Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Spoločné vyhlásenie komunistických strán EÚ k voľbám do EP Tlačiť E-mail
Nedeľa, 17 Máj 2009 22:15

No to lisbonKomunistické strany v Európe majú jasný postoj k prijatiu Lisabonskej zmluvy v podobe, v ktorej  sa posilňuje moc súkromného kapitálu na Európou a nad demokraciou. Zabránenie prijatiu tejto zmluvy v súčasnej podobe je tiež súčasťou programu Karola Ondriaša. Na Slovensku bola z vládnej iniciatívy Lisabonská zmluva ratifikovaná parlamentom, čo predstavuje obídenie vôle národa a jeho zradu. Táto zmluva uberá práva menším štátom vrátane Slovenska. Sme však presvedčení, že v spolupráci s komunistickými stranami Európy, ktoré úspešne bojovali za víťazstvo v referendách v Írsku, vo Francúzsku a v Holandsku, je možné zabrániť jej prijatiu.

 

V nasledujúcich riadkoch vám prinášame spoločné vyhlásenie komunistických a robotníckych strán Európskej únie k voľbám do Európskeho parlamentu. Originál dokumentu si môžete stiahnuť tu. Dokument je tiež dostupný v anglickom a nemeckom jazyku.

 

Pracujúci, živnostníci, remeselníci
Malí farmári, ženy, mládež

Obraciame sa k Vám pri príležitosti blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júni 2009. Robotníci, poľnohospodári, bojovníci mierového hnutia, ženského, mládežníckeho hnutia, bojovníci za demokratické práva, slobodu národov, za medzinárodnú solidaritu, bojovníci hnutia proti zmluvám EÚ a NATO. Spája nás vízia spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, bez chudoby, sociálnej nespravodlivosti a imperialistických vojen. Spájame sa v tejto kampaní, vystupujúc za Európu blahobytu národov, mieru, sociálnych a demokratických práv, za Európu národov, ktorá nemá nič spoločné s EÚ kapitálu a vojen.

Vy nás poznáte a môžete nám dôverovať. Stretávali sme sa v spoločnom boji: v štrajkoch a mobilizáciách za práva robotníkov, bránili sme sociálne istoty, vystupovali proti privatizácii verejného sektoru, za bezplatné štátne vzdelávanie a zdravotnícke zabezpečenie, proti imperialistickým vojnám a okupácii Palestíny, Iraku, Afganistanu a Juhoslávie, v boji na obranu demokratických slobôd a práv imigrantov. Podporili sme demonštrácie mládeže, študentov, mobilizovali poľnohospodárov. Bojovali sme za víťazstvo NIE v referendách, ktoré sa uskutočnili v Írsku, vo Francúzsku, v Holandsku.

My vám hovoríme pravdu o ekonomickej kríze. Jej korene spočívajú v nahromadení bohatstva do rúk menšiny a v hrubom vykorisťovaní väčšiny, ktorá je odsúdená na biedu, neistotu a neurčitosť zajtrajška. Nesúhlaste, aby ste platili za krízu, za ktorú nie ste zodpovední. Skutočným východiskom pre národy je boj s príčinou krízy, so samotným kapitalizmom a nie s akoukoľvek formou kapitalistického riadenia. Žiadajte to, čo vám patrí podľa zákona, uspokojovanie vašich súčasných potrieb, zodpovedajúcich spoločenskému pokroku a nie včerajšku. Nečakajte riešenia od EÚ. EÚ to je len časť problému. Jej rozhodnutia slúžia len oligarchii.

EÚ- to je voľba kapitálu. On presadzuje opatrenia v prospech monopolov, koncentrácie a centralizácie kapitálu. "Lisabonská zmluva" posilnila EÚ ako imperialistický, ekonomický, politický a vojenský blok, namierený proti záujmom robotníkov a národov. Rastú preteky v zbrojení, autoritatívnosť a štátny útlak.

V mene "modernizácie", "konkurenčnej schopnosti", "podnikateľstva" a "flexibility" sa zostruje útok na práva robotníkov a odborov, podkopávajú sa odborárske slobody a právo na štrajky. Sú tu pokusy skrátiť počet pracovných dní a platy, s odvolávaním sa na krízu, z dôvodu zabezpečiť zisky kapitálu. Pracujúcim pripravujú perspektívu práce bez práv až do smrti. Úroveň pracovných vzťahov je hrozná. Predlženie pracovného dňa, rozhodnutie o 65 hodinovom pracovnom týždni existujú súčasne s čiastočnou zamestnanosťou, nezamestnanosťou a pracovnou neistotou. Postupne sa vedú údery na mzdy, penzie, penzijný vek. Pracovný čas sa delí na aktívny a neaktívny, rastú ceny a zvyšujú sa počty úrazov na pracoviskách. Systémy vzdelávania, zdravotného zabezpečenia a profilaxie sú odovzdané veľkému kapitálu. Znižuje sa počet malých a stredných poľnohospodárskych podnikov v prospech veľkých farmárov a skupín monopolov. Zosilňuje sa štátny útlak, antikomunizmus, rasizmus a xenofóbia. Prvými obeťami zosilnenia vykorisťovania je mládež, ženy a imigranti-robotníci.

Európska únia je pilierom imperialistického nového poriadku a kapitalistickej globalizácie. Toleruje zabíjanie Palestíncov Izraelčanmi. Podporuje útoky proti národom, osobitne v Stredomorí, Afrike, na Blízkom Východe a v Latinskej Amerike. EÚ sa zúčastňuje v pretekoch v zbrojení, v zriaďovaní "protiraketového štítu", pripravuje ďalšie prijatie dogmy o prvom jadernom údere. Zlaďuje svoje činnosti s USA a NATO. Militarizmus je súčasťou jej štruktúry a fungovania.

Vývoj udalosti potvrdzuje oprávnenosť síl, ktoré protistojá Maastrichtskej zmluve, zmluvám z Amsterdamu a Nice. Síl, ktoré povedali NIE Schengenskej zmluve a Proumovej konvencií. Včera sme neboli sami. Dnes nás je ešte viac. Tri štáty odmietli Euroústavu , Lisabonskú zmluvu, tisíce pracujúcich a mladých ľudí bojujú po celej Európe proti politike EÚ. Naše strany podstatne prispeli do tohto boja. My sme sa nepodriadili "jednotnému spôsobu myslenia". Prispeli sme k tomu, aby nádej a perspektíva nezhasli.

Dnes je jasne vidieť výsledky politiky, ktorú presadzovala EÚ. Nie sú možné riešenia v prospech národov, bez úplného spochybnenia Maastrichtskej zmluvy a "štyroch slobôd" zavedených kapitálom. Pracujúci už nahromadili značné skúsenosti. Vo voľbách do Európskeho parlamentu nemôžete veriť silám, ktoré uskutočňovali antinárodnú, konzervatívnu politiku.

Práva pracujúcich nemajú nijakú súvislosť so zavŕšením vytvorenia jednotného vnútorného trhu, s urýchlením realizácie Lisabonskej stratégie, Bolkensteinovej direktívy "pružnej ochrany", Spoločnej agrárnej politiky. Demokratické tradície a tradície boja, národná nezávislosť nie sú v súlade s upevnením "Priestranstva Slobody, Bezpečnosti a Spravodlivosti", s posilnením mechanizmov potláčania a prenasledovania pod zámienkou terorizmu, s prenasledovaním a väznením komunistov a iných bojovníkov, s rehabilitáciou nacizmu, fašizmu a neprijateľným postavením "neobčanov" v Litve, Estonsku a Slovinsku.

Pre národy je aj iná cesta. Naprieč bojov pracujúcich je vidieť perspektívu inej Európy, Európy blahobytu pre národy, sociálneho pokroku, demokratických práv, rovnoprávnej spolupráce, mieru a socializmu. Národy musia využiť slepé uličky, protirečenia, ťažkosti, s ktorými sa stretáva EÚ. Pre pracujúcich je výhodné rozšírenie prúdu všeobecného spochybňovania protiľudovej a neľudskej politiky EÚ.

Týmto spôsobom sa každodenný zápas za obranu a rozšírenie sociálnych a demokratických práv stane úspešnejším. Priblíži sa možnosť skutočného alternatívneho riešenia.
Bojujte s nami:

    * Za dôstojnú trvalú prácu s plnými právami. Za markantné zvýšenie platov a dôchodkov.
    * Za to, aby do rúk ľudu prešli zdroje bohatstva a strategické odvetvia ekonomiky ich krajín.
    * Za všeobecne bezplatné štátne zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie. Za zníženie dôchodkového veku a podstatné zvýšenie dôchodkov. Za jednotné štátne bezplatné vzdelanie na vysokej úrovni, pre všetkých.
    * Za práva pracujúcich imigrantov.
    * Za bezpečné potraviny a za podporu malých a stredných roľníkov. Za skutočnú ochranu životného prostredia, ktoré obetujú v prospech ziskov veľkého kapitálu.
    * Za právo každého národa na výber samostatnej cesty na svoj rozvoj, vrátane práva vyslobodenia sa od mnohostrannej závislosti od EÚ a NATO, právo na výber socialistickej perspektívy.
    * Za mier, za odsun všetkých amerických-NATO-vských základní, za rozpustenie NATO, proti "Partnerstvu za mier" a Euroarmáde, proti účasti v imperialistických vojnách a intervenciách.
    * Za vyjadrenie solidarity so všetkými bojujúcimi národmi. Za spravodlivé riešenie Cyperskej otázky. Za nezávislý Palestínsky štát s hlavným mestom vo Východnom Jeruzaleme. Za obranu socialistickej Kuby a zrušenie spoločného stanoviska EÚ o Kube.

Hlasujte za bojové bulletiny, ktoré podporujeme v každej krajine. Oslabte sily ktoré podporujú EÚ, pridajte silu vašej sile.

NIE EÚ monopolov a imperializmu. Boj za Európu blahobytu ľudu, mieru, sociálnej spravodlivosti a demokratických práv, za socialistickú Európu.

Podpisy:

Robotnícka strana Belgicka, Komunistická strana Bulharska, Strana bulharských komunistov, Komunistická strana Británie, Maďarská komunistická robotnícka strana, Komunistická strana Grécka, Komunistická strana Dánska, Komunistická strana Írska, Robotnícka strana Írska, Komunistická strana národov Španielska, Socialistická strana Lotyšska, Socialistická strana Litvy, Komunistická strana Luxemburska, Komunistická strana Malty, Nová komunistická strana Holandska, Komunistická strana Poľska, Portugalská komunistická strana, Rumunská komunistická strana, Komunistická strana Slovenska, Komunistická strana Švédska, Komunistická strana Estónska.

Komentárov
Vyhľadávanie
Anonymný   |2009-05-18 16:43:21
Už dlhší čas sledujem politické pôsobenie pána Ondriaša a musím
povedať, že s názormi ktoré prezentuje zväčša súhlasím. Rovnako som bo
sympatizantom KSS v čase keď v nej bola ešte pani Bollová. Chcem ale
upozorniť na určitú zmenu orientácie KSS, ktorú mnohí zjavne
nespozorovali, možno aj z dôvodu, že KSS a aj pán Ondriaš sa vyhýbajú
určitým témam o ktorých vedia, že by odradili mnohých ich prieznivcov.

V
diskusii k článku "Je Fico socialista?" anonymý užívateľ
naísal:
"Bolo by naivné myslieť si, že sa dá znárodňovať bez
medzinárodnej koordinácie. Chvala Bohu, nikde som sa v jeho článkoch
nedočítal o podpore multikulturalizmu, čierneho rasizmu,
feminizmu..."

ďalej užívateľ "dusan" píše:
"Cieľom
komunistov je dať majetok tunajším ľuďom a nie ďalším veľkovlastníkom
z cudziny. Veď takmer všetko ovláda ahraničný kapitál, cieľom komunistov
je to všetko dať ľuďom ktorí tu pracujú. K imigrácii - ja nemám problém
s podporou migrantov z Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Srbska a pod."

Rád by
som týchto diskutujúcich vyviedol z omylu. Vo vyhlásení k voľbám do EP sa
pán Ondriaš a KSS stale odvoláva na podporu zahraničných komunistických
strán. Aby som nehovorili stále len všeobecne, pozrime sa na niektoré ciele
jednej z tých strán. Vyberám niekoľko citátov z programu tKomunistickej
straný Británie (http://www.cpgb.org.uk/):

http://www.cpgb.org.uk
/documents/cpgb/prog_demands.html#3_2
"Communi sts are for the free movement
of people and against all measures preventing them entering or leaving
countries."

http://www.cpgb.org.uk/documents/
cpgb/prog_demands.html#3_10
"Decriminalisation of prostitution so as to
remove it from criminal control. Prostitutes to be provided with special health
care and other services to reduce the dangers they
confront."

http://www.cpgb.org.uk/documents/c
pgb/prog_demands.html#3_11
"Votes and the right to be elected from the age
of 16."

http://www.cpgb.org.uk/documents/cpgb/pr
og_demands.html#3_13
"Lesbians and gays should be accorded the same rights
in society as heterosexuals: that is, state marriages, artificial insemination
for lesbians, adoption and fostering."

http://www.cpgb.org.uk/documents/
cpgb/prog_demands.html#3_16
"Nevertheless, though communists want to
overcome all religious prejudices, we are the most consistent defenders of the
individual's freedom of conscience and freedom of worship."
"Freedom for
all religious cults. Freedom for atheistic propaganda. Religious organisations
and individuals have the right to propagate their ideas and seek to win
converts. Opponents of religion have the same right."

Myslím, že ten
program an...
Anonymný   |2009-05-18 17:14:40
Milujem, ked niekto navrhuje prerusit medzinárodnu spolupracu. Tieto nazory su
podla mna uplne scestne. Je potrebne komunikovat so vsetkymi ideovymi
spojencami, co neznamena, ze nerobime vlastnu politiku. Dusan pise pravdu, to co
pises, znamena len to, ze ine komunisticke maju na niektore veci iny nazor ako
ja. Ale to neznamena, ze s nimi nebudeme komunikovat vo veciach, v ktorych sa
zhodneme. A tych veci je dost. Suhlasim s prispevkom, ktory tu niekto napisal,
ze KSS ma obrovsky potencial co sa tyka vztahov s vychodnou Europou. Ale navrhy
na izolacionizmus kvoli tomu, ze ine strany maju vo svojich programoch body, s
ktorymi sa nestotoznujem.. to je absolutne pomylene..
Ivan   |2009-05-18 17:37:09
Mlady muž, to čo pišete, ma jednu zasadnu chybu. My, slovanski komunisti, sme
boli vždy ini, ako tí na západe. Ale to neznamenalo, že sme sa vzajomne
ignorovali. Dobre hovoril nižšie, že izolacia nema zmysel, aj nacionalisti
medzinarodne spolupracuju, aj ked su často odlišne vychodiska. Doležite je
to, kto ma ake ciele. Ne je spravne sudiť podľa chyb partnerov, ako brata
podľa sestry, syna podľa matky...
Anonymný   |2009-05-18 18:46:09
Ja som nepísal o medzinárodnej izolácii. Upozorňoval som na určité
zásadné body programu tých strán. Keď hovoríte o ideovom spojenectve, tak
by aj napr. Radičovej SDKÚ kľudne mohla byť ideovým spojencom KPUK. Majú
síce rozdielne názory na určité zásadné problémy, ale v iných
zásadných bodoch sa zhodujú.
Ivan  - smela analogia   |2009-05-18 21:27:00
Však v poriadku, ja viem že oni tam su. Len neviem ako to dotyka sa Karola. S
jeho programom suhlasim. Tiež je dobre, že na ňom bude spolupracovať s
druhymi. Nechapem, prečo by mal podporovať ine veci ako v svojom programe a s
nim mu držim palce. Robite unahleny usudok. K vašej smelej analogii len
toľko, že asi by Radičova nepodorovala boj proti Lisabonskemu dohovoru a
zobratie majetkov kapitalistom. Inač, pani Bollova je inteligentna osoba.
Prajem jej veľa uspechov.
Anonymný   |2009-05-19 00:32:34
Priznám sa, nie celkom rozumiem zmyslu vašich príspevkov. KSS spolupracuje s
komunistickými stranami v Rusku, na Kube a v mnohých iných štátoch. Pán
Ondriaš bol v medzinárodných vzťahoch s inými komunistickými stranami,
pokiaľ si dobre pamätám, vždy aktívny - vrátane ruskej, kubánskej a
iných. Píšete o zmene orientácie, ale uvedomte si, že ide o voľby do
Európskeho parlamentu. V rámci EP je asi ťažko očakávať spoluprácu s
neeurópskymi stranami. Prajem príjemný večer
Anonymný   |2009-05-18 16:49:01
Pokračovanie príspevku:

Myslím, že ten program (KPUK) ani nepotrebuje
komentár. Napriek tomu by som si dovolil, pristaviť sa pri tej otázke
neobmedzenej slobody propagovať náboženstvo. Vidíme tu zásadný obrat v
komunistickej politike, vidíme že náboženstvo zrazu komunistom vôbec
nevadí. Prečo asi? Prečo v tejto zásadnej otázke menia svoj postoj práve v
dobe rýchlej expanzie islámskeho náboženského fanatizmu? Čo tým asi
sledujú?
Lukas   |2009-05-18 17:06:20
Skor Cirkev dnes uz nie je oporou systemu ako bola pri formovani komunistickych
myslienok a teda sa stava spojencov komunistov. Preto pre nich nema zmysel na nu
utocit. A co sa tyka islamistov ich problem sa vyriesi, ked sa vyriesi kopa
socialnych porblemov vytvorenych USA a ich priatelmi na blizkom vychode.
Anonymný   |2009-05-18 17:19:48
Presne tak. Problémy s Arabmi sú umelo vytvárané, to vieme veľmi dobre. My
potrebujeme riešiť naše problémy. "Anonymný", to že sa niekto
odvoláva na zahraničnú podporu neznamená, že chce rozdať znárodnený
majetok Arabom či komukoľvek inému. Nemaj pomýlené myslenie.
Anonymný   |2009-05-18 18:57:23
"Skor Cirkev dnes uz nie je oporou systemu ako bola pri formovani
komunistickych myslienok a teda sa stava spojencov komunistov."

väčší
nezmysel som nevidel ani nepočul ...
Anonymný   |2009-05-18 21:43:56
Prečo, čiastočne tým súhlasím. Cirkev už nie je na vrchu mocenskej
pyramídy, a pre číslo 1. predstavuje prekážku. Čo samozrejme nemení nič
na jej povahe.
Anonymný   |2009-05-19 11:30:00
Ja som nepísal o cirkvi, ale o náboženstve. V tom je zásadný rozdiel. Zdá
sa, že tie západné komunistické strany sú len proti kresťanstvu, kým iné
náboženstvá im naopak vyhovujú. Čiže na niečo také ako dialektický
materializmus môžeme rovno zabudnúť. A aj z vašej rétoriky vidno, že sa s
tým plne stotožňujete.

Tá anglická KS sa v otázkach náboženstva
stopercentne zhoduje s ideológiou neoliberalizmu. Presadzuje niečo ako trhový
mechanizmus pre náboženské ideológie. Podobne ako v trhovej ekonomike, kde
firmy medzi sebou bojujú o podiel na trhu a silnejšia firma zničí alebo
pohltí slabšiu, na náboženskom trhu majú rôzne náboženstvá bojovať o
svoj podiel v spoločnosti, pričom silnejšie náboženstvo bude expandovať a
vytláčať slabšie. V ich ideológii je dialektický materializmus postavený
na rovnocennú úroveň trebárs s astrológiou, kde musí marketingovým
spôsobom bojovať o svoj podiel na trhu. Podľa tých komunistov by mali byť
náboženstvá a ideológie ponúkané ľuďom ako prášky na pranie, alebo
mobilné telefóny. Snáď nemyslíte vážne, že toto sú vaši ideoví
spojenci?!

V americkej neoliberálnej spoločnosti sa toto už podarilo
zrealizovať. Tam je jediným životným cieľom úspech, a keď niekto zlyhá v
biznise, môže sa pokúsiť urobiť kariéru v náboženstve. Môže si
založiť novú cirkev, či sektu a pokúsiť sa vymyť mozgy, podobne ako to
pred tým robil pri predaji trebárs pracých práškov.
Anonymný   |2009-05-19 11:56:54
Liberálnu povahu britskej KS poznám, čo samozrejme nijak nediskredituje pána
Ondriaša. Rozumiem tomu, o čom píšete, len nechápem, prečo to vyčítate
niekomu inému, ako britskej KS. Ako píšete, z môjho predchádzajúceho
príspevku môžno cítiť, aký mám na to názor. Zároveň si vás dovoľujem
upozorniť na to, že Lukáš písal o cirkvi - v týchto intenciách som aj
reagoval.
Anonymný   |2009-05-19 13:39:43
Diskutujem k tomuto článku, v ktorom sa pán Ondriaš, ako aj v celej svojej
kampani, na tie strany priamo odvoláva. Nevidím dôvod, prečo by voliči
nemohli o týchto závažných súvislostiach diskutovať.
Anonymný   |2009-05-19 13:55:00
Nikto vám nezakazuje o tom diskutovať. Len vám navrhujem zamyslieť sa nad
tým v tej súvislosti, že pán Ondriaš kandiduje do Európskeho parlamentu,
kde plánuje s pomocou týchto strán presadzovať svoj, a nie iný program.
občan  - materializmus   |2009-06-05 23:15:26
dialektický materializmus
je omyl, ktorý Marx zakomponoval do socializmu, z
nejakého možno osobného a možno aj iného dôvodu. Je to omyl, ktorý
prispel k rozvratu a pádu socializmu.
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy