Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Gustav Husák, 98. narodeniny Tlačiť E-mail
Pondelok, 10 Január 2011 12:22

Juraj Janošovský: Gustáv Husák, 98. narodeniny


 Na Slovensku je, bolo a bude veľa politikov a tak je zvykom prídavnými menami oslavovať, haniť alebo aspoň presnejšie pomenovať, o koho ide. Je však na Slovensku jedno meno štátnika a politika, ktorému netreba pridávať k menu ani funkcie, ani prídavné mená, ba dokonca aj autorské stanoviská sú zbytočné.

 Čím viac rokov uplynulo od od konca XX.storočia tým zreteľnejšie vidno, že bolo storočím Gustáva Husáka. A to nielen jeho druhá polovica, keď o tom niet sporu, ale aj pomeraním so Štefánikom či Mečiarom. Vplyv Gustáva Husáka na Slovensku bol v uplynulom storočí  porovnateľný len s vplyvom Ľudovíta Štúra o storočie skôr.


   Ctitelia ideologických schém sa nemusia báť : nazačítali sa do nekritického oslavovania zahľadeného autora vlastnému idolu. Na konci –lebo tam významom patria – sa možno spoločne zamyslia aj nad kritickými výhradami k Husákovi. No i tie sú však skôr v rovine hypotetickej, čo mohol a neurobil...


   10. januára 1913 sa narodil v  spoločensky ctenej rodine neskoršie richtára . Ako trojročnému mu zomrela matka a otec bol na vojne. Dúbravčania si ešte pamätajú, že Husákov otec ( Nikodém, neskôr zvolený richtárom Dúbravky) po vojne vymohol rentu vojnovým vdovám a sirotám. Sám Husák bol politicky aktívny, už ako študent práv v roku 1933 vstúpil do komunistickej strany (  štyri roky predtým sa angažoval v komunistickom zväze  mládeže). Ďalšie životopisné fakty sú viac známe a len ich výpočet by bol samostatnou esejou o neohrozenom vlastnecovi, komunistovi, intelektuálovi.


  A práve o inteletuálovi Gustávovi Husákovi venujme chvíľu pozornosti. Najmä preto, že je jednou z mála výnimiek. Výnimkou bol medzi schématickými politrukmi, ktorým bolo vždy „vsjo jasno“. Výnimkou bol medzi intelektuálmi, keď nemenil životné postoje podľa prevládajúcich politických ( často smradlavých) vetrov. Výnimkou bol vo väzení, kde ho nedokázali gestapom vychovaní „vyšetrovatelia“ ŠTB jediného prinútiť k priznaniu. Výnimkou bol medzi horúcimi hlavami pražského jara, ktoré hlava-nehlava experimentovali bez ohľadu na medzinárodnú situáciu. Výnimkou bol medzi zdecimovanými lídrami, ktorí po vstupe vojsk upadli do depresie a rezignovali.


Ako sa traduje: Gustáv Husák šomral – raz ma opľujú – no treba ísť ďalej tak, ako sa dá. Už len v tom bola obrovská sila jeho osobnosti a pevnosť jeho morálky. Nech objektívni kritici posúdia a porovnajú ako mohla vyzerať normalizácia pod vedením Vasila Biľaka s moskovskými politrukmi a sovietskymi vojakmi za chrbtom.

 

Mám podozrenie a potvrdilo sa mi i neskôr, že predsa len roky vo väzení zanechali stopy. Ten strach vrátiť sa do väzenia, môžu pochopiť len tí čo ho prežili. Nie stratené dni, ale roky. Nie depresie, ale zničené manželstvo, potupená rodina, poníženie od vlastných. Ten strach bol prirodzený a prítomný, a najľudskejší v obrovskom balvane, ktorý  Gustáv Husák na seba dobrovoľne naložil.  Mal som možnosť s ním rozprávať týždeň pred prevratom 1989 a mesiac po ňom. Stále rozumel dobe a svojmu Slovensku. Rozprávali sme sa o mnohom a cítil som aj svoju vinu. Ja som vyčítal: vedel si o zakonzervovaní stavu spoločnosti a jeho neudržateľnosti. On oponoval : k líderstvu sa treba kvalifikovať nie loajalitou ale múdrosťou a odvahou.  Obaja sme mali pravdu – zbytočnú... Nebolo vôle ani odvahy meniť, k slovu sa dostali iní a tí sa nechali najať pre iné ideály ( alebo iba najať?...)


 Slovensko existuje vďaka Gustávovi Husálovi.


 Iste bolo nás tisíce, čo sme poctivo pracovali, usilovali sa. Slováci na bojiskách I. i II. svetovej vojny, v SNP,  tí, čo z biedy stavali na nohy svojich . Tvrdé mozole, s ktorými v druhej polovici storočia vzniklo priemyslne rozvinuté, poľnohospodársky sebestačné Slovensko s vlastnými vysokými školami, výzkumnými ústavmi, klinikami, rafinériami, atomovými elektrárňami a najmä emancipovanými a vzdelanými ľuďmi. Hrdými na svoju prácu a svoj domov. Niet však muža, ktorý by na tom mal väčší podiel. Možno s ním nesúhlasiť, možno oponovať no nemožno zmazať jeho diel na tom obrovskom skoku. Slovensko – podľa štatistík OSN bolo po II. svetovej vojne najrýchlejšie sa rozvíjajúcou krajinou Európy, s najväčším prírastkom obyvateľstva.* Zo zaostalého  agrárneho kúta sa Slovensko emancipovalo: malo špičkových vedcov, športovcov, umelcov. Slovensko sa stalo európskou krajinou s vysokou životnou úrovňou a bohatými a múdrymi ľuďmi.


A za to, vážený pán prezident Dr. Gustáv Husák, si vás pripomíname...

 

*V rokoch 1948 – 1989  vzrástol počet obyvateľov Slovenska o 1.849.000, počet pracovných miest  o 970.000. Priemerný vek sa zvýšil o 11.9 roka. Počet vysokoškolákov vzrástol 12 x, fyzická hodnota národného majetku sa zvýšila 18 x a to najmä z vnútorných zdrojov, zahraničná zadĺženosť prakticky neexistovala, obyvatelia mali úspory vo výške 118 mld korún (v dnešných cenách 34,1 mld Eur  t.j. 7.250 eur na hlavu vrátane detí), neboli nezamestnaní, bezdomovci ( naopak trvale nebolo obývaných 89 tis bytov), k dispozícií boli štátne rezervy  30 mld korún a 40 tis kg menového zlata  ( 1/3 štátnych rezerv ČSSR)    

Komentárov
Vyhľadávanie
krestansky socialista  - ďakujem...   |2011-01-11 20:27:13
Pekný článok - dôstojné pripomenutie si nášho veľkého politika a
štátnika.
Anonymný   |2011-01-12 15:35:51
Sociálni demokrati v KSS si pripomínajú narodeniny buržoázneho nacionalistu
a neskôr normalizačného oportunistu HUSÁKA.
krestansky socialista  - Re: Anonymný   |2011-01-12 17:57:44
Hm... KSS (tak ako aj KSČM, KPRF a spol.) majú síce naozaj silne
sociálno-demokratický charakter, ale to je vec ktorá má
svoje príčiny a pozadie, a ktorú nemožno odstrániť akoby
mávnutím čarovného prútika. Dobré to asi nie je, ale momentálne je
to proste tak, a zajtra to môže byť inak. Ale ten zvyšok mi
až tak úplne nejde do hlavy: mohli by ste prosím, vážený anonym,
upresniť čo presne znamenajú pojmy buržoázny nacionalista a normalizačný oportunista? A aký vzťah k nim má osoba Dr. Husáka?

Súdruha Husáka dnes hania
sprava i zľava - nepoznal som ho osobne, a ovládam príliš málo
faktov z jeho života, takže si nedovolím vyniesť definitívny rozsudok.
Len prosím zvážme známe príslovie, podľa ktorého platí že PO BITKE JE KAŽDÝ GENERÁL.

V hodnotení minulého socialistického obdobia (a teda aj osoby Dr.
Husáka) samotnými ľavičiarmi jestvujú dve extrémne tendencie: jedna vraví, že to bol priam "raj na zemi", že až na malé
výnimky problémov nebolo, až kým neprišiel zlý Gorbačov,
zlí imperialisti ktorí si kúpili zradcov v najvyšších
pozíciách atď., a že všetko zlé čo dnes počujeme na adresu
socializmu je výmyslom buržoáznych médií. Druhým extrémom je
postoj, že pravdivé je všetko zlé čo sa dnes hovorí o socializme,
pretože ten socializmus vraj žiadnym socializmom ani nebol, bol ním
údajne len podľa mena, a v skutočnosti to bolo všetko iné len nie
socializmus - napr. tzv. štátny kapitalizmus. Tento postoj je populárny najmä medzi tzv. "trockistami".
krestansky socialista  - pokr.   |2011-01-12 18:21:46
Ja nezdieľam ani jeden, ani druhý extrémny názor. Minulý režim
rozhodne BOL socialistickým, napriek všetkým svojim deformáciám,
a ako taký bol nezrovnateľne lepší než i ten najlepší kapitalizmus.
Na druhej strane tvrdenie že nejestvovali chyby, a to aj závažné,
systémové chyby zaváňa "idealistickým" prístupom,
príliš vyzdvihujúcim úlohu osobnosti v dejiinách, a popierajúcim
objektívne spoločenské príčiny.

Takže náš bývalý systém
bol socializmom, nedokonalým socializmom ktorý prešiel nejedným
búrlivým obdobím. A spolu s ním týmito obdobiami prechádzal aj
Gustáv Husák. Viete s istotou ako by ste sa Vy zachovali v takej
nepochybne ťažkej chvíli, akou bol 68-my rok a nasledujúca invázia
vojsk Varšavskej zmluvy? Odhliadnuc od toho, že názory na samotný
zásah sa líšia aj v rámci kom. ľavice. Podľa mňa niesol
silne provokatívny charakter, a bol intrigou už vtedy sa hlásiacich
k slovu perestrojščikov (obe éry oddeľujú iba dve desaťročia).
Samozrejme, nepotrpím si na naivné sny o akomsi "socializme s
ľudskou tvárou" ktorý vraj budovali "reformátori" 68-meho
roku. Reformátori samozrejme nebudovali nič s ľudskou tvárou, lež
pripravovali reštauráciu neľudského kapitalizmu, ku ktorej o 20
rokov neskôr aj skutočne došlo.

Nuž a ako sa mal v takejto
situácii zachovať politik, akým bol G. Husák? Musel podľa mňa
vyberať z dvoch ziel to menšie, medzi otvorene kontrarevolučnými predstaviteľmi "Pražskej
jari", a medzi sovietskym vedením, ktoré však v tom čase tiež
už dávno nebolo skutočne komunistickým. Aké mal vtedy alternatívy, akým bol jeho manévrovací priestor?
Vybral si dobre? Zvážme sami.
irdun   |2011-01-14 17:49:46
-KSS (tak ako aj KSČM, KPRF a spol.) majú síce naozaj
silne
sociálno-demokratický charakter...

Nezmysel.
Puovodne socdem strany
vznikali pocas industrializacie ako typicke strany zamestnancov-chranili zaujmy
tych ktori pracuju za mzdu. Socialna demokracia sa od komunistov lisila vzdy
podstatne tym ze bola za zachovanie voleno trhu. Presadzovali len vyssie
prerozdelovanie na socialne zabezpecenie (bezplatne skolstvo, dostupne zdrav.,
socialne davky ludom v nudzi...) preco sa snazili o progresivne zdanenie tzv.
bohatych. (Palmeho "folkhem"-stastny domov pre vsetkych, starostlivost
statu od kolisky po hrob).Postupom casu, najmä zavedenim vseobecenho volebneho
prava sa umoznilo volit aj luze, flakacom a antisocialom. Z toho dovodu dnesne
moderne europske socialisticke a socdemokraticke strany v snahe nahnat si
volicov sa postupne premenili na strany socialnych parazitov. dalsim zdrojom
volicov su v densnej dobe tzv. utlacane mensiny-homosexuali, lesby, feministky,
neprisposobivi pristahovalci a samozrejme zelena agenda, dogma o skelnikovych
plynoch a "antijadrova" agenda. Dnes socdem. uz nema co ine ponuknut.
Stranami pracujucich (jedno ci podnikatelov alebo zamestnancov) sa stali strany
pravicove. Lutujem ale KSS/KSCM alebo Smer nemaju so socialnou demokraciou
takmer nic spolocne.
So zvyskom prispevku suhlasim.
krestansky socialista  - ???   |2011-01-14 18:34:21
Máte v tom nejaký chaos, Irdun

Citácia:
"dnesne
moderne europske socialisticke a socdemokraticke strany v snahe
nahnat si
volicov sa postupne premenili na strany
socialnych parazitov...KSS/KSCM alebo Smer nemaju so socialnou
demokraciou
takmer nic spolocne"


- aha, tak chcete asi povedať, že KSS nie je stranou "sociálnych
parazitov". To vám chválim, máte pravdu, nie je.

Ale
potom píšete

Citácia:
"Stranami pracujucich (jedno ci podnikatelov alebo zamestnancov) sa
stali strany pravicove"


Aha... a ČO je potom KSS (a ostatné kom. strany)??? Stranou sociáldemokratickou (údajne
"stranou sociálnych parazitov" podľa Vás nie je. Ale ani
STRANOU PRACUJÚCICH, lebo stranami pracujúcich sú podľa Vás pravicové
strany. Zabudli ste nám teda povedať, čože je to teda tá KSS?
Žeby podľa Vás zastupovala záujmy buržoázie? Veď prečo by vlastne nemohla... keď pravica zastupuje pracujúcich, kľudne môžu aj komunisti záujmy buržujov

Chápete nezmyselnosť svojich tvrdení?
krestansky socialista  - pokr.   |2011-01-14 18:52:09
Ale poďme ďalej:

Citácia:
"Postupom casu, najmä zavedenim vseobecenho volebneho
prava sa
umoznilo volit aj luze, flakacom a antisocialom."


Na počiatku parlamentného systému bolo volebné právo naozaj
obmedzené len na istú časť spoločnosti. Len mi nie je známe,
žeby niekde existovalo rozdelenia na "slušných ľudí" na
jednej strane, a "lúzu, flákačov a antisociálov" na strane
druhej. Viem napr. o tzv. "majetkovom cenzuse", teda obmedzení volebného práva na základe výšky MAJETKU.
Takisto sprvoti nemali volebné právo ŽENY.

Chcete tým azda
povedať, že nemajetní ľudia sú pre Vás lúzou??? Alebo azda sú ňou ženy??? Skúste nám na to odpovedať.

Môžem s Vami sčasti súhlasiť azda tak
pri ocenení súčasnej západoeurópskej sociálnej demokracie a tzv.
"eurokomunistov", kde sa naozaj vyskytli javy ktoré spomínate.
Preto ich i voliči zodpovedajúco ocenili - totálnym prepadom vo
voľbách azda vo všetkých európskych krajinách. Som proti
preberaniu agendy tzv. "euroľavice", mnohé z nej je naozaj
dekadentné - mám pocit, že za nebohého Sovietskeho zväzu by si za
propagáciu podobných "ľavicových" myšlienok urobili
dlhší výlet na Sibír. A dobre tak. Preto som i ja za komunistov, a nie za sociáldemokratov.
irdun   |2011-01-15 18:18:17
socdem a komunisticke strany v pociatkoch (19. a 1. polka 20. str.) sa lisili v
jednej zasadnej veci: socdem je za volny trh, komunisti su za jeho zrusenie a
nahradenie statnym dirigizmom. To ze KSS nie je stranou soc. parazitov nikde
netvrdim. Sucasne kom. stany na SK a CZ su stranami nostalgikov za byvalym
rezimom-k tomu len tolko. Volebne preferencie KSS posuvaju tuto stranu na
periferiu volicskeho zaujmu, podobne klasickych komunistov/marxistov nikde v
europe neberu vazne. Socdem strany maju dlhsiu tradiciu a aj dlhsi cas na vyvoj
preto zmutovali do podoby v akej su dnes. Komunisticke strany su dnes uplne
mimo: Statom riadene hospodarstvo sa jednocucho ukazalo ako nevykonne.
Nemajetni
ludia nie su luzou. Ono je velmi tazko definovat kto je dnes vo vyspelej
spolocnosti "nemajetny" to by bolo na velmi dlhu debatu a rozbor.
Luzou
tu nazyvam ludi ktori su existencne zavisli od statu napr. na socialnych
davkach. Niektore krajne pravicove strany napr. presadzuju selektivne volebne
pravo- ludia ktori beru od statu viac ako davaju by ho mali stratit. Pozrite
toto:

http://www.prave-spektrum.sk/article.php?54
2

http://www.prave-spektrum.sk/article.php?541

A je k tomu i zaujimava
diskusia.
avanti   |2011-01-16 07:57:58
Sila KS nie je tak ani v masovosti,jako
v kvalite jej ideológie.Snaha o
elimináciu kom. z verejného života nie je preto,žeby to bol spolok
vyznavačov voodoo,ale preto že dokážu rozkľúčovať praktiky
buržoázie.
Pokiaľ nazývame lúzou parazitujúcu skup.,ktorá nič
neprodukuje a žije z okrádania ostatných, tak je to práve elita, ktorá
najviac okráda štátnu kasu.Napr.Je normálne,že sú platy manažérov v
bankách a nadnárod. korporáciách 50 až 500 krát vačšie?Ďalej je to
deformovaná daňová sústava, ktorá uľahčuje daňové bremeno bohatým a
firmám.Alebo si nechávajú zdaňovať svoje výnosy v daňových rajoch
atď.Inak táto kapital. lúza bude okrádať štátnu kasu dokiaľ bude
čo.
Selektívne voleb. právo považujem už za následok a ďalšiu
deformáciu demokr.,tak ako je plutokracia,alebo mediokracia.Potom je
už len kročik k prehláseniu,že zastupiteľ. dem. je neefektívna,že ju
lepšie zvládne autoritatíny režim.
irdun   |2011-01-17 18:54:26
Na to ti odpoviem jednou vetou: Kriteriom teorie je prax.
Model spolocnosti
podla marxa je prakticky uplne mrtvy a po tom co ste predviedli v praxi pocas
40rocneho experimentu je slovo "komunista" nadavkou podobne ako fasista
ci rasista.
avanti   |2011-01-18 14:23:16
Ano,až prax dokazuje správnosť mater.teórie poznania.
Konkrétně v živote
pred 89. a teda v praxi, sme poznali ,že štát je lepší hospodár,než
nadnárod.korporácie,že je lepšie plánovať mier,než misie v Kosovu a
Afgánistanu atď. Je zaujímavé skúmať ďalej,prečo ľudia o tento režim
prišli,keď si to neželali.
V Mater. dialektike nachádzame tiež zákony
vývoje přírody a ľudskej spoločnosti o ktorých sa dnes
nehovorí.napr.zákon negácie-negácie.Inak povedané,to čo sa zdá dnes jako
mŕtve,zajtrá može ožiť a rozkvitnúť do nebývalej krásy.Ja verím,že
sato komunistom podarí.
irdun   |2011-01-18 17:15:02
Snivaj dalej...
irdun  - Gustav Husak   |2011-01-12 18:24:46
Na jeho portret som hladel nejakych dvadsat rokov. Celu skolsku dochadzku a este
i na PVSke na vojne...chtiac nechtiac je stale symbolom mojho detstva a
mladosti, tych najkrajsich casov...
Bol jednym z najkontraverznejsich
politikov, v tomto velmi podobny Tisovi. Vladol v mimoriadne tazkom obdobi,
mozno najhorsom v modernej historii okrem vojny.
Pocas jeho vlady sa zvysila
zivotna uroven v cssr, zvysili sa obcianske slobody a novembrova revolucia,
definitivny kliniec do rakve komunistickej utopie prebehla uplne pokojne. I ked
sa nerad bavim na temu co by bolo keby suhlasim s autorom v tom ze nebyt Husaka
asi by vyzerala normalizacia kapanek inak. Bol sam o sebe symbolom bizardnosti
komunistickej ideologie: Politicky väzen, odsudenec na dozivotie sa stal za
rovnakeho rezimu, za vlady rovnakej strany ktora ho poslala bezmala na sibenicu,
prezidentom- take cosi snad historia ani nepozna...
Mucitelia v komunistickych
lagroch mu vybili zuby, väzenie mu podlomilo zdravie a on stale veril v chimeru
socializmu ci komunizmu. Vynikal nepochybne inteligenciou ked si po amnestii a
prepusteni z basy po 10 rokoch dokazal postupne vybudovat kontakty a poziciu
ktora mu umoznila dosiahnut najvyssi urad v state...
Za absolutny gol jeho
zivotnej kariery pokladam to, ze pred smrtou poziadal o spoved-koho ineho ako
estebaka Sokola...
Hodnotenie jeho osobnosti ponechavam na historikov pretoze
psano jest nesudte aby ste neboli odsudeni.
Tie fantasmagorie o budovani
priemyslu ste si pan autor mohli nechat od cesty. Gro priemyslu, infrastruktury
a skolstva bolo na slovesnku vybudovane za 1. republiky a slov. statu. Po 48 sa
budovali hlavne zavody suvisiace priamo ci nepriamo so zbrojenim (VSZ,
hlinikaren...). Ono sa lahko budovalo za CUDZIE peniaze- znarodnenie priemyslu,
znarodnenie miliard v dochodkovych fondoch a okradnutie obyvatelstva menovou
reformou. To stacilo do polovice 70tych rokov. Potom to zacalo ist z kopca.

Kazdy socializmus (europsky ci neeuropsky) konci ked sa minu peniaze druhych.
V
cssr to nastalo zaciatkom 80 rokov, v socialistickej EU a USA to nastava
teraz...
Anonymný   |2011-01-14 20:10:34
Podobnost G.Husáka a J.Tisa je v politike nezmyslom.
G.Husák svojími
aktivitami v dobe SNP,zakladaním Revolučných národných výborov a v
organizovaní pomoci pre povstaleckú 1.čs.armádu a partizánov,sa spolu s
ostatnými antifašistami pričinil o to ,že Slovensko dnes patrí medzi
víťazné povojnové štáty.
G.Husák i v najzložitejšom období honu na
buržoáznych nacionalistov zostal nezlomeným vo svojom presvedčení,pričinil
sa o nápravu krivd z 50. rokov i o riešenie slovenskej otázky v
štátoprávnom usporiadaní na federatívnom princípe.Slovensko nikdy v
histórii nezažilo takú emancipáciu jako za vedenia G.Husáka v pozdejších
rokoch.Niektoré ekonomické ukazovatele uvádza autor ,preto sa zmienim len o
jednej a to o hodnotení svetovej banky na začiatku 90.r.
"...opatrenia za
posledních 20 rokov sú relativne dobré. Príjmy na hlavu stále stúpajú...
I vnútorná a vonkajšia stabilita je udržována. Zjavná inflacia je menšia
než 2 % v priemeru v rámci osmdesiatych rokov. Nezamestnanosť skutočne
neexistuje. Sociálne ukazovatele štátu predstavujú relatívne dobrý
obrázok. Dostupnosť obyvatelstva ku zdravotným službám, dostatočná
doprava, služby v starostlivosti o deti a možnost rekreácie sú posobivé...
Nakoniec bezpochyby má Československo pomerne malé vonkajšie zadĺženie...
«
Pred vojnou,zvlášť v období kríze,keď naši dedovia odchádzali za
prácou do cudziny,by sa takáto vízia hodnotila jako utópia.Ale viera
komunistov a ich presviedčanie ostatných takto túto víziu dokázali
realizovať.Som rád,že som zažil toto obdobie.
Podľa českej agentúry STEM
,vlani, respondenti hodnotili jako nejuspokojivejšie obdobie politickej
liberalizáce šedesiate roky a jako druhé nejlepšie obdobie roky 1985-1989.
Je pozoruhodné, že druhá polovica osmdesiatych rokov dostala lepšie
hodnotenie než postkomunismus. Z odpovedí rešpondentov na přibližne 200
otázok o roznych aspektoch života před pádom komunismu a po ňom vyplynulo,
že ľudia drtivou vetšinou hodnotia komunistický ,a teda husákov režim z
rokov 1970-1989 pozitivnejšie než obdobie po velkom novembri.
Píšeš o
bizardnosi,tá však v politike vypadá inak,keď začneš hľadať jej
príčiny v histórii.Napr. vo vzniku a v priebehu studej vojny.
Menová reforma
z roku 1953 opravdu obrala ľudí asi o 17 mld.Kč.Ovšem skrytá
kapitalistická peňažná reforma ukradla len do r.1992 zhruba 200 mld Kč.A
tieto stráty stále narastajú.
irdun   |2011-01-17 19:05:02
Strucne:
1.V SNP mali komunisti len mizive zastupenie, hlavnymi organizarotmi
boli Catlos a Golian (t.j.nekomunisti)
2.Hodnotenie z 90tuch rokov bolo v
POROVNANI S POSTKOMUNISTICKYMI KRAJINAMI!!!
napr. s polskom, rumunskom,
bulharskom etc. O inflacii v statom riadenom hospodarstve s nekonvertibilnou
menou sa neda hovorit. Hodnotenie prebiehalo s ohladom na vychodoeuropsky
standard kde sme boli (spolu s MLR a DDR) na spici.
3.Obdobie 60. a 70. rokov
bolo naozaj obdobim rastu ziv. urovne, to nepopieram, vdaka industrialnej
vyspelosti 1. csr z ktorej sme stale cerpali. To skoncilo koncom 70tych rokov,
jednak tym ze sa udrziavala umele vysoka ziv. uroven a podnikom sa nedovolovali
investicie do inovacie a jednak postupnym odzbrojovanim a stratou trhov so
zbranami.
4.Menova reforma:
Zamen vo svojej vete slov. spojenie
"kapitalistická peňažná reforma" za statne korporativisticka reforma
a veta je uplne pravdiva.
avanti   |2011-01-18 20:19:42
Pri porovnaník ekonomík r.1937 až 1989 vidíme,že 70 r.nič neskončilo.Rast
pokračoval.

R.1937: ND=100% Priemysel=100% Poľnohospod=100%
1948: ND=
97% Priemysel=108% Poľnohospod= 71%
1970: ND=374% Priemysel=719%
Poľnohospod=116%
1989: ND=698% Priemysel=1551% Poľnohospod=116%

K
nezaplateniu zostáva:vysoký stupeň sociálnej bezpečnosti,garancia plnej
celoživotnej zamestnanosti,veľa základného tovaru bolo dotovaného a
potravinová bezpečnosť bola zaistená.Oblečenie a ubytovanie našeho
obyvateĺstva bola na európ. úrovni,vzdelanie a kvalitné zdravotníctvo bolo
pre každého garantované.Po odchode do dochodku mali občania zaistenú penziu
a výhody z mnohých foriem sociál. zabezpečenia.Prežil som toto
obdobie,potvrdzuje to i správa OSN publikovaná v Transition 1999.G.Husákovi
za to patrí vďaka.Česťjeho pamiatke.
irdun   |2011-01-19 18:45:14
Socialisticke statistiky si nechaj, tie su tak objektivne ako kniha ciernej a
bielej magie. Ja si to obdobie dobre pamätam, fronty na mäso (2x do tyzdna)
fronty na jusne ovocie (2x do roka) fronty na baterky, bicykle, favority, pracie
prasky, hajzlpapier atd...
Fakt neviem kam sa ta bohovska pordukcia podela,
prostim ta vysvetli mi to...

-vysoký stupeň sociálnej bezpečnosti,garancia
plnej
celoživotnej zamestnanosti,veľa základného tovaru bolo
dotovaného...

Ano. Este dnes za to platime.Este dnes nam je z toho
nevolno.

Zvysok su dristy, to co predavali v Otexe by dnes neobliekol ani
homlelesak, zdravotnictvo si mal kvalitne umerne kvalite uplatku, na oblecenie
(rifle) sa chodilo stat do Tuzexu, ja som tiez presil to iste obdobie ale bez
cervenych okuliarov na ociach...
avanti   |2011-01-20 16:38:47
Na svojom vyjadrení trvám.Dostupné fakta používam pre menej
chápavých,plastickejšie ukazujú na rozdiely
v porovnaní s dneškom.V tom je
tá objektivita.Osobne mi fronty,alebo moda, nijako nevadily,aby som to
považoval za zásadný systémový nedostatok,nakoniec sú aj dnes,napr. u
lekára,alebo na úrade práce.Hajzel papieru a pracích práškov som mal vždy
dostatok,natoľko aby som mohol ctiť europskú kultúru.Jestli chceš,mám na
to i svedkov.
Vobec netuším,kde si žil,keď si za každé liečenie musel
dávať úplatky,lekárov som navštevoval úmerne svojím onemocneniam,bez
akéhokoľvek platenia a prehlasujem,že som socialismus prežil so zdravím.
Ty
musíš byť stále nemocný,keď Ti je nevolno.
Možná sa Ti uľaví z tabulky
tempa řočného rastu osobnej spotreby od r.1950 až do začiatku
rozkrádania,pardon,
privatizácie(velkej a malej)v %:
1950-1959 = 5,3 1960
-1969 = 4,2 1970-1979 = 3,3
1980-1983 = 3,2 1990-1991 = - 16,6
Alebo z
českého prostredia ,pred rokom Klub společenských věd previedol výzkum ,z
ktorého vyplynulo,že za najlepšie povojnové roky považujú občania 80 roky
a za najhoršie obdobie posledných 10 rokov.
Inak som zvedavý za čo ešte
dnes platíme.Možná Ti pomožem.
irdun   |2011-01-22 12:09:26
...sobne mi fronty,alebo moda, nijako nevadily...

OK, proti gustu ziaden disput
ale vadili tisicom/desattisicom dalsich a preto sa v 89 rozhodli s celym
socialistickym experimentom skoncovat...A pokial chronicky nedostatok vsetkeho
nepovazujes za systemovu chybu tak v tomto sa zasadne od seba lisime. V cssr to
nebolo az tak zle ale sa spytaj ako boooohovsky bolo v cccp, polsku, rumunsku.
No a uplna katastrofa bolo (aj u nas) zohnat daco pre podnik-hovorilo sa tomu
dodavatelsko-odberatelske vztahy
a riesilo sa to (bez vysledku) denno
denne.

...keď si za každé liečenie musel
dávať úplatky...

Nuz nastastie
ja som nikdy vazne chory nebol, nicmenej nepredstavitelna korupcia v medicine
bola verejnym tajomstvom-pocnuc prijimanim na medicinu, cez predpisovanie
nedostatkovych liekov, uplatky sa operacie, az po to ze pre prachsprosty Brufen
sa muselo chodit do Madarska. Ked sa nejak v 80. rokoch zavadzali nove
50korunacky tak sa im u nas v meste hovorilo "svitkovky" (podla mena
jednoho doktora, ked si mu nedal do karty 50korunacku ani si tam chodit
nemusel)
A este raz ti hovorim: socialisticke statistiky si strc za sirak, tie
pravdou ani nedychli, ako sa napr. kamuflovali 5rocnice si este pamätam...
avanti   |2011-01-22 17:14:19
Keby žil Július Ceasar,tak by asi prehlásilrišiel som,videl som a neveril
som vlastným očiam:
Chronicky nedostatok vsetkeho,jak tvrdíš je
blábol,potvrdzujú to aj tisíce/desatitisíce v 89 pretože
socializmus
zrušiť nechceli,možná je to pre Teba šok,ale viz ukážku z knihy Miloša
Picka:"Naděje se
vzdát neumím",že 90% ľudí nechcela návrat ku
kapitalizmu.Viz tu:
http://www.blisty.cz/2010/11/12/art55442.html
Jak to
dopadlo po 20 r.viz tu:
http://www.outsidermedia.cz/Strezme-odkaz-Velk
e-listopadove-sametove-revoluce-VLSR-1.aspx.
O tom,že dnes opravdu máme v
obchodoch všetkého,čo na tom,že je to len odpad bohatej Európy,to už

málokdo vidí,viz tu:http://instinkt.tyden.cz/rubriky/tema/popelnice
-evropy_24549.html
Nikde som nepísal o ideálnom stave v minulosti.Dnešné
liberal.zdravotníctvo a obrovská korupcia sa snáď
nedá ani
porovnať.Pokrytectvo,ktoré dnes vládne a neschopnosť podívať sa reálne na
dnešnú situáciu vystihuje jedno motto:"Sme spoločnosťou,ktorá sa bojí
pozrieť do vlastných nohavíc,keď sa odniekadiaľ začína šíriť
zápach".
irdun   |2011-01-23 20:15:59
Ono to bolo v 89tom asi tak, ze ludia jasne vedeli co nechcu ale nie celkom
vedeli co chcu.
Väcsina chcela zapadny zivotny styl: slobodu a vysoku zivotnu
uroven. Neuvedomili si ze so slobodou ruka v ruke kraca zodpovednost
Stat ti
zabezpeci nejaku biednu uroven. OK. Niektorym to vyhovovalo. Ked vezmes svoj
zivot sam do ruk, mozes si zabezpecit uroven ovela vyssiu (sloboda je o tom ze
stat ti nebude zavadzat) ale moze sa stat ze ju budes mat aj nizsiu-zavisi len
na tebe. Vela ludi toto nevie stravit (z mojej skusenosti je to velka cast
generacie nad 50rokov- ti nikdy nic ine nez stary rezim nepoznali a nie su
schopni inak mysliet nez komunisticky (a pritom nikdy v strane nemuseli
byt!)Toto je ta stratena generacia, volici Fica a Meciara stale dufajuci v
"stedru" rozdavajucu ruku statu.
Rozdavat ale uz neni co, peniaze
druhych sa minuli.
Tymto ludom to uz nevysvetlis.
Okolo r. 2006 vysla
statistika ze na SK by 34% obcanov preferovalo socilaizmus (najvyssie cislo v
novych krajinach EU) To je ale stale hlboko pod nadpolovicnu väcsinu.
avnti   |2011-01-24 21:08:10
Porovnaj si niektoré štáty EU ,ich daňové kvoty a ich ekonom.odolnosť
proti krízi.
Najlepšie sú na tom štáty severské ,kde sa celkové daňové
prijmy štátu pohybujú nad 40,ale i 50%.O biednej úrovni sa dá však skorej
hovoriť u SR, s výberom daní len 29,1% .A toto sa tiež špatne tráví,
aby silný štát bol garantom demokracie a slobody.

Generačné rozpory pekne
popísal německý sociolog G. Schultze v »Společnosť zážitkov« ,kde
popisuje ako ľudia vnímajú spol.,tí zhruba nad 40.r.vychádzajú vo svojích
životných postojoch z toho ako vidia spoločnosť,v ktorej žijú a snažia sa
tejto spol.a jej podmienkám prisposobiť.Mladší než 40 r.zase nevychádzajú
z toho, jak vypadá svet okolo, ale ze svého vnútrajška a chcú, aby se im
svet nejakým zposobom prizposobil.A veria,že svet ich ambície
pochopí.Pretože vidia předovšetkým sami seba, svoje vlastné plány a své
túžby a občas im uniká, ako svet okolo nich reálne vypadá.Nemusia trpieť
hneď napr.egoizmom,kde silnější vyhráva,ale len napr.zdravým
sebavedomím,čo je rozdiel.

Tá pravá chvíla na hodnotenie,ktorá generácia
je stratená,zanedlho nastane.Prvý krok bol učinený cez volby,kedy si médiá
maldú generáciu získali.Ďalší krok
je už na víťazných
koalíciách,ktoré podľa hesla slabý štát = viac demokracie, zahája útok
na zbytky sociálnych istot a na ústavný režim vobec.Vie vobec dnešný
priemerný mladík kolko musí šetriť na súkrom doch.fond,aby mal slušnú
penziu?A može si to vobec dovoliť?
irdun   |2011-01-25 19:38:42
V severskych statoch bol az do ca 70tych rokov silne liberalny kapitalizmus
(najdi vo Wiki kto to bol Johan august Gripenstedt) ktory nahromadil v krajinach
velke bohatstvo,naviac nemali vojny naopak zbohatli na nich. S vysokymi danami a
prerozdelovanim zacal az Olaf Palme budovanim tzv. svedskeho modelu. Prvy
predpoklad pre cosi taketo je nahromadene bohatstvo-musi byt co prerozdelovat.
Palmeho rezim rozflakal narodne bohatstvo pocas ca 20 rokov- svedsky model sa
dostal do tazkej krizy kt. vyvrcholila v 92-3 roku.Narod zlenivel, odvykol si
pracovat. Nastuduj si cosi o sv. modeli-je to skor odstrasujuci priklad a
absolutne nerealizovatelny na SK. V sucasnej dobe je v SE uz 2. voleb. obdobie
pravica znizujuca postupne dane a podobne je to i v Dk (N a F neviem)
orol   |2011-01-12 19:17:28
kto vie preco to teraz uz 20 rokov ide s kopca?aha terz mi je to jasne lebo eu
aj usa su socialisticke.mudre.
irdun   |2011-01-12 19:59:10
Nuz, bohuzial, mas pravdu. Co povies na vselijake tie "zachranne
baliky", dotacie do polnohospodarstva, do zeleznic, permanentne stupajuci
statny dlh, zrusenie zlateho pravidla a podobne haluze?
To je podla teba volny
trh?
proletár   |2011-01-12 20:32:12
Nie irdun, to sú jeho dôsledky javascript:JOSC_emoticon(""
krestansky socialista  - Univerzálna výhovorka   |2011-01-12 21:08:28
Pripájam sa k mienke "proletára": všetky tie javy čo Irdun
spomínate sú NEVYHNUTNÝMI dôsledkami kapitalizmu. Čo je to vlastne podľa Vás ten "voľný
trh"?

Nič ako voľný trh už dávno nejestvuje. Vlastne v čistej forme ani nikdy nejestvovalo. Dnešný kapitalizmus je charakteristický
obrovskou koncentráciou kapitálu, absolútnou prevahou
monopolov, kartelov a finančného veľkokapitálu. A
takisto prerastaním štátu a súkromného kapitálu. Výborným príkladom toho je tzv. vojensko-priemyselný komplex USA.

To
všetko však nespôsobili nejakí "komunisti" vo vedení
štátu či podnikov, ale je to zákonitým dôsledkom akumulácie a koncentrácie kapitálu - proces ktorý logicky vyplýva zo samotnej podstaty kapitálu a
kapitalistickej ekonomiky, ako správne ukázal už Marx.

Čo má
spoločné so socializmom napr. "permanentne stúpajúci štátny
dlh"??? Učil snáď Marx či Lenin životu na dlh??? Prečo bol zahraničný dlh ČSSR v porovnaní s dneškom
zanedbateľný? Nie, systém zadlžovania sa jednak vyplýva so
samotnej podstaty systému, a len tak mimochodom je aj výborným
prostriedkom definitívneho podriadenia štátu finančnému kapitálu,
pomocou kvázi "dlžného otroctva".

Nie, to že za všetkým
a všade vidíte "komunistov", a že ich viníte za úplne zrejmé VAŠE VLASTNÉ CHYBY, nemá nič spoločné s realitou. Takáto prapodivná rétorika indikuje
niećo úplne iné: nastupujúcu fašizáciu spoločnosti. Ale
áno, áno... Kapitalizmus, keď sa dostane do úzkych, vždy siaha k
fašizmu... Ako komunisti iste vedia, fašizmus a tzv.
"liberálna buržoázna demokracia" sú len dve strany tej istej mince.
krestansky socialista  - ...dokončenie   |2011-01-12 21:35:08
Vzhľadom ku svojmu enormnému vplyvu na štát, k tomu že si
"kupuje" politikov a celé politické strany, má Kapitál
rozhodujúci vplyv aj na politiku štátu - mocenskú i hospodársku. Z toho potom vyplývajú spomínané deformácie "voľného trhu"
- najnovším a výborným príkladom sú udalosti
okolo "záchranných balíčkov" a záchrany bánk. V podstate
sa jedná o doteraz nevídanú zlodejinu, v dosledku ktorej boli
preliate miliardy zo štátneho rozpočtu (teda vlastne z peňazí
nás, daňových poplatníkov) do súkromných vrecák (z ktorých nám ich
čoskoro a s radosťou požičajú naspäť - samozrejme za tučný
úrok).

To však nie je dôsledkom vplyvu štátu na banky, ale naopak
bánk na štát, ktorý momentálne už úplne nepokryte zastáva ich
záujmy, a nie záujmy svojich občanov (robil to i predtým, len nie tak
otvorene a drzo). Obzvlášť tento proces prerastania štátu
a kapitálu pokročil v USA - vlasti korporatívneho kapitalizmu. Nie však vinou "skrytých komunistov" vo vedení USA, pretože
platínasledovné:
V USA NEZOŠTÁTNIL ŠTÁT KONCERNY, LEŽ KONCERNY SI PRIVATIZOVALI ŠTÁT.
Že to pripomína istý druh "socializmu"? Možno, ibaže sa
jedná o socializmus naruby, o socializmus bez ľudskej tváre. Skôr
by sme mohli použiť napr. termín "štátny kapitalizmus" a pod.
krestansky socialista  - ...   |2011-01-12 22:26:03
...a či skôr "korporatívny fašizmus"???

Spomínané prerastanie štátu a kapitálu je skutočne
príznakom nastupujúceho fašizmu, čo uznávajú i
niektorí predstavitelia buržoáznej demokracie. Dajme slovo
americkém prezidentovi Franklinovi D. Rooseveltovi:

"Prvou pravdou
je, že sloboda v demokracii nie je v bezpečí, ak ľudia tolerujú
nárast súkromnej moci do tej miery, že sa stáva silnejšou než
samotný demokratický štát. Toto, vo svojej podstate, predstavuje
fašizmus - vlastnenie vlády jednotlivcom, skupinou, alebo inou
vládnucou súkromnou mocou."

A ďalej:
"Rastúca koncentrácia ekonomickej moci. Štatistické údaje
Daňového úradu (Bureau of Internal Revenue) odhaľujú nasledovné
prekvapujúce údaje za r. 1935: 'VLASTNÍCTVO PODNIKOVÝCH AKTÍV - z
údajov všetkých firiem z celých Spojených štátov vyplýva, že
DESATINA PERCENTA z nich vlastní 52 % všetkých podnikových aktív'
".

Čo dodať??? Azda iba to, že citovany prejav ku Kongresu bol z
r. 1938 (!!!). Ako to asi vyzerá dnes? Pán Ondriaš sa vyzná v
štatistike lepšie než ja, keďže ju často cituje vo svojich knihách -
možno má aktuálnejšie údaje.
irdun   |2011-01-14 18:00:21
-oľný trh už dávno nejestvuje.-

Volny trh je ako idelany plyn-da sa k tomu
priblizit ale neda sa to dosiahnut.
Korupcia, protekcia, intervencia-vzdy boli,
su a vzdy budu. Ide o to do akej miery!!!
Protekcionizmus a prerastanie kapitalu
do statnych struktur je ZLYHANIE STATU A NIE TRHU to tu pisem uz aspon 3.x!!!
A
co proti tomu?
Toto:
1. Zrusit statne banky (FED) a dovolit sukromnym bankam aby
mohli vydavat vlastne peniaze
2. zaviest zlate pravidlo
3. postavit mimo zakon
fractional banking
4.zrusit vsetky ministerstva okrem min. vnutra,
spravodlivosti, obrany a event. zahranicia
5.kompletne sprivatizovat skolstvo i
zdravotnictvo
6. zrusit dan z prijmu, ponechat dph z dani by sa financovala len
armada, policia a justicia.
Vsetko ostatne na sukromnych zmluvnych zakladoch.
irdun   |2011-01-15 18:22:10
A este samozrejme toto:
7.Zrusit akekolvek dotacie do cohokolvek, zrusti
akukolvek "ochranu trhu".
Tomas Ondrovic  - 13. komnata demokracie   |2011-01-13 22:58:23
Kolegovia, vsimol som si, ze o demokracii toho dost viete, zaujima ma toto:
..v
demokracii su presadzovane rozne slobody. cim viac slobody, tym viac chaosu a
clovek je uplne bezmocny.

Skutocne tu mozem napisat cokolvek a mozem byt uplne
pokojny. Nic sa mi nestane.

!!!az na jednu vec, nesmiem pisat o zidakoch a
holokauste !!! zivotu nebezpecne!!!

Aku funkciu plni v demokracii tento prisny
zakaz?
irdun   |2011-01-23 20:20:22
Tento zakon plati len v niektorych krajinach (D, A) nemci maju z toho co
porobili stale traumu. Je jasne ze tento zakon je scestny, k ozajstnej
demokracii a slobode slova patri aj moznost sirit nazory na prvy pohlad chore.
TO  - Irdun   |2011-01-25 16:47:21
aj male dieta vie, ze to neporobili nemci.
Nemecki robotnici zdestruvali
ekonomicky system? Nemecki robotnici hrali vabank na burzach? Nemecki robotnici
sposobili svetovu hospodarsku krizu?

Boli to zidovski velkopriemyslenici a
bankari. A ich deti dnes trestaju popieranie toho co sami sposobili.
Pandravy
zidovske !!!
Tomas Ondrovic  - Pan Ondrias   |2011-01-25 16:55:38
zaujima ma tema vnutornych bojov v komunistickom hnuti medzi zidobolsevikmi a
nezidovskymi komunistami.
Juraj Janošovský  - re: Gustav Husak a jeho "spoveď"   |2011-02-04 10:34:17
Juraj Janošovský  - re: Gustav Husak a jeho "spoveď"   |2011-02-04 10:36:45
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy