Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
40. Výročie roku 1968, antikomunistický orgazmus a slovenský degeneračný štandard Tlačiť E-mail
Utorok, 12 August 2008 23:46

Na budúci rok v novembri 2009 si už budeme pripomínať 20. výročie nástupu Piateho križiackeho ťaženia na Východ, ktoré sa začala „oslobodzovaním porobených národov od komunistickej totality“ a pokračuje rozširovaním Európskej únie na Východ. Podľa správy OSN, počet obetí Piateho križiackeho ťaženia na Východ len do roku 1999 dosiahol 10 milión nevinných ľudí.

Za pár dní si budeme pripomínať 40. výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. V rámci slovenského barbarizmu, ktorý nastal po roku 1989, ako účelový produkt Piateho križiackeho ťaženia na Východ, aj toto výročie vyvrcholí antikomunistickým orgazmom.

 

Pri takýchto výročiach ma vždy fascinuje počúvať názory ľudí, ktoré poukazujú na ich vysoký stupeň morálneho úpadku. Pri každom antikomunistickom orgazme sa snažím odhadnúť, koľko občanov Slovenka je len vytunelované stádo, ktoré blábolí len to, čo ho propaganda za posledné roky naučila. Taktiež sa snažím odhadnúť, koľko ľudí je tak zmanipulovaných, že na rozkaz pôjde zabíjať „teroristov“, komunistov, židov, Rómov alebo sa pripojí so zbraňou v ruke ku Šiestej križiackej výprave na Východ. Odhadujem, že dosť.

Už za pár dní všetky média, humanisti, demokrati, bojovníci za ľudské práva a kopa ďalších platených členov z rôznych organizácií na predsunutých kolonizačných základniach, sa budú pretekať v odsudzovaní agresie vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa dňa 21. augusta 1968. Budú zdôrazňovať, že to bol zločinný komunistický systém, ktorý vojensky obsadil bezbranné Československo, zabil veľa ľudí, spôsobil veľa zla a zabránil pozitívnemu vývoju spoločnosti.

V systéme motroctva v ktorom žijeme, média nesmú vytunelovanému povedať dôležité fakty, ako napríklad.

1. Dokument Varšavskej zmluvy, ktorú podpísalo aj Československo mal ten istý paragraf ako mala zmluva NATO. Zhruba hovoril, že ak bude ohrozený socializmus (kapitalizmus) v niektorej zmluvnej krajine, tak ostatné krajiny spoločne vojensky zakročia.

2. Fakty jednoznačne dokazujú, že vojenská invázia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 bol komunistickým humánnym zázrakom v porovnaní, ako riešili podobné situácie kapitalisti, napríklad USA.

Počet obetí 73 vojenských invázii USA v suverénnych štátoch od konca Druhej svetovej vojny do 20.7.2003 sa odhaduje od 10778727 do 16861695 osôb (zoznam nezahŕňa vojenské agresie posledných 5 rokov). Podrobnosti je možné nájsť na:

http://nottheenemy.com/index_files/Death%20Counts/Death%20Counts.htm

Podľa informácií „Clearing House Newsletter“ z 2.8.2008: http://tinyurl.com/dy6yy
Len v v súčasnej vojne v Iraku počet zabitých Iráčanov vojskami USA a ich satelitov za posledných 6 rokov je 1251944.
(Number Of Iraqis Slaughtered Since The U.S. Invaded Iraq "1,251,944") http://www.justforeignpolicy.org/iraq/iraqdeaths.html
Počet zabitých amerických vojakov 4127. (Number of U.S. Military Personnel Sacrificed (Officially acknowledged) In America'sWar On Iraq 4,127)
http://icasualties.org/oif/ Vojna stála už USA 542 miliárd dolárov.

Predstavme si, že by komunistickí vodcovia vo Varšavskej zmluve pri invázii do Československa roku 1968 použili humánne a demokratické metódy ako používali a používajú USA. Že by bombardovali Československo niekoľko rokov, pričom by si vyskúšali nové bomby, nové krídlaté strely, bombový rozptyl, nové tanky, súčinnosť pozemných a leteckých vojsk atď., Že by komunistickí vládcovia po obsadení Československa vojskami Varšavskej zmluvy roku 1968 nerobili komunistickú normalizáciu, ale demokratickú - kapitalistickú. Napríklad, že by nielen vybombardovali niekoľko miest, zabili niekoľko miliónov ľudí, ale každého, kto sa postavil na odpor a chytili ho, by odvliekli bez súdu do koncentračných táborov alebo tajných väzníc, kde by sním zachádzali ako so zvieraťom.

3. Súčasné kapitalistické údaje uvádzajú, že počas invázie vojsk Varšavskej zmluvy na Slovensku od 21.8.1968 do 18.10.1968 prišlo o život 23 osôb. Predpokladá sa, že keby nedošlo k vojenskej invázii, tieto osoby by žili. Je tomu ozaj tak?

Ako by pokračoval vývoj v bývalom Československu, keby nedošlo k vojenskej invázii vojsk Varšavskej zmluvy roku 1968 do Československa? Odpoveď je jednoduchá. Podobne ako pokračoval po prevrate 1989. Nastal by všeobecný úpadok spoločnosti už od roku 1968 a nie od roku 1989.

Koľko nevinných životov zachránili vojska Varšavskej zmluvy vstupom do Československa v roku 1968? Veľa. Napríklad:
- Tým, že nestúpol počet vrážd z ~60 na ~120 ročne to bolo za 19 rokov ~1140.
- Tým, že v rokoch 1968-1989 nedošlo k úpadku poľnohospodárstva, stavebníctva a priemyslu a následného zníženia životnej úrovni, nezomrelo za 19 rokov na ulici a na smetisku viac ako 1000 ľudí, ako zomrelo v rokoch 1989-2008.
- Tým, že v rokoch 1968-1989 nedošlo k prijatiu všeobecnej kultúry hnoja a násilia, nestratilo sa na Slovensku viac ako 1000 ľudí a nebolo predaných do sex-priemyslu viac ako 50 ľudí.
- Vstupom vojsk Varšavskej zmluvy sa zabránilo, aby sa významne znížil počet narodených detí. Podľa Štatistickej ročenky SR, počet obyvateľov v roku 1968 bol 4 483 656. V roku 1987 5223609. Za 19 rokov komunistického zázraku sa zvýšil počet obyvateľov Slovenska o 740000. V roku 1989 Slovensko malo 5276186 obyvateľov a v roku 2008 malo 5400998 obyvateľov. Za 19 rokov sa zvýšil počet obyvateľov o 124812 obyvateľov. To znamená, že za 19 rokov po prevrate 1989 sa narodilo na Slovensku o 615188 detí menej, ako za rovnaké obdobie pred rokom 1990.
Obrazne by sme mohli povedať, že v tomto prípade, vstup vojsk roku 1968 do Československa umožnil aby sa narodilo na Slovensku 615188 detí. Inými slovami, len na Slovensku vstup vojsk zachránil 615188 životov.
Keby som sa ja mal rozhodovať, len v tomto prípade, čo je lepšie: Zabrániť vstupu vojsk do Československa s tým, že by sa 615188 detí na Slovensku nenarodilo, alebo povoliť vstup a tým zabezpečím život pre 615188 ľudí. Rozhodne by som nezaváhal a podporil vstup vojsk.

4. V antikomunistickom orgazme budú slovenské celebrity híkať, že vojská Varšavskej zmluvy zabránili pozitívnemu rozvoju spoločnosti a uvrhli občanov späť do komunistickej totality (v tomto prípade stále neviem, čo sa skrýva pod pojmom „komunistická totalita“).

Tým, že v roku 1968 zasiahli vojska Varšavskej zmluvy v Československu mohol komunistický zázrak humanity, dodržiavania ľudských práv, rozvoja poľnohospodárstva, stavebníctva, priemyslu, vzdelania, vedy, kultúry pokračovať ešte 20 rokov.

To, že spoločnosť na Slovensku po roku 1989 v mnohých, ak nie vo všetkých oblastiach upadla dokazujú údaje Štatistického úradu na Slovensku, Eurostatu v EÚ, OSN, Svetovej banky, atď. Spomeniem aspoň niektoré parametre. Významne stúpol počet vrážd, vrážd na objednávku, násilných trestných činov, narkománie, alkoholizmu, výpalníctva, bezdomovcov, únosov a predaja ľudí, atď. (stačí si pozrieť dnešné noviny alebo televízne správy).

Od roku 1989, morálny a kultúrny úpadok srší zo všetkých kútov, najjednoduchšie to vidieť z titulných stránok a z obsahu skoro všetkých časopisov, ktoré sa na Slovensku hromadne predávajú. Väčšina televíznych seriálov vyprodukovaných po roku 1989 neprekročí hranicu mentálneho myslenia: jesť, piť, kakať, cikať súložiť. Spoločnosť od roku 1989 tak kultúrne upadla, že napríklad televízia nie je schopná vyprodukovať kultúrne kvalitné inscenácie, ako do roku 1989. Dokonca aj keby niečo kultúrne vyprodukovala, mnohí občania to už nie sú schopní vnímať, a sledovanosť by bola veľmi nízka.

Vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 umožnil, že ešte 20 rokov som mohol čítať časopisy bez pocitu, že patrím k nejakej primitívnej rase, ktorá sa riadi len zvieracími inštinktmi. Že som mohol pozerať a počúvať kvalitné televízne a rozhlosové vysielanie, pričom teraz ma stojí veľa hľadania pokiaľ kvalitné vysielanie nájdem. Že zdravotníctvo a školstvo bolo zadarmo. Deti ešte 20 rokov chodili do pionierskych táborov. Stavali sa byty dostupné pre všetkých. Že sa na Slovensku ešte 20 rokov nepredávali drogy za 3 miliardy korún ročne. Že ešte 20 rokov najväčším športom mnohých mladých nebolo opiť sa do nemoty. Podobných príkladov by som mohol vymenovať veľa.

5. V súčasných záznamoch sa hovorí, že materiálne škody v dôsledku vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa boli 426 696 425.- Kčs. Nediskutuje sa však, aké by boli škody, keby ku vstupu vojsk nedošlo. Keby prevrat v roku 1968 pokračoval, tak by sme boli za pár rokov ekonomicky a mentálne kolonizovaní so všetkými dôsledkami podobne, ako sa to stalo po prevrate roku 1989. Dnes skoro všetko, čo tu máme patrí motrokárom. Slovensko platí kolonizačnú dávku 1,4 miliardy korún denne. Pracujeme v cudzích podnikoch za 10-30% mzdu. Podobných príkladov by som mohol vymenovať veľa.

Dokedy sa bude využívať antikomunistický orgazmus pri tunelovaní mozgov? Pokiaľ ľudia na Slovensku nezmúdrejú.

Karol Ondriaš

Komentárov
Vyhľadávanie
irdun   |2009-05-02 17:12:50
Tak tu je autor ako obvykle tiez uplne mimo misu.
V prvom rade v zakldanom
dokumente VZ je jasnea formulacia ktora zakazuje pouzitie armady proti clenskemu
statu.Pozvanie cudzich vojsk na uzemie zvrchovaneho statu ma presne medzinarodne
stanovene pravidla (moze sa uskutocnit jedine po odhlasovani parlamentnou
väscinou co sa v CSSR nestalo).V zakladnom dokumente NATO nie je ani zmienka o
tom ze by vojska NATO mohli vtrhnut do clenskej krajiny za ucelom "obrany
kapitalizmu",tu si autor uplne jasne vymysla.
Dalsia vec ktoru autor
nechape je to,ze po obsadeni CSSR vojskami VZ NEDOSLO KU OZBROJENEMU ODPORU ani
armada ani lud nebojovali.
Cez to vsetko rusaci strielali aj do bezbrannych
ludi.
USA v akciach a la Vietnam.Panama,Grenada... bojovali s regulernou
armadou ktora sa postavila na odpor alebo s ozbrojenymi gerilami a to je
podstatny rozdiel!
Prokop   |2009-05-13 15:04:38
pán irdun, vaše meno by sa mohlo premenovať na irtum

pán Ondriáš píše
svetú pravdu a som mu veľmi vďačný za to...tiež je to človek, ktorého si
za jeho názory veľmi vážim
kiež by nás bolo viac

avšak ako
hovorí Žižka, nepřátel se nelekajte, na množství nehledte
Dano  - Bola to záchrana nášho socializmu a nie prepad   |2009-05-17 16:38:48
Heslo ´´socializmus s ľudskou tvárou´´ bolo v skutočnosti maskou ktorá
mala zakryť pravú tvár kontra-revolúcie vo vtedajšej ČSSR,ak by neprišli
vojská varšavskej zmluvy tak by sa už vtedy stalo to čo sa stalo v
r.1989,toto si hlavne treba uvedomiť...
Henrich  - Máte pravdu to čo sa teraz deje je úpadok.   |2010-06-08 10:12:59
Počet obyvateľov v štátoch čo prešli od socializmu ku kapitalizmu stagnuje
(SR, Poľsko) alebo priamo upadá (Maďarsko, Bulharsko). Slovenská filmová a
televízna tvorba je minimálna v porovnaní zo socializmom. Výstavba bytov je
podstatne nižšia a sú to všetko drahé byty nedostupné pre väčšinu
verejnosti. Zdravotníctvo už zďaleka nie je bezplatné. 60,- Sk či 2 eurá
za ošetrenie na pohotovosti sú hanbou SR a navyše sa platí za väčšinu
liekov.
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy