Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Knihy na stiahnutie
Hlavnou témou odborných publikácií Karola Ondriaša sú príčiny a dôsledky hospodárskej politiky kapitalizmu, a tiež pozadia politických procesov v kapitalistických a komunistických štátov. Zo spracovania štatistických údajov radikálneho zhoršenia kvality života občanov v bývalom socialistickom bloku po zavedení kapitalizmu vychádza aj jeho politický program vo voľbách do Európskeho parlamentu. S cieľom čo najširšej dostupnosti záverov jeho štúdia politických a hospodárskych faktov nájdete jeho knihy bezplatne na jeho webovej stránke. Books
Kategória # Books
picture for subcategory  V slovenskom jazyku 10
picture for subcategory  Knihy v španielskom jazyku (Lengua Española) 1
picture for subcategory  Knihy v anglickom jazyku (English language) 4
 
 

Search    
 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy