Zlaté časy Verejnej bezpečnosti Tlačiť
Utorok, 25 August 2009 19:50

http://www.ondrias.sk/images/kalinak.pngČasy VB sú už takmer 20 rokov za nami. Počas minulého, tzv. totalitného režimu, spočívala  bezpečnosť občanov ČSSR primárne na jej bedrách, zatiaľ čo v súčasnosti sa o bezpečnosť občanov SR stará jej následnícka organizácia, Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR). Keby sme dnes chceli  hodnotiť dôveryhodnosť oboch inštitúcii v časovo porovnateľnom období (cca 20 rokov), museli by sme k metódam skúmania pristupovať predovšetkým zo štatistického hľadiska. A tu je malý problém.

 


Len málokto je dnes schopný a ochotný sa do takýchto výskumov púšťať. V čase sociálneho a ekonomického úpadku SR sú pre občanov takéto skúmania pravdepodobne na poslednom mieste životných priorít. Ako sa vraví, bezpečnosť je kyslíkom prosperity, čo v praxi znamená, že bez kyslíka nevyžije ani politik či nespokojný občan.

Ako s odvolaním sa na oficiálne štatistické údaje konštatuje Karol Ondriaš v publikácii Socializmus verzus kapitalizmus a v článku na svojej internetovej stránke, počet trestných činov bol za socializmu nízky. V rokoch 1989 - 2004 bol počet trestných činov o 862 582 vyšší ako priemer za roky 1985 - 1989. Objasnenosť trestných činov prudko klesla na menej ako 50%.  Počet vrážd na Slovensku po prevrate vzrástol dvojnásobne. Po roku 1989 bolo na Slovensku zavraždených o 784 našich spoluobčanov viac v porovnaní s priemerom za socializmu. V rokoch 1989 - 2004 bol počet násilných trestných činov o 72 290 vyšší ako v rokoch 1985 – 1989.  Len počas rokov 1998 - 2003 bolo nájdených na ulici alebo na smetisku o 477 ľudí viac ako za rovnaké obdobie socializmu. Od roku 1989 sa stratilo o 1 750 ľudí viac, ako bol priemer za socializmu. Po roku 1989 začala prudko stúpať narkománia a s ňou spojená kriminalita. Na Slovensku sa ročne predajú drogy za 4 mld. Sk, čo je viac ako dvojnásobok rozpočtu Slovenskej akadémie vied. Po roku 1989 sa objavil na Slovensku fenomén nájomných vrážd a obchodovania s ľuďmi. Len v rokoch 1990 – 2004 bol zistený obchod zo 175 ľuďmi.

VB mala  za svoje činy v minulosti veľa kritikov. Sú známe rôzne prípady, keď príslušníci VB porušovali ľudské práva obvinených či prenasledovaných. Je nevyvrátiteľné, že sa tak dialo s podporou vtedajšej vládnej moci. Ako  to však korešponduje s dnešnou situáciou a s PZ SR?

Bežný pracujúci občan vníma svoju bezpečnosť zväčša veľmi subjektívne a vo vzťahu k vlastným životným prioritám. Najdôležitejšia je osobná, resp. vlastná fyzická bezpečnosť, bezpečnosť najbližšej rodiny, priateľov, známych a v neposlednom rade aj bezpečnosť všetkých ostatných občanov. Dôležitá je preňho aj ochrana jeho majetku a zákonom garantovaných  práv či iných záujmov. Čo z toho mu súčasná moc skutočne poskytuje? Je bežný občan dosť dôležitý, aby sa mu dostalo aspoň toľko pozornosti, ako si zaplatil prostredníctvom daní? Alebo sa stal len baterkou v matrixe politického boja o moc, uspokojovanej mediálnym mátaním politikov?

PZ SR prešiel od svojho začiatku rôznymi reformami, ktoré naň zvyčajne nemali priaznivý dopad. Takmer každý ponovembrový minister sa snažil do štruktúry a metód fungovania PZ SR vyryť nejakú nezabudnuteľnú črtu. Odhliadnuc od skutočnosti, že sa to viacerým podarilo, proces vytvárania novej polície poznačilo niekoľko dôležitých procesov. Počnúc vyhadzovaním pozitívne lustrovaných príslušníkov PZ SR spolupracujúcich s ŠtB, či zásadových profesionálov, ktorí sa nechceli podvoliť mafiánskym praktikám pri vyšetrovaní ponovembrových privatizácií, rozpredajov nadbytočných majetkov, či vyšetrovaní závažných trestných činov naviazaných na politické špičky novodobej SR. Takýmto zaobchádzaním sa z PZ SR postupne stal trhací kalendár pre rôznymi smermi orientované politické strany. Z dnešného pohľadu je jasné, že za posledných 20 rokov nemali naši zväčša skorumpovaní a privatizáciou nadopovaní politici záujem na silnej apolitickej polícii. Každé nové volebné obdobie bola polícia prelezená politickými nominantmi takmer do úrovne psovoda a na zvyšné miesta bol začatý nábor namiesto výberu. Polícia SR sa tak už od začiatku stala prostitútkou mocných a bohatých, z ktorých mnohí aj dnes derú parlamentné sedačky, miesto toho, aby na seba pracovali vo väzenskej fabrike a splácali neskutočné ekonomické a morálne škody, ktoré napáchali.

Vráťme sa však k PZ SR. Súčasná moc chápe bezpečnosť (službu verejnosti) tiež veľmi nezvyčajne. Indikátor dôvery verejnosti v PZ SR či subjektívny pocit bezpečnosti občanov boli nahradené niekoľkými dôležitejšími mediálnymi  indikátormi:

     1) indikátor počtu vystúpení ministra a/alebo prezidenta PZ SR s bombastickými  odhaleniami už po dvoch hodinách od začatia vyšetrovania.
     2) indikátor otáčok zapožičaného testovacieho Audi S6 ministra v cene najmenej 130 tis. EUR spolu s indikátorom otáčok zapožičaného a testovaného BMW M5 prezidenta hlavy polície v cene najmenej 160 tis. EUR (toho času už havarovaný) počas spoločnej jazdy do centra nejakého nešťastia, vezúc so sebou zázračnú či inú pandorinu skrinku na zaisťovanie mobilných telefónov alebo zakopaných ostatkov. Samozrejme všetko za asistencie novinárov a médií.
     3) indikátor počtu mediálnych výstupov ostatných a slabšie cvičených policajných funkcionárov s odhaleniami „závažných trestných činov“ v regiónoch, páchaných najmä radovým obyvateľstvom bez politickej príslušnosti.
     4) indikátor počtu mediálne nasadených ťažkodencov pri potláčaní pokojných demonštrácii, či inak politicky nekorektných aktivít, ktoré by mohli vyvolať praskanie politických ľadov.

Kvalita mediálnych výstupov nie je jednoznačná. Častokrát dokáže prijímateľa pobaviť, rozplakať či prinútiť sa zamyslieť. Policajná terminológia najvyšších predstaviteľov sa  dá prirovnať tak  k indiánskym pomenovaniam spôsobov mučenia, ako aj k americkým thrillerom o odbachnutých policajtoch. Neúcta, nedostatok etiky, profesionality a deformovanie pôvodného poslania chrániť a súžiť občanovi je  chronickým problémom vrcholového vedenia polície SR. Poskytovanie bezpečnosti ako verejnej služby občanovi  je degradované na bezmyšlienkovité aplikovanie zákonnej represie, postavené na politickej servilnosti odborných štruktúr k politickému vedeniu polície.

Pokojne dnes môžeme povedať, že subjektívny pocit bezpečnosti radového občana neplynie ani tak z reálnych opatrení polície, ako z jej mediálnych aktivít. Možno by  na tom ani nebolo nič zlé, keby skutočne existovali dôvody myslieť si, že bezpečnosť obyvateľov je dnes lepšia ako bola za totalitného režimu. Za totality síce trpeli aj nevinní, ale ako je to dnes? Občan častokrát pociťuje bezpečnosť, ktorú síce musí strpieť, ale nie je mu zvyčajne prospešná.

Miesta pri cestách, čím ďalej tým hustejšie obsadené  policajtmi pokutujúcimi už aj tak dosť ekonomicky vydrancovaných občanov, vytvárajú absurdný obraz v spojení s vysvetľujúcou kampaňou: minulý mesiac na nástenkový tender, tento mesiac na štadión a potom už len dôchodcov. Jazdite pomaly, so zapnutými pásmi a hlavne sa vyhýbajte rýchlo jazdiacim ministrom či generálom.  Je zjavné, že už aj dopravným policajtom je trápne „vypaľovať“ občanov, vediac dobre o opileckých jazdách a letoch niektorých zákonodarcov, pretekajúcich policajných činiteľoch či iných regionálnych činiteľoch valiacich sa na vlnách volebných úspechoch s ceduľkou „NEDOTKNUTEĽNÝ!“.

Bežný občan má však v očiach polície predovšetkým povinnosti, práva má až poslednom rade. Pokojné demonštrácie sú rozpúšťané narýchlo zvolanými obecnými predstaviteľmi za asistencie polície. Dôvody na zákonné rozpustenie demonštrácie sa vždy nájdu. Mnohokrát sú tieto dôvody v rozpore so zákonom, dokonca sú niektoré rozhodnutia následne zrušené súdom, policajní predstavitelia sa však aj tak vždy horlivo ponáhľajú. Demonštrácia sily už nestačí, bitie či násilné potláčanie prejavov občianskej nespokojnosti sa prezentuje ako ochrana ústavnosti a demokracie. Predstaviteľom slovenskej polície zrejme už dlho nedochádza schizofrenickosť ich konania. Bránia totiž demokraciu pred jej samotnými nositeľmi - bežnými občanmi, platiacimi dane, ktorými sa financujú aj ich platy či športové tátoše samotných policajtov.

Osoba policajta sa pre bežných ľudí stala zväčša nedôveryhodnou a nekompetentnou riešiť ich problémy. Pod pojmom policajt si mnohí z nás vybavia nedbalo ustrojeného policajta so špinavou čapicou, fajčiaceho ukrajinské marlborky, opierajúceho sa o služobné auto pri ceste počas nočnej preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na odhaľovanie pašerákov. V polícii sa tvrdo rozmohlo kastovníctvo. Zatiaľ čo radoví vyšetrovatelia a kriminalisti nemajú ani internetové pripojenie a papier, špeciálne útvary - nezvyčajne draho odeté, či dopravní policajti sa demonštrujú v luxusných limuzínach. Sformalizované a šablónovité postupy využívané pri odhaľovaní a vyšetrovaní kriminality odzrkadľujú osobný prístup väčšiny policajtov a vedú primárne len k štatistickým úspechom, ktorými sa hodnostári tak veľmi radi prezentujú. Skrytá laxnosť postojov policajtov k problémom radových občanov je preto primárnym dôvodom hlboko zakorenenej a opodstatnenej nedôvery k policajnému zboru.

Viaceré kauzy vraždiacich policajtov, policajných mafiánskych skupín či kauza Kovošrot uvrhli políciu a jej vedenie do podozrení, ktoré neboli verejnosti nikdy objasnené, iba ak mediálne a bezducho. Sieť politických pavučín dokonale ovládla vedenie polície a prioritnou činnosťou polície pri zabezpečovaní verejného poriadku sa stala najmä represia, zvyčajne neopodstatnená, neprimeraná a arogantná ako samotná politická moc, ktorá ju riadi.         

Predchádzajúce vlády, ako aj tá súčasná, neboli a nie sú garantom apolitickej a profesionálnej polície, ktorá dokáže riešiť skutočné potreby občana – prijímateľa. Polícia je účelová inštitúcia vlády, ktorej úlohou je chrániť stranícke záujmy, politikov, spriaznených lobistov a podnikateľov a až v poslednom rade občanov či štátne záujmy.

Eugen Pivoňka

Komentárov
Vyhľadávanie
Ivan Lulják  - RE   |2009-08-26 00:38:31
Eugen,

skutočne vynikajúci článok, zverejni ho aj ako Karol niektoré v
poznámkach na f-booku a stav, daj aby si ho mohli všetci prečítať
Eugen  - Ďakujem za radu, Ivan   |2009-08-26 02:01:17
...stalo sa.
Sokrates  - Je po volbach   |2009-08-26 05:07:53
treba si zvykat na demokraciu. Demokracia totiz nie je Res Publica.Fasizmus v
krajsich satach. Porovnajte predvolebne sluby a previazanost na korporacie
zvolenych. Pre obcanov volebne sluby odidu do rise rozpravok v den volieb.Pre
korporacie nastupuje zlata bana. Vlada pana Fica je plagiatom odkopirovanym z
nemecka v 30tych rokoch.
Dobrou spravou je, ze po asi 3 rokoch som dokazal
presvedcit zopar ludi, ze je rozdiel medzi nacizmom a fasizmom. Realita je, ze v
nemecku NIKDY Narodny Socializmus nebol. NSDAP bola pouzita ako zasteraci
manever pre tahy financnej oligarchie.
Mam obavy, ze zo slovenskou demokraciou
je to podobne.
Z dnesneho pohladu na demokraciu mi politici a policajti v
"strasnom" socializme pripadaju ako mierove holubice v porovnani s
hyenami demokracie.
MuadDib  - Taký je kapitalizmus...   |2009-10-29 22:29:00
...alebo tzv. "buržoázna demokracia".
Demokracia je formálne, len
podľa názvu.
V podstate je to doslova taká "skutočná klasická
demokracia", ako v starovekých Aténach (dnes by sme povedali, že
oligarchia):
sloboda pre vlastníkov otrokov, sloboda vlastniť otrokov.
obcan   |2009-08-26 09:57:28
boze moj ale ved tan szmacik Fico vysiel z vasich radov. Zmierte sa s tym, ze
ludia sli v 89tom do ulic aby ste Vy zmizli z politiky.
Silvia  - re: obcan   |2009-08-26 10:19:40
Fico nie je ani nebol komunista, prezliekači kabátov vždy sú a vždy boli,
určite však nie sú ničím, čím sa deklarujú/deklarovali. K druhej vete
len jedna otázka - mienite aj vecne reagovať na tvrdenia v článku, alebo sa
zmôžete len na toto?
Juraj  - obcan   |2009-08-26 17:51:35
obcan napísal:
Zmierte sa s tym, ze ludia sli v 89tom do ulic aby ste Vy zmizli z
politiky.


Podľa prieskumu: Ústav pre výskum verejnej mienky, Bratislava 1990:
V
roku 1990
- 41% obyvateľov preferovalo socializmus,
- 3% preferovali
kapitalizmus a
- 52% preferovalo niečo medzi tým.

Podľa publikácie:
G. Mesežnikov: Povolebné Slovensko (Inštitút pre verejné otázky
2003, str. 10):
- v roku 1997 uviedlo 49% obyvateľov, že lepšie sa žilo
za socializmu
- v roku 1999 uviedlo 56% obyvateľov, že lepšie sa
žilo za socializmu
- v roku 2001 uviedlo 59% obyvateľov, že lepšie sa
žilo za socializmu
- v roku 2002 uviedlo 66% obyvateľov, že
lepšie sa žilo za socializmu, pričom len 8% občanov Slovenska
zastávalo názor, že sa im za kapitalizmu žije lepšie ako za
socializmu.
silencer  - policajt   |2009-08-26 11:11:18
Ked vidim policajta mam neprijemny pocit, ked som videl policajta pred 89 tiez
som mal neprijemny pocit. Zil som 3 roky v Anglicku. Ked som videl policajta mal
som pocit bezpecia. Preco je to tak? Socializmus, co sme tu mali 40 rokov
vytvoril v ludoch atmosferu nedovery. Dokonca to poznacilo aj ludi ktori sa
narodili po 89. Spolocnost v Aglicku sa vyvijala uplne inym sposobom ako nasa.
Nie je poznacena komunizmom. Bohuzial vyzera to tak, ze ludom to vyhovuje, mozno
preto, ze nezazili ine. Kym nam budo vladnut hulvati, momentalne podmienka na to
aby ste sa dostali do parlamentu, nic sa nezmeni.
Riso   |2009-08-26 11:30:53
Až na to že VB dokázala držať nizku kriminalitu a vysokú objasnenosť
trestných činov. T.j. plnila si úlohu poskytovať občanovi bezpečnosť.
silencer  - policajt   |2009-08-26 20:20:42
Ked sa povie A treba povedat B. Drzala sa nizsia kriminalita, ale za aku cenu.
Vsetko bolo zalozene na strachu. Ludia boli zastrasovany, aj ty co nic
nepachali. Ked som niesol od kamarata nemecky pasovany casopis Bravo tak som z
toho mal neprijemny pocit. Preboha preco? System v ktorom ma clovek strach kvoli
jednemu casopisu je chory. Idealy komunizmu maju mozno nieco de seba, ale je to
nerealizovatelne. Moc nakoniec budu mat bezcharakterny ludia. Takisto ako v
demokracii, ale tu sa ty ludia vdaka volbam aspon striedaju. Moj otec nemohol
studovat lebo mu jeho otec usiel na zapad, teda moj tato sa stal
nedoveryhodnym...a tak dalej. Demokracia ma urcite vo svojej podobe chyby, ale
rozhodne to nebude KSS ktora ich napravi.
Ivan  - keď sa povie B, treba povedať aj C   |2009-08-26 20:48:57
silencer napísal:
Idealy komunizmu maju mozno nieco de seba, ale je to nerealizovatelne. Moc
nakoniec budu mat bezcharakterny ludia. Takisto ako v demokracii, ale
tu sa ty ludia vdaka volbam aspon striedaju.

Snáď neveríš,že súčasná "demokracia" predstavuje
skutočnú slobodu jednotlivca. Maslow nepustí - ak sa človek bojí
o to, či bude mať prácu, strechu nad hlavou alebo či ho niekto na ulici
neprepadne (prípadne ak v dôsledku chorého systému nemá prácu,
strechu nad hlavou či je obeťou násilnej kriminality), nemôže
uspokojovať svoje vyššie potreby - napr. hladného a uzimeného
človeka nezaujíma vlastné vzdelanie či umenie... Podotýkam, že medzi
základné ľudské práva v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských
práv okrem protežovaného práva na slobodu prejavu či pohybu patrí
právo na prácu, slobodnú voľbu zamestnania, spravodlivé a
uspokojivé pracovné podmienky, ochranu proti nezamestnanosti, plat
zodpovedajúci práci, právo odpočinok (pravidelnú
platenú dovolenku), blahobyt, zdravie, výživu, šatenie, bývanie a
lekárske ošetrovanie, sociálne opatrenia, osobitnú starostlivosť a
pomoc v materstve, vzdelanie a pod.
silencer  - Demokracia   |2009-08-26 23:43:34
Myslim, ze som povedal aj C vo svojom predchadzajucom prispevku. Citujem sa
"Demokracia ma urcite vo svojej podobe chyby, ale rozhodne to nebude KSS
ktora ich napravi." Myslim, ze by to chcelo system v ktorom by vladli ludia
co im ide o hladanie pre spolocnost najlesich moznych rieseni.
Bohuzial sa
takyto ludia iba velmi tazko presadzuju v momentalnom politickom systeme. Nemaju
sancu voci populistickym politikom co maju riesenie na vsetko. Ci uz krestnskym
demokratom, komunistom, socialistom, liberalom, nacionalistom ide len o
presadenie si vlastneho.
Momentalne je politika postavena na osocovani
ostatnych a masirovani si vlastneho ega. Takato cesta nikam nevedie, svet totiz
nie je cierno-biely, ale krasne farebny. Tvrdit, ze vtedy bolo lepsie ako teraz
a ohanat sa statistikami je tiez cierno-biele.
Vidim to vsak celkom
optimisticky. Ludstvo preslo roznymi zriadeniami. Od kmenoveho zriadenia,
otrokarstva, cez feudalizmu, ranny kapitalizmus az po socializmus a demokraciu
to cele riedene diktaturami najroznejsieho druhu. Vcelku je to vsak vyvoj od
horsieho k lepsiemu.
Ludia este asi nie su pripraveny na nieco nove, este sa
musia dalej poludstovat. Casom pride system, ktory bude lepsi ako terajsi. Lepsi
znamena to, ze bude viac ludi co je zo systemom spokojnych. Zmenu vsak
neprinesie ani Robert ani Mikulas ani Jano a ani Karol.
Ivan   |2009-08-27 00:04:13
silencer napísal:
Vidim to vsak celkom optimisticky. Ludstvo preslo roznymi zriadeniami. Od
kmenoveho zriadenia, otrokarstva, cez feudalizmu, ranny kapitalizmus
az po socializmus a demokraciu to cele riedene diktaturami
najroznejsieho druhu. Vcelku je to vsak vyvoj od horsieho k lepsiemu.


Kupodivu vcelku marxistické východisko , ja sám však tvoj
optimizmus nezdieľam. Minimálne nie v tom zmysle, že by nás v
blízke dobe čakal nejaký posun k, ako
píšeš, "poľudšteniu". Žiaľ bohu.

"Zmenu vsak
neprinesie ani Robert ani Mikulas ani Jano a ani
Karol".

Opäť vcelku marxistické východisko pri
ponímaní zmeny ako kvalitatívneho prechodu k lepšiemu . Na
rozdiel od teba však asi tie "lepšie riešenia" vidím v reálnej
politickej činnosti. Konštatovanie, že "casom pride system,
ktory bude lepsi ako terajsi", mi pripadá naivné, nakoľko sa
zakladá na pasivite a akomsi "samopríchode".
Europan   |2009-08-31 11:56:40
silencer napísal:
Citácia:

Vidim to vsak celkom optimisticky. Ludstvo preslo roznymi zriadeniami.
Od
kmenoveho zriadenia, otrokarstva, cez feudalizmu, ranny
kapitalizmus
az po socializmus a demokraciu to cele
riedene diktaturami
najroznejsieho druhu. Vcelku je to vsak vyvoj od
horsieho k lepsiemu.


K tomu mám len jednu pripomienku:

Nemyslím si, že by išlo o
marxisticke hľadisko, pretože demokracia nie je epocha vývoja
spololočnosti nasledujúca po socializme. Pojem demokracie zaviedli
starovekí Gréci a vtedy to bola otrokárska demokracia. V rannom
kapitalizme bola tiež demokracia, tzv. buržoázna demokracia. Režim
v socialistickom československu sa zvykol nazývať ľudovodemokraticky
atď...
roxor  - liberali, konzervativci, komunisti, ...   |2009-08-27 09:21:51
som presvedceny ze v kazdom tabore sa da najst hodne vela ludi ktorych prvotnym
zaujmom je riesenie veci verejnych. samozrejme nemale percento robi vsetko pre
udrzanie sa pri koryte, a su pre svoju popularitu doviest obcanov aj do
obcianskej vojny (vid posledne udalosti). a tichto ludi najdes naozaj v kazdom
tabore.
zo zvysnych ludi je vacsina slabochov, ktori sa nechaju zlomit,
skorumpovat. moc ich ovladne, taki plnia primarne svoje vrecka a vrecka
kamaratov. a tichto ludi najdes tiez naozaj v kazdom tabore.
ti ktori to
myslia vazne a vydrzali by tie brutalne tlaky nadnarodnych spolocnosti a odolali
by pokuseniu, tych je pramalo, a vacsinou su potlaceni populistickymi
"argumentami" ludi z prveho tabora.

problemom ludi je, ze sa chcu mat
dobre co najskor. najlepsie okamzite. a to predsa nejde.
Andrej  - tak tak   |2009-08-27 10:02:24
Súhlasím
MuadDib  - Kapitalisti to neprijali   |2009-10-29 22:19:50
Pozor, napr. americkí imperialisti odmietli tie tzv. sociálne práva a
neuznávajú ich ako ľudské práva.
Filip Zvědělík, člen KSS  - Ľudia   |2009-08-26 21:32:18
Tak to má byť, vtedy je to správne. Keď sa ľudia boja a v krajine vládne
atmosféra strachu. Znižuje to počet trestných činov.
Ivan   |2009-08-27 00:07:21
Pán Zvědelík, je, žiaľ, provokatér... Známy z rôznych fór vrátane
sme.sk. Podľa môjho názoru je možno za túto činnosť platený... Ficko
potrebuje takéto zjavy čo majú diskreditovať politických oponentov.
Filip Zvědělík, člen KSS  - Polícia   |2009-08-27 00:56:03
Každý slušný človek podporuje disciplínu a poriadok v štáte, ktoré sú
organizované štátnou políciou i za použitia hrubej sily, ak je nevyhnutné
udržať a zachovať systém.
MuadDib  - Si fašista?   |2009-10-29 22:25:38
Lebo presne toto bola politika a idea fašistov.
"Ver, poslúchaj,
bojuj!"
A hlavne sa podrob štátu a jeho záujmom. Ktoré formovali najmä
kapitalisti, akože v súlade so zvyškom ĺudí v štáte, najmä s
proletármi...

To, čom som vyššie uviedol, tvorí zhruba podstatu
myšlienok alebo politiky fašizmu.
Anonymný  - re: policajt Ak si ten casopis pasoval zcely do ce   |2009-08-27 17:07:50
silencer napísal:
Ked sa povie A treba povedat B. Drzala sa nizsia kriminalita, ale za aku
cenu. Vsetko bolo zalozene na strachu. Ludia boli zastrasovany, aj ty co
nic nepachali. Ked som niesol od kamarata nemecky pasovany casopis
Bravo tak som z toho mal neprijemny pocit. Preboha preco? System v
ktorom ma clovek strach kvoli jednemu casopisu je chory. Idealy
komunizmu maju mozno nieco de seba, ale je to nerealizovatelne. Moc
nakoniec budu mat bezcharakterny ludia. Takisto ako v demokracii, ale
tu sa ty ludia vdaka volbam aspon striedaju. Moj otec nemohol studovat lebo
mu jeho otec usiel na zapad, teda moj tato sa stal
nedoveryhodnym...a tak dalej. Demokracia ma urcite vo svojej
podobe chyby, ale rozhodne to nebude KSS ktora ich napravi.[/quote]
silencer napísal:
Ked sa povie A treba povedat B. Drzala sa nizsia kriminalita, ale za aku
cenu. Vsetko bolo zalozene na strachu. Ludia boli zastrasovany, aj ty co
nic nepachali. Ked som niesol od kamarata nemecky pasovany casopis
Bravo tak som z toho mal neprijemny pocit. Preboha preco? System v
ktorom ma clovek strach kvoli jednemu casopisu je chory. Idealy
komunizmu maju mozno nieco de seba, ale je to nerealizovatelne. Moc
nakoniec budu mat bezcharakterny ludia. Takisto ako v demokracii, ale
tu sa ty ludia vdaka volbam aspon striedaju. Moj otec nemohol studovat lebo
mu jeho otec usiel na zapad, teda moj tato sa stal
nedoveryhodnym...a tak dalej. Demokracia ma urcite vo svojej
podobe chyby, ale rozhodne to nebude KSS ktora ich napravi.
[quote=silencer]Ked sa povie A treba povedat B. Drzala sa nizsia
kriminalita, ale za aku cenu. Vsetko bolo zalozene na strachu. Ludia
boli zastrasovany, aj ty co nic nepachali. Ked som niesol od kamarata
nemecky pasovany casopis Bravo tak som z toho mal neprijemny pocit.
Preboha preco? System v ktorom ma clovek strach kvoli jednemu casopisu
je chory. Idealy komunizmu maju mozno nieco de seba, ale je to
nerealizovatelne. Moc nakoniec budu mat bezcharakterny ludia. Takisto
ako v demokracii, ale tu sa ty ludia vdaka volbam aspon striedaju. Moj otec
nemohol studovat lebo mu jeho otec usiel na zapad, teda moj tato
sa stal nedoveryhodnym...a tak dalej. Demokracia ma urcite vo svojej
podobe chyby, ale rozhodne to nebude KSS ktora ich napravi.
Anonymný  - strach   |2009-08-27 17:20:31
Ak si ten casopis pasoval z cely do cely v Leopoldove tak ten strach bol
opodstatneny ak nie tak si len klaun a tym aj zostanes tvoj Tatko bol tiez tela
ak mal otca na zapade a neskoncil ZDS
MuadDib  - Svastika   |2009-10-30 07:47:30
Dnes ti stačí mať v tom časopise svastiku a budú ti hroziť až 2 roky za
mrežami, aspoň od 1. 9. 2009.

Fakt si myslíš, že sa niečo výrazne
zmenilo k lepšiemu?

Lebo taká paranoja, aká vládne teraz vo veci
"extrémizmu" veruže nebola ani vtedy. Pamätám si, ako sme ako asi
8–9-ročné deti (1986–1987) bežne kreslili alebo čmárali na steny
hákové kríže napr. snehovými guľami. A všetci sme sa na tom bavili, 1/2
ich kreslila a 1/2 akože híkala. Dnes by na teba rovno poslali kukláčov, ako
ich poslielajú na deti v baroch, či náhodou nepijú alkohol, a prevrátili by
kvôli tomu hore nohami 1/2 mesta, ako to urobili v Nitre po hereckom
vystúpení Hedvigy Malinovej. Za pár suchých lístkov konope sa ti
vyhrážajú väzením na (tuším) 1–5 rokov, aspoň kedysi bola tuším
dolná hranica 1 rok, horná zostala.
MuadDib  - Nič sa nezmenilo   |2009-10-29 23:26:54
A najhoršie na tom je, že praktiky VB a ŠtB sa za 21,5 roka v podstate
nezmenili: stále mlátia ľudí hlava-nehlava, používajú proti nim vodné
delá a kto nestíha pred nimi dostatočne rýchlo utekať, toho ušliapu a
zmasakrujú, 1 dokonca takmer zabili, ako v Šarišských Michaľanoch, stále
preventívne zatýkajú disidentov pred každým zhromaždením, ktoré sa
mocipánom nepáči, stále šikanujú a zastrašujú ich ľudí, zastavujú
ich, prehliadajú ich aj ich autá, na staniciach, po vystúpení z vlaku,
zastavujú osobnú a hromadnú dopravu, odnímajú im EČ, bránia im v
slobodnom pohybe, presmerovávajú ich, dokonca aj v samotnom meste, ako v
Krompachoch.

Za tých 21,5 roka od Sviečkovej manifestácie sa nič
nezmenilo, snáď s tým rozdielom, že vtedajšie VB bola možno ešte
zhovievavejšia, lebo dnešná polícia by ZAKÁZANÚ demonštráciu za pár
sekúnd až minút utopila v krvi a nečumela by na ňu ako na zjavenie, bez
nečinnosti, celú 1/4-hodinu, minimálne.
Chupa Kadyrov  - Ryba smrdi vzdy od gebule   |2009-08-26 16:52:30
a inak tomu nie je ani v tomto pripade. Kalinakovska mafia priatelov a
priatelickov, zlodejov a zlodejickov nastrkana vo vsetkych bezpecnostnych
rezortoch sa stara, aby Lord of Kovosrot mohol aj nadalej nerusene s kamosmi
rabovat, ako pred poslednym sudom.
Filip Zvědělík, člen KSS  - KSS   |2009-08-26 18:40:48
Kým KSS nezačne robiť skutočnú komunistickú politiku a nebude sa riadiť
odkazom a dielom súdruha J. V. Stalina, tak sú vyjadrenia pána Ondriaša
opäť iba prázdne, populistické slová napísané pekne na "papieri".
Anonymný   |2009-08-26 19:41:12
presne tak, okamzite treba vyvrazdit triedneho nepriatela, a nie len takto na
paperi basnit...
Ceausescu   |2009-08-26 23:48:54
Nemyslíte si, že ste na rovnakej lodi ako fašistické hovedá
Silvia - komunistka   |2009-08-27 00:30:31
Áno, Zvědďelík možno je na jednej lodi...
Filip Zvědělík, člen KSS  - Fašisti   |2009-08-27 01:00:25
To absolútne odmietam. Ak podporujem J. V. Stalina a jeho politiku rozvoja
Sovietskeho zväzu, tak nemôžem zároveň podporovať i fašizmus a s
fašistami spolupracovať. I keď musím jedným dychom zdôrazniť, že
necítim potrebu proti týmto skupinám bojovať.
mato  - prepacte   |2009-08-27 01:29:34
tu je tema policajny zbor a nie sudruh stalin... ventilujte si komplexy inde.
Anonymný   |2009-08-26 20:42:56
Rachmaninoff  - re: Ľudia   |2009-08-26 23:46:59
Filip Zvědělík, člen KSS napísal:
Tak to má byť, vtedy je to správne. Keď sa ľudia boja a v krajine
vládne atmosféra strachu. Znižuje to počet trestných činov.


Veľmi silno pochybujem o vašich ideáloch socializmu a to že ste člen
KSS ako deklarujete aj na stránkach SZM síce môže byť
pravdou, pre mňa zaujímavejšie však je, aké úlohy plní človek
ako vy v tejto strane kladením takýchto zaujímavych
kompromitačných myšlienok na stôl (do fóra). Som komunista a
v žiadnom prípade nie za totalitu a policajný štát strachu, ani
za pracovné tábory pre cigánske obyvateľstvo (o čom ste písali
vo fóre SZM). Myslím, že ste veľmi zaujímavá osoba na
preskúmanie a osobne o Vás viem. Určite sme sa videli na niektorých
akciách KSS či SZM.
Ivan   |2009-08-27 00:08:37
Súhlas. Dosť nešťastný zjav čo má asi záujem snažiť sa diskreditovať
ostatných. Ale jemu sa to v živote vráti...
Filip Zvědělík, člen KSS  - Cigáni   |2009-08-27 00:50:43
Mrzí ma, že vedenie KSS deklaruje svoju podporu cigánskym kriminálnikom na
úkor slušného a pracujúceho bieleho obyvateľstva. Tým KSS veľmi hrubým
spôsobom popiera svoju ideu o podpore pracujúceho človeka a o perzekúcii
parazitov a kriminálnikov.
Jana   |2009-08-27 01:08:56
Opäť nepravdy pán Zvědělík? To vás učia v SIS takéto pracovné metódy?
Filip Zvědělík, člen KSS  - KSS   |2009-08-27 01:21:31
Pani Jana, to nie sú žiadne nepravdy, ale fakty. Fakty podložené
vyjadreniami sociálnych demokratov v Holíči, a to pánom Jozefom Hrdličkom a
pánom Michalom Fričom. Ďalších sociálnych demokratov omylom vlastniacich
stranícku knižku KSS spomínať v tejto chvíli nebudem.
Anonymný   |2009-08-27 02:13:30
1. je čistá lož, že \"KSS deklaruje svoju podporu cigánskym
kriminálnikom na
úkor slušného a pracujúceho bieleho
obyvateľstva\"
2. odporúčam nasledovné
stránky:
http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?hid =&id=109472&strana=21 -
citát Filip Zvědělík:
\"Nepodporujte radikálnych komunistov, ale
komunistov pokrokových, ktorí majú záujem o spoluprácu so sociálnou
demokraciou a účasť vo vláde!\"
http://blog.sme.sk/diskusie/use
r_profile.php?id_user=154408 - Webová stránka
http://www.premiersr.sk/
http://www.facebook.com/
people/Filip-Zvdlik/1774929350 - Filip Zvědělík is a fan of: Robert
Fico
http://mojaprezidentka.sk/category/zoznam-po dporovatelov/ - Zoznam
podporovateľov - Filip Zvědělík
Tento siskársky živel má tú drzosť
písať tu o KSS ako o sociálnych demokratoch
Filip Zvědělík, člen KSS  - Podvrh   |2009-08-27 02:19:30
Ide o jednoznačný podvrh. Príspevky, ktoré sú uverejnené na Vami
sprístupnených stránkach som nikdy nenapísal, čiže nie som ich autorom.
Nikdy som nepodporoval umiernených komunistov, pretože keby som to robil, tak
by som automaticky musel odsúdiť aj augustové oslobodzovacie operácie
Červenej armády v Československu v roku 1968, ale nikdy som to neurobil, ba
práve naopak! Ak som niekoho podporoval, tak to bolo práve biľakovské
krídlo v strane.
Filip Zvědělík, člen KSS  - Iveta Radičová   |2009-08-27 02:27:38
A čo sa týka mojej údajnej podpory Ivety Radičovej pri prezidentskej voľbe,
tak aj tento podvrh musím okamžite vyvrátiť. Predsa nie je také zložité
na tieto verejné zoznamy niekoho dopísať aj bez jeho vedomia. Ivetu
Radičovú som pri prezidentskej voľbe nepodporoval. Inak by som asi nemohol
voliť pána prezidenta Ivana Gašparoviča v 1. kole i v 2. kole prezidentskej
voľby.
A je nutné zdôrazniť, že taktiež nie je zložité, aby niekto
cudzí diskutoval pod mojím menom na rôznych diskusných fórach. Aj ja keby
som chcel teraz môžem vystupovať ako pán prededa Hrdlička, kdekoľvek a
kedykoľvek. Ja sa však neznížim k niečomu takému ako moji vnútro
stranícki oponenti, ktorí sa snažili a stále sa snažia zdiskreditovať moju
osobu navodením dojmu, že som schizofrenik. Nie ja mením neustále svoje
postoje.
Jana   |2009-08-27 02:37:47
Jasné, všetci sú blázni, iba ja som lietadlo
Btw. Gašparovič je
komunistický kandidát?
Filip Zvědělík, člen KSS  - Ivan Gašparovič   |2009-08-27 10:50:44
KSS neponúkla komunistického kandidáta.
mato   |2009-08-27 11:14:18
hlavne ze nim je prezident hlavy statu
Filip Zvědělík, člen KSS  - Ivan Gašparovič   |2009-08-27 11:32:18
Ak ním Ivan Gašparovič nebol, tak ako je možné, že ho KSS v 2. kole
odporučila svojim členom a sympatizantom?
Jana   |2009-08-27 19:45:44
Mňa sa nepýtajte, ja som o tom nerozhodla ani som ho narozdielodvás nevolila.
Rachmaninoff   |2009-08-27 14:39:32
A súdr. Sidor bol koho kandidát prosím Vás?
Filip Zvědělík, člen KSS  - Súdruh Sidor   |2009-08-27 15:07:02
Súdruh Sidor ma svojimi názormi nepresvedčil, že by bol dobrým prezidentom.
Europan  - Cigáni   |2009-08-31 12:56:55
V tomto sa pripájam k pánovi Zvědělíkovi. Jedným z hlavných cieľov
komunistického hnutia bolo minimalizovať parazitizmus v spoločnosti. Dá sa
to doložiť z rôznych zdrojov marxisticko-leninskej literatúry. Definícia
parazitizmu z kódexu komunistickej morálky presne sadne na správanie
Cigáňov počas socializmu a aj dnes. Je to jedna z najnebezpečnejších
formiem protispoločenského správania. Žijú na úkor pracujúceho ľudu a to
organizovane. Miesto toho aby pri výchove svojim deťom vštepovali morálne
zásady a úctu k práci, zmysel pre zodpovednosť, učia ich ako zneužívať
sociálny systém, podvádzať, kradnúť.
Filip Zvědělík, člen KSS  - Moderní komunisti   |2009-08-27 01:17:35
Rád by som ešte dodal, že je naozaj veľmi úsmevné ako sa snažíte hrať
na moderných komunistov sociálnodemokratického typu a snažíte sa
zdôrazňovať, že s J. V. Stalinom nemáte nič spoločné a takmer v plnej
miere sa od neho, od jeho rozhodnutí a uskutočnených činov dištancujete.
Očividne sa domnievate, že Vám to prinesie politické body, ale sami si tým
kopete vlastný hrob. Dištancovať sa od vlastného otca zvyčajne neskončí
dobre, príklady: Chruščov, Gorbačov, Dubček.
A čo sa týka socializmu,
tak ja si neviem predstaviť socializmus pacifistického typu, čiže typu
samovražedného, samodeštrukčného. Socializmus bude fungovať iba vtedy, ak
bude mať silné zázemie v policajných a armádnych zložkách. A naozaj
neviem čo zlé je na totalitnom systéme riadenia štátu. Predsa za týmto
pojmom sa skrýva disciplína a poriadok. Množstvo príslušníkov PZ SR by
chcelo dosiahnuť tento stav. Prečo sa rozhodla KSS zrazu podporovať parazitov
a kriminálnikov, ktorým išiel socialistický systém tvrdo po krku? Zdá sa
to KSS moderné? Chce KSS získavať politické body v cigánskych osadách? KSS
zradila svoje prednovembrové programové ciele!

Zlatý Vasiľ Biľak!
mato   |2009-08-27 01:31:00
faktneviem jak ste dosli k stalinovi pri teme policie. naposledy ste tusim
ziadali ospravedlnenie sa kss za kritiku stalina zo strany ks sovietskeho zvazu
v roku 56. ficova uderka je aktivna.
Ivan  - Pán Zvědělík   |2009-08-27 04:32:18
Vaše príspevky sú vážne schizofrenické, zobrali ste si už dnes Prosulpin?
oto  - Od reciciek ku cinom opozicia + KSS   |2009-08-27 10:37:21
velmi dobry clanok p. Ondrias.
Taktiez zaraža ma s akym kludom SDKU a cela
opozicia aj s KSS sa prizera na ničnerobenie a nehospodarne gazdovanie
sučasnej vlady na čele s Ficom. Co vam nezaleži na tom aby tato vlada tu bola
co najkratsie, preco neidete na predcasne volby ved tych 10 mesiacov tu bude
tato zlodejska trojbanda iba kradnut lebo si nebudu isti ako dopadnu v dalsich
volbach.
Od kludnych reciciek prejdite k nejakym skutkom ako vyvolanie
predcasnych volieb, verejne manifestacie proti zlemu vladnutiu v sucasnosti.
Zapojte sa akcne k mladym, nie vsetci su nackovia ako rada tvrdi Packa a tato
vlada.
Do roboty pani Dzurinda, Miklos, Sulik, Ondriaš a najme nove tvare
budete mat velku sancu v buducoročnych volbach.
Prokop   |2009-08-27 10:54:18
prečítal som si príspevky pána Filipa Zvědělíka a sú dobré, teda pre
mňa

určite treba pritvrdiť a nie spájať sa so sociálnymi
demokratmi

a takisto uznávam normalizáciu, vážim si Husáka...nepáči sa
mi keď sa kritizuje socializmus - ja uznávam všetky typy socializmu aj
Stalinov - určite lepšie ako tá najlepšia kapitalistická demokracia
Filip Zvědělík, člen KSS  - J. V. Stalin   |2009-08-27 11:06:03
Veľmi správne. Ja by som ešte dodal, že pozerať sa na obdobie éry J. V.
Stalina dnešnými očami, dokonca slovenskými očami nie je možné. Vtedy
bola úplne iná doba, iná situácia aká je dnes. Išlo o obhájenie a
udržanie socializmu, ktorý chceli rôzne diverzné skupiny zničiť. Ak by ich
sovietske vedenie štátu na čele s J. V. Stalinom nezničilo, tak by
Sovietskemu zväzu a KSSZ pri prvej príležitosti vrazili dýku do chrbta. Bol
to boj na život a na smrť. Určite v týchto ťažkých dobách zahynulo aj
niekoľko nevinných ľudí, ale to už nebolo s vedomím J. V. Stalina.
Častokrát sa stávalo, že niekto situáciu zneužil a vybavoval si osobné
účty, pričom sa nesprávne odvolával na KSSZ a J. V. Stalina. To však J. V.
Stalin ovplyvniť nemohol vzhľadom na obrovskú rozlohu krajiny. A to je druhá
vec. Sovietsky zväz bola krajina z úplne inej dimenzie s úplne odlišnou
mentalitou od našej, neporovnateľná s krajinami z nášho regiónu a s
krajinami zo západoeurópskeho regiónu. To platí aj o dnešnom Rusku a
platilo to aj o cárskom Rusku.
mato   |2009-08-27 11:09:39
opat neviem naco tu riesime stalina. ak mate pocit, ze je na tejto stranke
"znevazovany", dajte si radsej pilulku na ukludnenie. neviem kde ste sa
v tomto clanku docitali o stalinovi ci o poziadavne budovat stat bez armady a
policie. fabrikujete fiktivne problemy a zaujimalo by ma,s akym cielom.
Ivan   |2009-08-27 11:06:17
Ide o to, že spájanie sa so sociálnymi demokratmi nikto nenavrhuje. Stačí
si prečítať obsah tejto stránky resp.

http://kss.sk/index.php?menu=vyhlasenia_a_stanovi ska&article=374
Zvědělík
reaguje na fiktívne problémy. Nikto nenavrhuje ani liberalizáciu spoločnosti
či neznevažuje Husáka - ak si správne pamätám, Karol podporil (čo je
úplne normálne) umiestnenie jeho pamätnej tabule v Karlovke. Zvědelík musí
za každú cenu pri každej príležitosti požadovať deklaráciu vernosti
Stalinovi a ML učeniu, čo je z jeho strany úplne kontraproduktívna
činnosť. Čo keby sme sa namiesto klaňania sa modlám sústredili na aktívnu
politiku? Jedni od nás požadujú ospravedlnenia za Stalina, Zvědělík a
ďalší zas ospravedlnenia za kritiku Stalina - je to nekonečný kolotoč z
ktorého je čas sa vymaniť. Sústreďme sa na politickú skutočnosť a buďme
aktívni. Pre sektárstvo v našom hnutí nemá byť miesto.
Filip Zvědělík, člen KSS  - KSS   |2009-08-27 11:56:57
Vidíte, KSS sa už neriadi ani učením otca socializmu, súdruha V. I. Lenina.
Sám ste to teraz priznali. Považujete to už za niečo prekonané, nemoderná
a brzdiace napredovanie do budúcnosti. Ak sa strana definitívne rozhodne pre
takúto líniu, skončila. Môže sa stať platformou strany SMER - SD. Možno
je to aj cieľ ÚV KSS.
Ivan  - už len toľko...   |2009-08-27 12:30:47
Prokop napísal:

určite treba pritvrdiť a nie spájať sa so sociálnymi demokratmi


Teraz neviem, či si pritvrdenie predstavuješ požiadavkami na zavedenie
socializmu, tvrdou kritikou systému a vlády a jasným
pomenúvaním skutočnosti (čo sa konečne deje), alebo častejším
skloňovaním Stalinovho mena. Radikalizmus sa podľa mňa nerovná
častému spomínaniu modiel, ale tvrdosti kritiky a požiadaviek.
Filip Zvědělík, člen KSS  - KSS   |2009-08-27 12:54:45
Pán Ivan, KSS pritvrdzuje akurát tak slovami, no nie konkrétnymi činmi. To
znamená ako keby nič nerobila. Trepať vie hocikto, aj prepitý a prefajčený
návštevník zariadenia 4. cenovej skupiny v najzapadlejšej a najzaostalejšej
osade v republike, ktorý drží v jednej ruke cigaretu a v druhej ruke krígeľ
plný piva.
milan  - činy   |2009-08-27 20:36:14
vaše činy môžeme vidieť kde, pán Zvědělík? máme za aktivitu z vašej
strany považovať vyťažovanie členov SZM na protestných akciách?
Filip Zvědělík  - KSS   |2009-08-28 00:02:19
Ja nie som funkcionár strany, aby som vyvíjal aktivity. A protestných
zhromaždení organizovaných SZM sa rozhodne nezúčastňujem.
Norbert Urbančík  - Re: KSS   |2009-08-28 00:22:19
Je smutné, ak sa niekto, čo sám seba nazýva komunistom, obmedzuje na
verklikovanie mena Stalinovho a nezmyselnú kritiku, pričom nevyvíja žiadne
aktivity. Sám tvrdíte, že strana je nečinná, pričom napríklad úplne
ignorujete ideologickú činnosť, vďaka ktorej tu prispievate do fóra a
čítate túto stránku.
Filip Zvědělík, člen KSS  - Strana   |2009-08-28 00:59:12
Ak by bola strana činná, tak vytvorí Červené odbory a vlastný denník. A
taktiež sa zastane slušných pracujúcich ľudí na východnom Slovensku,
ktorí sa stávajú každý deň obeťami rómskeho teroru. Naopak, strana sa
zastáva Rómov. Práveže od KSS by som očakával, že v tomto smere zoberie
iniciatívu do vlastných rúk a začne chodiť medzi terorizovaných ľudí.
Keďže tak nerobí, nepriamo podporuje kotlebovcov.
Norbert Urbančík   |2009-08-29 09:25:07
V podstate súhlasím. Ale realizácia týchto myšlienok vyžaduje
konštruktívny prístup členov hnutia.
Filip Zvědělík  - KSS   |2009-09-08 12:40:26
Áno, súhlasím. Taktiež však aj ústretovosť zo strany vedenia KSS, nie
aroganciu a ignoráciu členov hnutia, ktorí sa snažia poukazovať kriticky na
nedostatky v hnutí.
Prokop  - re:   |2009-08-27 16:29:42
[quote=Ivan] Zvědelík musí za každú cenu pri každej príležitosti
požadovať deklaráciu vernosti Stalinovi a ML učeniu, čo je z jeho strany
úplne kontraproduktívna činnosť. Čo keby sme sa namiesto klaňania sa
modlám sústredili na aktívnu politiku? Jedni od nás požadujú
ospravedlnenia za Stalina, Zvědělík a ďalší zas ospravedlnenia za kritiku
Stalina /quote]

je to smutné keď komunisti sa vyjadria o zakladateľoch ML,
Stalinoví ako o modlách a ešte aj nevedia či kritizovať Stalina alebo ho
obhajovať
Ivan  - Asi sme sa nepochopili   |2009-08-27 19:49:46
Modla sa dá spraviť z kohokoľvek. Ale aj keď sa spraví z génia a
sebelepšieho človeka, nie je to dobré. Človek nie je boh a marxizmus nie je
vierouka.
Anonymný   |2009-08-27 17:00:33
pritvrdenie: znárodnenie strategických podnikov, pôdy, a ďalej už nemôžem
vyjadriť svoj názor lebo by ma trestne stíhali ako kacíra-teroristu
Prokop   |2009-08-27 17:01:05
pritvrdenie: znárodnenie strategických podnikov, pôdy, a ďalej už
nemôžem
vyjadriť svoj názor lebo by ma trestne stíhali ako
kacíra-teroristu
Ivan   |2009-08-27 19:52:02
Nie je to celkom tak, ak nešpecifikujete, či za náhradu alebo bez nej, a
máte na mysli bez náhrady(konfiškáciu), nie ste postihnuteľný, keďže nie
je preukázateľné, že ste nemienili vyvlastnenie.
Anonymný  - reakcia na komentár o polícii   |2009-08-30 22:51:22
Pán Ondriáš, veľmi vám kvitujem, ako presne a výstižne ste popísal
situáciu v súčastnom policajnom zbore a jeho orientácia smerom k
občanovi... Tieto vaše postrehy a myšlienky sa absolútne stotožňujú s
mojimi a podotýkam nielen s mojimi... Voľakedy ľudia zle vnímali to, že
"údajne VB bila ľudí! Ako si spomínam, som 40-nička, tak ak bol
problém, tak príp. chlapci dostali po facke a bol problém vyriešený! Dnes
ak niečo ľudia a odnesú si to prevažne mladí ľudia (pretože na nich si
policajti dovolia), zadržia ich minimálne 24 hod.nedostanú pomaly piť ani
jesť a nieto ešte dovoliť si ísť na potrebu... Viem to 100perc. pravdivo z
rozprávania mladých ľudíz blízkshp okolia. No a ešte by toho bolo veľmi -
veľmi veľa, čo by som mohla popísať, ako sa u nás "dodržiavajú"
ľudské práva... No nieje sa čo diviť, ked v televízii povie pán polic.
prezident, ža každý policajt by mal mať "istú!dávku agresivity,
dobré, že??!! V prvom rade majú polic.pracovníci ovládať zákony, no za 6
mesiacov, či neviem presne koľko "študujú", taksú to rýchlokvasne
vyštudovaní pracovn. a tak to aj vyzerá podľa toho u nás... Mne v živote
doteraz nepomohli, iba znepríjemňovali život, no ani ich nepotrebujem,
radšej si pomôžem sama, ak by som mala dajaký problém... Bolo by toho ešte
veľa, no opakujem, že sa úplne stotožňujem a týmto vašim názorom.
Ostávam s pozdravom
nadl  - PZ?!   |2009-09-01 11:19:35
Dávno som nečítal také perfektné zhodnotenie PZ Slovenskej Republiky.
Veľká škoda že už slovenské printové média už sú minulosťou, ten
článok je hodný prvej strany v printových mediách.
Prokop   |2009-09-06 17:17:42
Pán Ondriáš, veľmi vám kvitujem, ako presne a výstižne ste
popísal
situáciu v súčastnom policajnom zbore...

ten článok napísal
Eugen Pivoňka

ešte k tomu pritvrdeniu...rozvíjať diplomaciu so všetkými
nedemokratickými štátmi, so štátmi ktoré nie sú v EU a NATO
MuadDib  - Demokracia je cesta k socializmu   |2009-10-29 22:17:08
Z marxistického hľadiska je demokracia cestou k socializmu.
Demokracia ako
politický systém patrí k socializmu, podobne ako plutokracia patrí ku
kapitalizmu.
Anonymný   |2010-10-03 09:28:15
ondrias.sk/index.php/galeria/video/149-vb.html#jos c2569
Filip Zvědělík (skutočný)  - Vyjadrujem znepokojenie!   |2011-11-11 11:49:31
Vyjadrujem krajné znepokojenie nad tým, že niekto takýmto hrubým a
nehanebným spôsobom zneužil moje meno na vlastnú sebaprezentáciu. Musím
však konštatovať, že sa to neudialo po prvý raz, ale tento jav je
opakovaný už niekoľkokrát. Udialo sa to napríklad i na stránkach SME, SZM,
atď. I od týchto aktivít sa musím dištancovať.
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."