Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Prečo politické strany nechcú ísť do koalície s KSS Tlačiť E-mail
Nedeľa, 04 Jún 2006 22:26
Úvodom musím povedať, že KSS sa nikto nepýta, či by sme s nimi aj do koalície išli.

Politické strany nechcú ísť do koalície s KSS pre viac dôvodov, ale ja uvediem aspoň tri dôvody.

1. KSS má v programe prešetriť privatizáciu.

Podľa oficiálnej správy Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku, FNM SR (tabuľka nižšie), v rokoch 1995-1998 náš spoločný majetok bol sprivatizovaný za 29% ceny. To znamená, že 71% sprivatizovaného majetku bolo ukradnutých. Poslanci za KSS v NR SR predložili zákon o prešetrení privatizácie, ktorý nepodporili hlavne koaliční poslanci. V prípade prijatia zákona by sa napríklad uvedených 71% sprivatizovaného a ukradnutého majetku muselo vrátiť rúk štátu. Samozrejme prešetrila by sa privatizácia počas celého obdobia 1990-2006. Pretože lacnej privatizácii sa zúčastnili mecenáši skoro všetkých politických strán, okrem KSS, tieto strany nechcú prešetriť privatizáciu a preto vylučujú spoluprácu s KSS.

FNM SR : podiel kúpnych cien a uhradených súm k účtovnej hodnote privatizovaného majetku
Rok
Účtovná hodnota


(tis. Sk)

Kúpna cena(tis. Sk)

Kúpna cena/účt.
hodnota

v %

Zaplatené do 31.12.1998

(tis. Sk)

Uhradené
účt. hodnota

v %

1995
37 278 070
12 706 436
34,09
9 498 604
25,48
1996
43 805 533
11 596 916
26,47
7 067 516
16,13
1997
15 317 456
3 521 388
22,99
2 038 884
13,31
1998
12 815 857
2 917 726
22,77
1 095 657
8,55
Spolu
109 216 916
30 742 466
28,15
19 700 661
18,04


2. KSS bude žiadať vyšetriť, ako a kde sa strácajú peniaze na Slovensku.

Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v roku 2005 bol 1439 mld Sk, t.j. bol o 36% vyšší ako v roku 1989 (Obrázok č. 1). Naproti tomu reálne mzdy nedosiahli úroveň socializmu (Obrázok č. 2). Podobne, priemerné reálne dôchodky v roku 2003 boli len 75% dôchodkov za socializmu a v súčasnosti nedosahujú úroveň socializmu (Obrázok č. 3). Z uvedených štatistických údajov jednoznačne vyplýva, že zvýšenie produkcie Slovenska o 36%, čo bolo 518 mld Sk v roku 2005, sa reálne neodrazilo na reálnych mzdách alebo reálnych dôchodkoch. Z toho vyplýva, že v roku 2005 zmizlo zo Slovenska 518 mld Sk, čo je denne 1,4 mld Sk. V dôsledku kolonizačnej dávky Slovenska, 1,4 mld Sk denne v roku 2005, musíme spoplatňovať školstvo, zdravotníctvo, nemáme na adekvátne navýšenie dôchodkov, opravu ciest a nemocníc, atď. Platenie kolonizačnej dávky bol jedným z hlavných cieľov prevratu v roku 1989.

KSS má cieľ odstrániť platenie kolonizačnej dávky.

Zavedenie peoplemetrov (meračov ľudí) na Slovensku je súčasťou nášho kolonizačného štandardu a môže súvisieť aj s našou kolonizačnou dávkou. Peoplemetre každý deň merajú koľko percent občanov Slovenska pozerá rôzne programy v televízii. To znamená, že keď napríklad o 20.30 hod na jednom programe vysielajú primitívnu šou, na druhom kvalitnú kultúrnu relácie, na treťom akčný zabiják, na ďalšom propagandistický dokument na tunelovania mozgov, atď., pomocou výsledkov peoplemetrov sa dá vyhodnotiť mentálna úroveň občanov Slovenska. Dá sa napríklad vyhodnotiť, koľko percent občanov zaujímajú kvalitné kultúrne a vedecké programy alebo koľko percent občanov rozmýšľa len v reláciách zvieracích inštinktov (jesť, piť, kakať, cikať, súložiť), alebo koľko percent občanov má v obľube programy na tunelovanie mozgov. Aj z týchto výsledkov sa pravdepodobne určuje výška kolonizačnej dávky a program volebných kampaní. Minister kultúry František Tóth na moju interpeláciu o vyhodnocovaní mentálnej úrovni obyvateľov pomocou peoplemetrov uviedol, že výsledky peoplemetrového prieskumu vlastní súkromná spoločnosť s.r.o., výsledky prieskumu nie sú verejne prístupné a nemá ich k dispozícii ani ministerstvo kultúry.

KSS má cieľ odstrániť ohlupovanie občanov Slovenska médiami.


Obrázok č.1


Obrázok č.2


Obrázok č.3

Komentárov
Vyhľadávanie
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy