Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Zachráni socializmus USA od krachu? Tlačiť E-mail
Streda, 30 September 2009 04:54

http://www.ondrias.sk/images/obama_lg.pngUž vidím ako sa nad touto otázkou uchechtávajú naši hamburgroví antikomunisti, vytunelovaní, bojovníci voľného trhu a humánneho bombardovania. Pravdepodobne budú argumentovať v duchu ich klasických táranín typu: „keď  sa odstráni socializmus dobehneme Rakúsko za 5 rokov; keď sa sprivatizuje podnik, tak začne prosperovať; keď sa rozbijú poľnohospodárske družstvá, tak poľnohospodárstvo bude prosperovať...“, a podobné hlúposti, ktorých sme sa napočúvali mnoho rokov. Ale nechajme ich tak, nech sa uchechtávajú, tento článok nie je písaný pre nich.

 

Takže, ešte raz otázka: Zachráni socializmus najsilnejšiu kapitalistickú krajinu – USA od krachu?

Odpoveď je jednoduchá. V roku 2008 a v prvom polroku 2009 socialistické prvky zachránili USA, EU a Japonsko od ekonomického krachu. Keby vlády týchto krajín nechali ďalej pôsobiť voľný trh, tak by z kapitalizmu ostal len popol.
Podľa „the World Economic Forum 2009“, 40% bohatstva sveta bolo zničené súčasným finančným kolapsom. Len v USA straty sú 18000 miliárd dolárov. Najväčšia americká poisťovacia spoločnosť (alebo jedna z najväčších) na svete AIG,  stratila  za 18 mesiacov 99,5% trhovej hodnoty. Najväčšia svetová banka (alebo jedna z najväčších) na svete Citybank stratila  za 18 mesiacov 98% trhovej hodnoty. Najväčšia automobilka sveta General Motors, stratila 95% trhovej hodnoty.
Vlády týchto krajín sa v rokoch 2008 a 2009 tajne odklonili od doktríny voľného trhu a tajne zaviedli na krátky čas socializmus, kde z našich súčasných a budúcich daní finančne zachránili kapitalizmus, podporili krachujúce kapitalistické banky, poisťovne a podniky. Samozrejme verejne nemôžu priznať, že voľný trh zlyhal a že ho museli zachrániť socialistické prvky.

Ale toto nie je dôležité pri odpovedi na nastolenú otázku: Zachráni socializmus najsilnejšiu kapitalistickú krajinu – USA od krachu?
Odpoveď je jednoduchá. Samozrejme, že by mohol, ale silno predpokladám, že kapitalistická šľachta v USA a vo svete to nedovolí.
Aby som vysvetlil fakty, ktoré ma vedú k nasledujúcemu záveru, v krátkosti porovnám vývoj kapitalistických USA a komunistickej Číny.

Po druhej svetovej vojne USA ako jediná krajina vyšla z vojny bohatšia ako bola pred vojnou. Zatiaľ čo produkcia hrubého národného produktu USA sa zvýšila o viac ako 50% počas Druhej svetovej vojny, v Európe ako celku (bez ZSSR) sa znížila o 25%. USA nedotknuté vojnou v roku 1946 vlastnili 20 miliárd dolárov v zlatých rezervách, čo v tom období bolo 61% zlatých rezerv celého sveta. USA vyrábali viac ako 50% svetovej priemyselnej produkcie a tretinu všetkých výrobkov sveta. USA mali jednoduchú a ľahkú úlohu stať sa najväčším exportérom výrobkov, kapitálu a ideológie na celom svete. Prakticky rozhodovali, ktoré krajiny sa budú úspešne rozvíjať a ktoré ostanú na pokraji hladu. A aj rozhodli (Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky).

Naproti tomu Komunistická Čína v roku 1946 bola krajina po vojnovej deštrukcii a nasledujúca občianska vojna 1946-4950 ešte viac rozvrátila ekonomiku a celkový život v krajine, kde v tom čase priemerná dĺžka života dosahovala 35-40 rokov. V roku 1950 podiel Čínskej ekonomiky na svetovej ekonomike bol len 4,3%, podiel USA bol 27%. V roku 2001 podiel komunistickej Číny sa zvýšil na 12,4% a podiel USA sa znížil na 21%. V roku 2009-2010 sa komunistická Čína stane druhou najsilnejšou ekonomikou sveta.

Už vidím ako sa slovenskí mrdulanti rozčuľujú a v duchu mi nadávajú, že ja som ešte nezistil, že v Číne je vlastne kapitalizmus, a že vďaka kapitalizmu jej ekonomika a s ňou kvalita života občanov stúpa. Poznám tento názor a odpovedám úryvkom z knihy „Vytunelovaní“.

....Predseda: “Konzílium ATO nám dalo na dnes len jednu úlohu. Ako tunelovať mozgy v ekonomickej oblasti, aby úspechy komunistickej Číny si šťastne vytunelovaný interpretoval ako dôkaz úspešnosti ideológie kapitalizmu, slobody, demokracie, voľného trhu, neobmedzeného súkromného vlastníctva a nie ako úspechy totalitného a zločinného komunizmu?... ...“Neverím, že by sa ekonomické dáta Číny nedali utajiť. Veď vieme utajiť hocičo.” Pýta sa pravoverný demokrat voľného trhu. “Čísla by sme dokázali utajiť, ale ťažšie by to bolo s čínskymi výrobkami v našich obchodoch. Pretože výrobky a aj čísla ekonomických štatistík sa nedajú utajiť, musíme nájsť najoptimálnejší spôsob, aby šťastne vytunelovaní v nich videli našu supeoriitu, víťazstvo kapitalizmu, slobody, demokracie, liberalizmu, voľného trhu a neobmedzenej moci súkromného vlastníctva.” Odpovedal predseda namiesto Č.... ...“Je tu len jediná možnosť ako to vyriešiť. Všetky mazmédiá musia presvedčiť a hlásať, že Čína je najúspešnejšia kapitalistická krajina v súčasnosti. Vytunelovaní nesmú vedieť ako sa čínsky politický, ekonomický, finančný, sociálny, kultúrny, zdravotný, vzdelávací a reálny právny systém, vedený totalitnými komunistami, líši od nášho slobodného (kapitalistického) demokratického systému vedeného ATOm. Musíme im stále pripomínať, že to boli kapitalistické reformy a nie komunistický systém, ktoré poháňajú Čínu dopredu.” Predseda sa odmlčal, lebo sa zdvihla zvedavá ruka. Zvedavec sa pýtal. “Čo keď začnú namietať, že v ďalších 100 krajinách, ktoré prijali náš kapitalistický demokratických systém sa väčšina obyvateľov potáca už 100 rokov v biede, z ktorej nevidia východisko?” “Nezačnú. Pane, vy podceňujete kvalitu našich techník pri tunelovaní mozgov. Keď za posledných 100 rokov na to neprišli, prečo by na to mali prísť teraz, keď tunelovanie mozgov je niekoľkonásobne kvalitnejšie ako v minulom storočí. “A čo keď začnú pozerať čínsky medzinárodný televízny kanál CCTV-9.” Stále podrýva podrývajec akýsi. “Nezačnú, naše káblové televízne spoločnosti to nikdy nedovolia. Samozrejme, pokiaľ budú naše.”...

Toľko úryvok. Zjednodušene povedané, všetko, čo vie slovenský vytunelovaný o komunistickej Číne získal z kapitalistických globálnych médií, ako napríklad CNN alebo BBC, ktoré mu ešte pred nedávnom tvrdili, že Saddám Husajn má zbrane hromadného ničenia a že Srbi v 1990-tich rokoch zavraždili 100000 Albáncov. Keby pozeral čínsky medzinárodný televízny kanál CCTV-9 v angličtine možno by mal iný názor, ale to mu motrokári nedovolia.

V roku 2008 vypukla svetová kríza kapitalizmu, voľného trhu a neobmedzeného súkromného (t.j. aj finančného) vlastníctva. Ako dokázali riešiť túto finančnú krízu v kapitalistickej USA a v komunistickej Číne?
V roku 2008 bol rast, respektíve zníženie hrubého domáceho produktu (HDP) v USA o -1%, zatiaľ čo v komunistickej Číne HDP sa opäť radikálne zvýšil o +9%.
 
Ako dokázali riešiť túto finančnú krízu v USA a v komunistickej Číne v prvej polovici roku 2009?
V USA v prvom kvartály 2009 (január-marec) HDP klesol o -6,4% v medziročnom porovnaní s rokom 2008. Naproti tomu v komunistickej Číne HDP narástol o +6,1% v medziročnom porovnaní s rokom 2008.
V USA v druhom kvartári 2009 (apríl-jún) HDP ďalej klesol o -1% v medziročnom porovnaní s rokom 2008. Naproti tomu v komunistickej Číne sa HDP opäť radikálne zvýšil o +7,9% v medziročnom porovnaní s rokom 2008. 
V prvom polroku 2009 Čína vlastnila najväčšie menové rezervy na svete, okolo 2000 miliárd USD, má nízku nezamestnanosť 4-5% (v USA je to 9-10%) a nízku zahraničnú zadlženosť.

Výsledok porovnania týchto čísel je jasný: Ekonomický krach kapitalistickej ekonomiky USA a ekonomický zázrak komunistickej ekonomiky Číny.

Predpokladá sa, že v roku 2020 komunistická Čína ekonomicky predstihne kapitalistické USA, a možno aj skôr. 
Musím sa priznať, že ma tento výsledok kapitalistickej ekonomiky verzus socialistickej ekonomiky fascinuje. Keď zoberiem do úvahy, že v USA pôsobia skoro všetci nositelia Nobelových cien za ekonomiku, že sú tam najvychýrenejšie svetové univerzity ekonomického a finančného zamerania a pôsobia stovky najelitnejších finančných firiem, ktoré sa zaoberajú poradenskou službou pre banky, poisťovne, podniky a pre mnohé vlády vo svete. Sú to tie firmy, pred ktorými sa aj my hlboko klaniame a  za ich rady im platíme veľké peniaze už 20 rokov. Ekonomický výsledok jasne dokázal, že celá táto uznávaná ekonomicko-finančná mašinéria, kapitalistické „know how“ nedokázali zastaviť krach ekonomiky USA a v riešení súčasnej kapitalistickej krízy nesiahajú ani po členky komunistom v Číne.

Tragikomické na tom je, že ešte v roku 2006-2007 v Davose a ani na ďalších stovkách výletných konferenciách a vo vedeckých diskusiách všetci (aj predstavitelia EÚ) predpovedali ďalší úspešný rozvoj kapitalistickej ekonomiky, nikto z nich (možno až na malé tajné výnimky) nepoukazoval na hospodársku krízu a na budúcoročný krach kapitalistickej ekonomiky, nesolventnosť a krach najväčších svetových bánk a poisťovní, ktoré ich čakajú v roku 2008 a 2009.

V podstate, dnes sa ukázalo, že ekonomická elita v Davose, so svojimi múdrymi rečami a radami bola a je len stádo tupcov, ktoré sa nechalo a necháva za veľké peniaze každoročne okiadzať v Davose a v ďalších významných letoviskách vo svete. Boli a sú to tí, pred ktorými sa stále klaňajú naše ponovembrové ekonomické celebrity, namiesto toho, aby sa išli opýtať čínskych komunistov, ako dokázali zvyšovať v čase najväčšej krízy HDP o 6-8%, v čase, keď všetky vyspelé kapitalistické krajiny, v čítane Slovenska, sú v mínusových číslach.

Pôjdu sa to naše ponovembrové ekonomické celebrity spýtať čínskych komunistov? Samozrejme že nie, lebo sa boja odpovedi, i keď mnohým to možno ešte stále nedošlo. Čínski komunisti si nedali poradiť od nositeľov Nobelových cien za ekonomiku, ani od stoviek najelitnejších finančných amerických a európskych firiem. Dosiahli tieto ekonomické výsledky vďaka vlastnému politicko-ekonomickému systému, vďaka centrálnemu riadeniu, plánovanej ekonomike, regulovanému socialistickému voľnému trhu, väčšinovému štátnemu sektoru v bankách, poisťovniach, podnikoch a médiách. Čínski komunisti dosiahli ekonomický zázrak vďaka tým systémovým opatreniam, ktoré naše ponovembrové celebrity, naši ekonomickí záchrancovia  po roku 1989 radikálne a s veľkou pompou odvrhli, za čo dostávali a dostávajú od kolonizátorov zo západu významné ocenenia.

Opäť sa vrátim k otázke: Zachráni socializmus (s čínskymi charakteristikami) najsilnejšiu kapitalistickú krajinu – USA od krachu?

Opäť odpoviem. Samozrejme, že by mohol, ale silno predpokladám, že kapitalistická šľachta v USA a vo svete to nedovolí, lebo by to spôsobilo zmeny v systéme prerozdeľovania ziskov, svetová elita by stratila absolútnu imunitu, nastali by zmeny vo vertikálnej štruktúre spoločnosti, kde nevolená svetová šľachta by stratila významné postavenie.
Znamenalo by to napríklad, že 2% najbohatších by nevlastnilo 50% bohatstva sveta, že 1% populácie v USA nebude vlastniť majetok, ktorý sa rovná majetku 95% chudobných v USA. Že ľudia zodpovedný za zločiny v Iraku, v Afganistane, V Juhoslávii atď... by boli súdení medzinárodným súdom.  Že denne nezomrie 60000 detí. Že v Európskej únii sa nepredá ročne 100 000 ľudí. Že sa stratia lukratívne obchody so zbraňami, drogami, prostitúciou, výpalníctvom a vrážd na objednávku.
 
Obetovala by svetová šľachta všetko toto? Samozrejme, že nie. Je veľmi pravdepodobné, že kapitalistickej finančnej elite vôbec nejde o to, aby napríklad USA mali vysoký rast HDP a odstránili chudobu. Ide im predsa o to, aby oni mali vysoký rast svojich ziskov. A takú výšku ziskov, ktorú im zabezpečuje kapitalistická demokracia liberálneho voľného trhu im nezabezpečí socializmus, ani keď bude s čínskymi charakteristikami.

Ale, ako sa svetová kapitalistická elita postaví teraz a za pár desiatok rokov proti čínskemu komunistickému zázraku? Priznajú verejne, že ich súčasný systém neoliberálneho kapitalizmu krachuje a nie je konkurencie schopný čínskemu socializmu. Ako sa rozhodne svetová kapitalistická elita, keď za pár desiatok rokov dôjde na rázcestie, kde si musí vybrať buď socializmus alebo zánik? Spomenie si na Boha, demokraciu, voľný trh, drogy alebo jadrové zbrane? Ja si myslím, že sa uplatní známy postup: Najskôr komunistov strieľali, potom sa im vysmievali a nakoniec príjmu socializmus ako samozrejmú vec.

Karol Ondriaš
27.9.2009

 

 

Komentárov
Vyhľadávanie
oliva   |2009-10-07 22:58:13
No to nebude jednoduche. V Amerike je sila tých čo majú slobodu slova tak
veľká, že tí čo ju nemajú ani vlastne nevedia kde žijú. Ako to majú
vedieť? Keď nemajú žiadne iné informácie ako tie čo sa hodia tým čo
majú moc. Obama? No čo ten vôbec môže?
irdun   |2009-10-11 17:56:26
Autor je ako obvykle uplne mimo.
V Cine uz davno ziaden komunizmus ani
socializmus nieje.
Cinsky rezim je tazke nejako definovat je to totalitny rezim
jednej strany ktora ma s komiunizmom splocne uz iba to meno ktory je vsak znacne
liberalny v ekonomike.V Cine je daleko vyssia ekonomicka sloboda ako v
ktorejkolvek byvalej tzv.socialisteckej krajine vcetne byv.Juhoslavie.

Prevaznu väcsinu cinskeho priemyslu vlastnia zapadne (EU,USA,ciast.Japonsko)
priemyslene korporacie, v statnych rukach je iba tazba surovin, vojenska vyroba
a infrastruktura (v podstate to iste co v mnohych eur.krajinach).
Dalej si
treba uvedomit ze cinsky zazrak je vylucne viazany na ZAPADNU SPOTREBU ak skonci
spotreba v USA /EU konci definitivne i cinsky zazrak.Jedni potrebuju druhych, su
to spojene nadoby nic viac.
Socializacia USA: V prvom rade si treba uvedomit
ze tazkokalibrovy populista Obama je dosadeny najväcsimi bankovymi domami na
Wall Street ktore mu platili volebnu kampan.Jeho cielom nie je pomahat z
danovych prostriedkov najchudobnejsim ale naopak najbohatsim: Ved co ine su
vsetky tie "ozdravovacie baliky" penazi pchane do velkych bank???
Takze
toto je politika "najlavicovejsieho" amer.prezidenta: Stredna vrstva
pracujucich danovych poplatnikov pracuje na miliardarov,politickych podnikatelov
typu Morgan,Rotschild,rockefeler etc... a z ich penazi sa zachranuju krachujuce
velke banky (male banky a mali podnikatelia utru zasa hubu )
dalsi aspekt
veci je ten, ze USA pomaly ale iste stracaju dominantne postavenie vo svete a je
celkom dobre mozne ze ho stratia uplne. Pokusme sa predsatvit co sa stane
potom:
Da sa to nazvat efekt bubliny vakua: ich miesto sa ihned budu snazit
zaujat ine velmoci otazka je ktore.
EU asi nie-nikdy nebola jednotna a je lahko
mozne ze pri prvom otrase sa rozpadne.Kto to bude?
Arabi?
Cinania?
India?

Boh
nas ochranuj!
Kazdopadne budeme este s nostalgiou spominat na dobreho strycka
Sama
micky76   |2009-10-13 01:48:51
..ako obvykle si mimo ty,pretoze ani len netusis aku pravdu autor ma... zrejme
nesledujes spravy a dianie.. ale ved ty sa zbadas,presne ako vsetci ti,co maju
zmyslanie ako ty.. USA skonci co nevidiet,pretoze chceli vladnut svetu,hoci na
to nemali ani financie ani inteligenciu a mozu sa za to podakovat ludom,co sli
slepo za mocou.. prave to ich polozi.. to co tam ludia vybudovali poctivou
pracou totalne znehodnotili bankari,ktorym v tom vydatne pomahali politici.. ti
dali moc sukromnym bankam tlacit peniaze do nekonecna,tak znizovat ich cenu a za
tieto peniaze,ktore banky proste len tak tlacili a pritom nicim nekryli predali
usa a zvysok sveta,ktory amerike liezol do zadku bankam,za peniaze ,ktore vobec
neexistovali.. vysledok je taky,ze usa su na dne a vsetko vlastnia 1-2% ludi na
svete,ktori zotrocuju ostatnych 98-99% populacie tejto zeme.. nechapes zeigeist
a nechapes ani toto.. ale pochopis coskoro,ze autor vobec nieje mimo,ale ze si
bol uplne mimo ty...
Irdun   |2009-10-14 20:45:31
Pisem v podstate to iste ako ty.Tak neviem o com tocis.

Ako dopadne
socializmus made in USA pozrite
tu:

http://www.youtube.com/results?search_query
=andreas+klaus&search_type=&aq=f

Pozrite vsetkych 12 dielov, je to dlhe ale
velmi poucne a velmi jednoducho podane aj pre neekonoma.(nemecky,s ceskymi
titulkami)

Viete aky mal volebny program najpravicovejsi kandidat na
prezidenta USA Ron Paul?

1.Zrusenie FED-u a CB USA.
2.Vystupenie USA z
svetovej banky a MMF (co by znamenalo v podstate zanik tychto
institucii)
3.Vystupenie USA z NATO a OSN (dosledok vid vys)
4.zavedenie
zlateho pravidla (ktore zrusil Nixon) ktore by zabranilo tlacit centr.banke
peniaze na objednavku politikov).
5.Stiahnutie vsetkych US vojsk zo sveta a
orientaciu na domace problemy (obrazne,nech sa negri zabijaju po svete kdekolvek
a v akychkolvek mnozstvach, to nie je americka zalezitost)
6.Zrusenie dotacii
do polnohospodarstva a otvotrenie US trhu s poln.produktani tzv.chudobnym
krajinam.

No co,tak je to praviciar ako ma byt?
Alebo je "praviciar"
sudruh Bernake???
Karol Ondrias  - re: irdun   |2009-10-14 06:11:37
Pytam sa pana Irduna, nech mi odpovie na nasludujuce otazky:

1. Kolko percent
HDP sa produkuje v nesukromnom sektore v USA a v komunistickej Cine?

2. Kolko
percent bank vlastni stat v USA a v komunistickej Cine?

3. Kolko percent
poistovni vlastni stat v USA a kolko v komunistickej Cine?


5. Kolko percent
medii vlastni stat v USA a v komunistickej Cine?

6. O kolko percent sa
zvysila realna mzda a realne dochodky v rokoch 1970-2009 v USA a v komunistickej
Cine.

Ak Irdun na tieto otazky nevie odpovedat, potom jeho zaradenie je uplne
jasne.
Prajem pekny den.
Karol Ondrias
irdun   |2009-10-14 20:30:00
Odpoved mate tu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the
_People%27s_Republic_of_China

Je to dlhe ale treba si to
precitat.
Transformacia Cinksej ekonomiky este nie je ukoncena, ale permanentne
pokracuje.Sukromny sektor sa stale rozsiruje.Najlepsie plateni zamestnanci su v
SUKROMNOM SEKTORE, platy az niekolkonasobne vyssie ako v zvysnych
st.podnikoch!!!
Banky a fin.institucie su zatial statne co sposobuje
napr.velmi kritizovany podhodnoteny jen a z toho vyplyvajucu chorobne nizku cenu
pracovnej sily (nazorna ukazna ako stat vykoristuje pracujucich). Nicmenej
cetr.banka ciny ma relativne velku slobodu a stat do jej chodu prilis
nezasahuje. Toto je snad jediny podstatny rozdiel medzi zapadnym systemom
liberalneho kapitalizu a Cinou:Statne bankovnictvo. Cina ma 2% fin.institucii v
sukr.rukach (ale nie TajWan!)
Bod 5.: Cina je, samozrejme,totalitny rezim ktory
nepovoluje ziadnu systemovu kritiku.Nikdy som netvrdil ze cina je slobodna
krajina.V ktorejkolvek zapadnej krajine by takyto system viedol ku
bezprostrednej ludovej vzbure.

Bod 6. Samozrejme nepomerne, ale to urcite nie
je "kvoli socializmu"-to je blost jak voda v kosi.Prave naopak-kvoli
znacnej liberalizacii ekonomiky a zruseniu centr.planovania.Prudke znizovanie
chudoby a narast bohatstva zacal prave v obdobi liberalizacie, pozrite graf v
citacii.Vola sa to priama umernost.Za Cinskym zazrakom je jednak podstatna
liberalizacia ekonomiky ktora pomaly pokracuje, otvorenie sa svetu a zapadna
spotreba-nic ine.
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy