokracia???
irdun   |2009-09-17 17:43:28
To ze je niekde zavedeny trest smrti este neznamena ze tam nie je sloboda alebo
nejaky deficit demokracie.
Proste sa tam necickaju s tazkymi kriminalnikmi.Nie
ako v politicky koraktnej EU kde zlocinci maju pomaly väcsie prava ako slusni
ludia.
Singapur je v sucasnosti na poprednych miestach v ekonomickej slobode.
Aziati maju trocha ine tradicie a moralku ako europania a nemozes ich hodnotit
vylucne europskymi kriteriami.
Dano   |2009-09-17 22:01:26
To ze je niekde zavedeny trest smrti este neznamena ze tam nie je sloboda
alebo
nejaky deficit demokracie.

Dobre teda, čiže KĽDR je podľa
teba zlá totalitná krajina a Singapur demokraticky a trhovo prosperujúci
spravodlivý superštát... Znovu meriaš na každého iným metrom a hneď ti
poviem prečo. Miestna autoritárska vláda - Strany ľudovej akcie (Peoples
Action Party), ktorá v krajine neobmedzene vládne od r. 1963-65 (ostatné
strany sú odvtedy sústavne nekompromisne znevýhodňované až do dnes), síce
v poslednom čase stavila na voľný trh, lenže ani trochu neupustila od
uplatňovania tvrdých a nekompromisných zákonov, ktorých porušenie prísne
trestá. Platí, že ten kto sa nedokáže prispôsobiť systému, musí
spoločnosť opustiť. Niekedy navždy, keďže za pašovanie drog a ťažké i
dokonca niektoré ľahké zločiny sa na ostrove stále veselo uplatňuje
najprísnejší trest. Singapuru nie náhodou hovoria aj krajina pokút. Značky
s rôznymi zákazmi alebo príkazmi zdobia jeho ulice na každom kroku. A nie
sú tu náhodou. Aj vďaka nim si toto mesto získalo povesť až sterilne
čistého. Za každý priestupok hrozí poriadne mastná pokuta. Tie najnižšie
sa pohybujú od 500 singapurskych dolárov (okolo 7 500 našich už bývalých
korún) a pri vážnejších priestupkoch dosahujú až desať násobok.O čosi
horšie sú už na tom cudzinci, ktorí za neznalosť zákona často platia
privysokú daň. Nuž ale, to ich v žiadnom prípade neospravedlňuje.
Strážcovia zákona sú nekompromisní a neberú ohľad ani na turistov zo
zahraničia, pre ktorých sú singapurske pravidlá prinajmenšom čudné.
Zvláštny dôraz sa kladie najmä na vandalizmus a znečisťovanie verejných
miest. Aj to bol dôvod, prečo pred niekoľkými rokmi vláda zakázala dovoz a
predaj žuvačiek, singapurská vláda ich jednoducho zakázala... Teda máš
pravdu že Singapur je na poprednom mieste čo sa týka ekonomických
ukazovateľov ale podľa mňa sa to dá jednoducho opísať asi takto, Singapur
= Zlatá klietka...
Irdun   |2009-09-18 20:34:48
V KLDR neexistuju slobodne volby.Politicka opozicia neexistuje pretoze bud je v
koncentraku alebo vyvrazdena. Vlada v KLDR nie je tym padom legalna.

V
Singapure nikto nekriminalizuje opoziciu,su tam v podstate slobodne volby,ak
chce niekto opustit krajinu nik po nom nestriela na hraniciach.(Skus utiect zo
sve.kotei!)Ku tym drakonickym trestom len tolko:
Tato krajina ma ca 100x vyssiu
hustotu obyvatelstva ako Slovensko.Ak by za robenie neporiadku neboli tvrde
tresty tak dnes im to tam vyzera ako v Indii-jeden velky slum.V takychto
podmienkach to inak proste nejde.
Dano   |2009-09-19 10:48:55
Tato krajina ma ca 100x vyssiu
hustotu obyvatelstva ako Slovensko.

K tomu
len toľko že,
Singapur má približne 4,6 milióna obyvateľov, takže čo si
napísal je len tvoj ďalší výstrel do prázdna...

V
Singapure nikto
nekriminalizuje opoziciu,su tam v podstate slobodne volby,ak
chce niekto
opustit krajinu nik po nom nestriela na hraniciach

Nepovolené prekročenie
hraníc sa trestá aj na západe a dokonca po tebe môžu aj strieľať a treba
si uvedomiť že KĽDR a J.Kórea su stále vo vojnovom stave, platí tam už
takmer 60 rokov...
irdun   |2009-09-19 14:59:05
Prosim ta precitaj si este raz co pisem.Pisem o HUSTOTE OBYVATELSTVA tj kolko
obyv. zije na km2.
Singapur ma 4.7 M obyvatelov a plochu 672 km2.Si to spocitaj
a porovnaj so slovenskom.S tou stovkou som sa prilis nepomylil.

..Nepovolené
prekročenie
hraníc sa trestá aj na západe a dokonca po tebe môžu aj
strieľať

Ono je to asi tak: Do svojho domu mozes alebo nemusis pustit iste
osoby.Je to tvoje pravo vlastnika.
Do svojho statu tiez mozem alebo nemusim
pustit iste osoby a mozem sa pred vniknutim nepovolanych branit.

Pokial by ta
ale (napr.) tvoji rodicia nechceli pustit von,je to cosi ako väzenie, je to
uplne iny pravny stav.(Prakticky priklad vid kauza Fritzl) To je to iste ak
niekomu domovsky stat zakazuje vycestovat.
A skus sa zo Sev.Korei dostat
kdekolvek,nielen do juznej korei...
Myslim ze kazdy priemerne inteligentny
clovek chape ten rozdiel.
Dano  - pokračovanie   |2009-09-19 10:49:57
...KĽDR a J.Kórea su stále vo vojnovom stave, platí tam už
takmer 60 rokov
prímerie...
Prokop  - prevzaté z www chelemendika   |2009-09-24 16:27:49
S príchodom nového vedenia na XVI. zjazde Číny (2002) v Číne začali
lepšie riešiť problém zníženia sociálnej nerovnosti.
Už štyri roky sa
tu znižuje rozdiel v príjmoch medzi najbohatšími a najchudobnejšími
vrstvami obyvateľstva. Je to dôležitý výdobytok a dôležitý smer práce
pre budúcnosť, lebo okrem zjavných sociálnych výhod, rovnomernejšie
rozdelenie príjmov v spoločnosti vedie k zvýšeniu pevnosti vnútorného
trhu. Táto úloha je aktuálna aj dnes, keď v podmienkach globálnej
finančno-ekonomickej krízy má Čína problémy so zahraničným odbytom:
vnútorný trh musí zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu v rozvoji krajiny a
kľúčom k jeho rozšíreniu je práve rovnomerné rozdelenie príjmov.
Anonymný  - re: prevzaté z www chelemendika   |2009-09-30 17:26:06
máte nejaké zvláštné zdroje informácii o číne - rozdieli v
príjmoch kopírujú kapitalistické krajiny v nebývalej
miere, horšie je že chýba socialný systém v našom pojatí -
odporúčam - www.inespravy.sk
alebo http://www.atimes.com/atimes/Front_Page.html nejaké
Prokop napísal:
S príchodom nového vedenia na XVI. zjazde Číny (2002) v Číne začali
lepšie riešiť problém zníženia sociálnej nerovnosti.
Už štyri
roky sa tu znižuje rozdiel v príjmoch medzi najbohatšími a
najchudobnejšími vrstvami obyvateľstva. Je to dôležitý výdobytok
a dôležitý smer práce pre budúcnosť, lebo okrem zjavných
sociálnych výhod, rovnomernejšie rozdelenie príjmov v
spoločnosti vedie k zvýšeniu pevnosti vnútorného trhu. Táto
úloha je aktuálna aj dnes, keď v podmienkach globálnej
finančno-ekonomickej krízy má Čína problémy so
zahraničným odbytom: vnútorný trh musí zohrávať
ešte dôležitejšiu úlohu v rozvoji krajiny a kľúčom k jeho
rozšíreniu je práve rovnomerné rozdelenie príjmov.
Prokop  - re: re: prevzaté z www chelemendika   |2009-10-02 09:55:06
horšie je že chýba socialný systém v našom pojatí

...
Anonymný   |2010-02-13 12:57:54
T.Z.  - Karle... Karle   |2011-03-12 23:52:18
Drahý Karle,
jmenuji se Tomáš Zelenka. Jsem absolvent astrofyziky UK.
Doktorát Astrofyziky na universitě v Berkeley. Doktorát na SALC obor
hadronová dynamika.
V Tibetu jsem strávil 6 let. Nevím sice, kde jsi pobral
své informace, ale fofrem by sis tam měl zajet a prostudovat, nejen sociální
strukturu a to jak minulou, tak současnou.
Nehledě k tomu, že sedět na
zadku, přečíst hory nesmyslů a posléze je publikovat je nejen
pobuřující, ale hlavně nelidské a odporné. Kdyby v tvém článku o Tibetu
bylo aspoň 6% pravdy, ještě by se dalo usuzovat na to, že si tě koupil,
nějaký číňan, ale to co tam milý hochu píšeš, na to inteligentní
člověk nemůže skočit. Leda lůza... a v tom je asi zakopaný pes.
Potřebuješ Lůzu k tomu, aby jsi udělal kariéru??
To už tady přece bylo...
to už udělal Dolfík Hitlerů, měl pravda sponzory a ve znaku haknkraiz. Ty
máš ve znaku hvězdu, nějakého toho ruského nebo čínského sponzora taky
najdeš, teď jde jen o to. Kterápak lůza tě kdy kam, zvolí ... nebo to po
vzoru rusa nebo číňana zfalšuje. Byl jsem 6 let v tibetu. Pobyvál v
Číně, Indii, Rusku, Peru Chile USA, Lance, Mali. 3 x jsem se setkal s
Dalajlamou.

Musím konstatovat, že lžeš, všeho dočasu vzpomeneš si na
mně.
Tomáš Zelenka

Mmimochodem, musím konstatovat, že moje sociální
cítění se limitně blíží nule, mám ny mysli absolutní nulu. Důvod je
jednoduchý. Od 15 let jsem se musel živit sam a nikdo mi nikdy nic za darmo
nedal, ani bych nechtěl, ponižovalo by mně stat s nataženou prackou a
čekat, že dostanu neco nac jsem si nevydelal, ponizovalo a urazelo. Stejnetak
by mne urazelo, kdyby mne nekdo po osmi hodinach prace posilal domu.Nebo kdybych
sel domu. Vetsina takovy vytvrdne bud v hospode, baru nebo na Facebooku coz dnes
vychazi uz skoro na stejno....

A bavte se prosim o Tibetu a Cine a cemkoli az
tam aspon rok pobudete. Nebot jinak sbirate informace jen od novinaru nebo z
nejakych bulvarnich platku a to je na prd....

TZ
Daniel  - re: Karle... Karle   |2011-03-13 11:15:59
Ev
T.Z. napísal:
Drahý Karle,
jmenuji se Tomáš Zelenka. Jsem absolvent astrofyziky UK.
Doktorát Astrofyziky na universitě v Berkeley. Doktorát na SALC
obor hadronová dynamika.
V Tibetu jsem strávil 6 let. Nevím sice,
kde jsi pobral své informace, ale fofrem by sis tam měl zajet a
prostudovat, nejen sociální strukturu a to jak minulou,
tak současnou.
Nehledě k tomu, že sedět na zadku, přečíst hory
nesmyslů a posléze je publikovat je nejen pobuřující, ale hlavně
nelidské a odporné. Kdyby v tvém článku o Tibetu bylo aspoň 6%
pravdy, ještě by se dalo usuzovat na to, že si tě koupil, nějaký
číňan, ale to co tam milý hochu píšeš, na to
inteligentní člověk nemůže skočit. Leda lůza... a v tom je asi
zakopaný pes. Potřebuješ Lůzu k tomu, aby jsi udělal kariéru??
To už
tady přece bylo... to už udělal Dolfík Hitlerů, měl pravda
sponzory a ve znaku haknkraiz. Ty máš ve znaku hvězdu, nějakého toho
ruského nebo čínského sponzora taky najdeš, teď jde jen o to.
Kterápak lůza tě kdy kam, zvolí ... nebo to po vzoru rusa nebo
číňana zfalšuje. Byl jsem 6 let v tibetu. Pobyvál v Číně,
Indii, Rusku, Peru Chile USA, Lance, Mali. 3 x jsem se setkal s
Dalajlamou.

Musím konstatovat, že lžeš, všeho dočasu vzpomeneš si
na mně.
Tomáš Zelenka

Mmimochodem, musím konstatovat, že moje
sociální cítění se limitně blíží nule, mám ny mysli
absolutní nulu. Důvod je jednoduchý. Od 15 let jsem se musel živit
sam a nikdo mi nikdy nic za darmo nedal, ani bych nechtěl, ponižovalo by
mně stat s nataženou prackou a čekat, že dostanu neco nac jsem si
nevydelal, ponizovalo a urazelo. Stejnetak by mne urazelo, kdyby mne nekdo
po osmi hodinach prace posilal domu.Nebo kdybych sel domu. Vetsina
takovy vytvrdne bud v hospode, baru nebo na Facebooku coz dnes vychazi uz
skoro na stejno....

A bavte se prosim o Tibetu a Cine a cemkoli az
tam aspon rok pobudete. Nebot jinak sbirate informace jen od novinaru nebo
z nejakych bulvarnich platku a to je na prd....

TZ


Bohuzial musim suhlasit s panom Zelenkom.
V skratke iba citujem jeho
odkaz pre pana Ondriasa, ktory si asi v komunistickom Ceskoslovensku
ziskal titul DrSc,podobnym sposobom ako vyplodil tento clanok, lebo
inac si neviem predstavit ze dokazal vobec publikovat to co publikoval
ako fakty.
"...sedět na
zadku, přečíst hory nesmyslů a
posléze je publikovat je nejen
pobuřující, ale hlavně nelidské
a odporné. Kdyby v tvém článku o Tibetu
bylo aspoň 6%
pravdy"
Lutujem tak...
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy