Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Odvolanie ministra Rudolfa Zajaca Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2006 22:11
Národná rada SR 56 schôdza, 07.02.2006
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Rudolfovi Zajacovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Tlač 1457. Návrh zákona je na : http://www.nrsr.sk/main.aspx?sid=schodze/cpt pod ČPT 1457.

K. Ondriaš, poslanec za KSS – vystúpenie


Ďakujem za slovo.

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, diskutujeme o argumentoch na odvolanie ministra zdravotníctva pána Zajaca. Ja súhlasím s tým čo tu už bolo povedané, ale mám k pánovi ministrovi Zajacovi pár poznámok. Budem sa snažiť ukázať, že reforma zdravotníctva je súčasťou našej kolonizácie, čo bol vlastne cieľ prevratu v roku 1989. Že výsledkom reformy v zdravotníctve v konečnom dôsledku bude zisk pre zahraničné korporácie, ktoré naše zdravotníctvo postupne ovládnu, podobne ako už postupne ovládajú všetko čo tu máme. Samozrejme, niečo zo zisku dostanú aj slovenskí podnikatelia a reformátori nášho zdravotníctva, možno ináč by ani nevedeli, že na Slovensku zdravotníctvo existuje.

Túto situáciu dokazuje aj napr. grant Svetovej banky vo výške 350 tisíc USD, ktorý nám poskytla na zlepšenie vysvetľovania reforiem v zdravotníctve. Pravdepodobne Svetová banka už odhadla zisky, ktoré budú plynúť medzinárodným korporáciám po reforme zdravotníctva. Myslím si, že netreba tuná pripomínať, že kapitalizmus je založený na jedinom zákone, a to je tvorba maximálneho zisku. Hľadá stále nové možnosti kde ešte sa dá zaistiť zisk. Na Slovensku po reformách v poľnohospodárstve, stavebníctve, priemysle, v bankovníctve a poisťovníctve prišiel rad aj na zdravotníctvo.

Aby som objasnil čo je cieľom ministerstva zdravotníctva v oblasti reforiem v zdravotníctve, úvodom by som v krátkosti pripomenul výsledky reforiem v poľnohospodárstve, v stavebníctve, v priemysle, v bankovníctve, poisťovníctve po prevrate v roku 1989. Vo všetkých týchto reformách sa jednalo o privatizáciu. Podobne ako predložené reformy v zdravotníctve, boli vlastne privatizáciou zdravotníctva. Vo všetkých prípadoch nám zahraniční a naši odborníci vysvetľovali ako tieto reformy pomôžu v poľnohospodárstve, v stavebníctve, v priemysle alebo v zdravotníctve.

Rád by som ešte pripomenul, že kolonizácia Slovenska v oblastiach poľnohospodárstva, stavebníctva, priemyslu, bánk, poisťovní, služieb mala rôzne názvy. Napr. v určitom období sa kolonizácia Slovenska nazývala transformáciou. Málokto vedel čo to je. V tých časoch naši a zahraniční renomovaní politici, politológovia, predstavitelia slovenskej šľachty, predstavitelia slovenskej bandy podvodníkov, disidenti na dôchodku a celebrity neziskových organizácií nám stále vysvetľovali, že preto sa nemáme dobre, lebo sme ešte nedokončili transformáciu. Zdôrazňovali, že transformácia mešká, a preto aj rast našej životnej úrovne mešká, rovnako preto mešká aj obnova škôl, ciest alebo nemocníc. Keď výsledkom transformácie bolo rozkradnutie a lacný predaj priemyselných podnikov do zahraničia, čarovné slovo transformácia sa prestalo používať a ja nie som si istý, či sa nevyčiarklo zo slovníka slovenských slov.

Keď transformácia splnila svoj cieľ, naši bojovníci za demokraciu sa zaľúbili do našich bánk a vymysleli ďalšie zázračné slovo "reštrukturalizácia", ktoré ešte zdupľovali slovom "revitalizácia". Taktiež málokto vedel o čo vlastne ide. Keď následkom reštrukturalizácie a revitalizácie sme prišli o všetky banky a poisťovne, tieto slová taktiež stratili význam a zahraniční podnikatelia, slovenská šľachta, hľadali čo na Slovensku ešte ostalo, z čoho by ešte vedeli vytĺcť zisk. Predsa zo zdravotníctva.

Privatizovať zdravotníctvo znamená, že v konečnom dôsledku zdravotníctvo bude drahšie, nebude slovenské, bude patriť globálnym korporáciám starajúc sa o maximálny zisk zo Slovenska. V súčasnosti kolonizácia Slovenska v oblasti zdravotníctva má krycí názor "reforma", ktorú presadzuje a stále opravuje minister zdravotníctva pán Zajac. Výsledok reforiem ministra Zajaca privatizácie zdravotníctva bude podobný ako výsledok reforiem privatizácie v poľnohospodárstve, stavebníctve, priemysle, v bankách, v poisťovníctve. Zdravotníctvo je veľmi lukratívny biznis nielen pre slovenskú šľachtu, a hlavne pre zahraničné korporácie, kde Slovensko opäť utrpí straty a niekto v zahraničí a pár ľudí aj doma zisky.

Posledná poznámka, keď to zhrniem rečou bežných ľudí, slovenská a zahraničná finančná oligarchia a slovenská šľachta hrajú významnú úlohu pri privatizácii zdravotníctva, podobne ako hrali významnú úlohu pri odstraňovaní socializmu, pri privatizácii poľnohospodárstva, stavebníctva, priemyslu, bánk a poisťovní. Všetci o tom vieme.

Komunistická strana Slovenska podobne ako odmietala a odmieta privatizáciu v poľnohospodárstve, v stavebníctve a v priemysle, v bankách a poisťovniach, odmieta aj privatizáciu zdravotníctva, odmieta postup ministra Zajaca. Pokladáme za nehumánne, aby zdravie malo trhovú cenu, kde trhová cena zdravia slovenského šľachtica bude diametrálne iná ako trhová cena zdravia bezdomovca.

Komunistická strana Slovenska má diametrálne odlišný názor na reformu zdravotníctva. Prednesiem aspoň hlavné tézy.

Sme za bezplatné zdravotníctvo, sme za jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, ktorá je lacnejšia ako niekoľko súkromných poisťovní, ktoré sa starajú len o svoj maximálny zisk a zvyšujú náklady na správu.

Sme za jednotný štátny nákup a distribúciu liekov, čo je lacnejšie ako niekoľko stoviek súkromných firiem starajúcich sa len o maximálny profit zo zdravotníctva. Sme za jednotný štátny nákup zdravotníckych prístrojov a potrieb, ktorý je lacnejší a efektívnejší ako množstvo súkromných firiem starajúcich sa taktiež len o svoj maximálny zisk.
Sme za štátne zdravotníctvo, nie za súkromné.

Komunistická strana Slovenska pokladá reformu ministra Zajaca za škodlivú pre občanov Slovenska a budeme hlasovať za jeho odvolanie.

Ďakujem za pozornosť.
Komentárov
Vyhľadávanie
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy