Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Socializmus vz kapitalizmus po 20 rokoch IV. Kolonizačná dávka Tlačiť E-mail
Utorok, 20 Október 2009 17:11

3. Životná úroveň a kolonizačná dávka Slovenska

„Zločin“ komunistov v reálnych mzdách. Ako vidieť z obrázku 24, reálne mzdy na Slovensku

rástli úmerne s rastom HDP počas socializmu a po prevrate roku 1989 významne klesli

a nie sú úmerné rastu HDP (porovnaj obrázok 24 s obrázkom  20). Reálne mzdy len

posledné 2-3 roky mierne prevýšili ich úroveň za socializmu.

 

 

 

Obrázok 24
Reálna mzda na Slovensku, 1989=100%

 


Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v raste reálnych miezd by pokračoval

až do roku 2007, ako je extrapolované na obrázku 25. Z extrapolácie sa dá zhruba vypočítať strata na mzde

jedného priemerného pracovníka od roku 1989 do 2007. Vychádza to okolo 78000 Sk (v stálych cenách

roku 2004). Súhrnné straty 2 miliónov pracovníkov na Slovensku sú zhruba 156 miliárd Sk (s.c. 2004).

Vytunelovaní by mohli porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze

investovať, keby nedošlo k prevratu  v roku 1989.

 

Obrázok 25
Reálna mzda na Slovensku, 1989=100%
Strata 1990-2007 na mzde jedneho pracovnika je ~78000 Sk (s.c.2004)
na 2 milióny pracovníkov ~156 mld Sk


 

„Zločin“ komunistov v reálnych dôchodkoch. Ako vidieť z obrázku 26, reálne dôchodky na Slovensku rástli

úmerne s rastom HDP počas komunistického zázraku za 19 rokov (1970-1989) sa zvýšili v stálych cenách

o 67%. Po roku 1989 významne klesli a začali stúpať až po roku 1994. (Bohužiaľ som nenašiel revelantné

 porovnanie po roku 2003, takže nemôžem vypočítať stratu, ktorú utrpeli dôchodci v dôsledku prevratu

v roku 1989).

 

 


Obrázok 26
Celkové dôchodkové zabezpečenie na Slovensku (1989=100%)

 


 
Keď si porovnáme rozdelenie čistého mesačného príjmu prepočítanú na infláciu v rokoch 1988 a v roku 2002

(obrázok 27), vidieť že čistý príjem na osobu v domácnosti v roku 2002 nedosahuje príjem z roku 1988 [8].

 


Obrázok 27
Počet domácností (relatívne jednotky normalizované)
Štatistická ročenka SR 1999, Microcensus 2002

 

 


„Zločin“ komunistov – neplatenie kolonizačnej dávky moderným otrokárom (motrokárom) po dobu 40 rokov.

Tento zločin je veľmi významný a odstránil sa až po prevrate roku 1989. Kolonizačná dávka Slovenska súvisí aj

s nárastom totálneho zahraničného dlhu Slovenska, ktorý začal rapídne narastať po prevrate 1989 a v roku

2008 dosiahol už 48 miliárd US dolárov (obrázok 28).

 

 

Obrázok 28
Totálny zahraničný dlh Slovenska (b.c., mld. USD)

 

 

 

 

Nasledovný text odhadu kolonizačnej dávky Slovenska je z knihy Vytunelovaní:


Kolonizačná dávka Slovenska vyplýva z nesúladu rastu HDP s rastom reálnych miezd a dôchodkov.

Jej výška je odhadnutá z troch zdrojov:

1. HDP Slovenska v s. c. v roku 2005 bol 1439 mld Sk, t.j. bol o 36% vyšší ako v roku 1989. Naproti tomu reálne

 mzdy nedosiahli úroveň socializmu. Podobne, priemerné reálne dôchodky v roku 2003 boli len 75% dôchodkov

a socializmu a v súčasnosti nedosahujú úroveň socializmu. T.j. zvýšenie produkcie Slovenska o 36%, čo bolo 518 mld.

Sk v roku 2005, sa reálne neodrazilo na reálnych mzdách alebo reálnych dôchodkoch. Z toho vyplýva, že

v roku 2005 zmizlo zo Slovenska 518 mld. Sk, čo je denne 1,4 mld. Sk.

 

2. Podľa údajov Eurostatu (Eurostat yearbook 2006-07), produktivita práce na zamestnanú osobu na Slovensku

v roku 2004 bola 62,5% priemernej produktivity v EU-25. Ale priemerná hodinová cena práce v priemysle a

v službách v podnikoch s viac ako 10 zamestnancami na Slovensku v roku 2004 bola len 21% priemeru EU-25.

Z toho sa dá vypočítať kolonizačná dávka Slovenska podľa produktivity práce a priemernej mzdy = ~1,2 miliardy Sk

denne (zahrňujúc soboty, nedele a sviatky).


3. Podľa údajov Eurostatu (Eurostat yearbook 2006-07), hrubý domáci produkt na obyvateľa Slovenska

bol 51,9% priemeru EU-25. Ale priemerná hodinová cena práce v priemysle a v službách v podnikoch s viac

ako 10 zamestnancami na Slovensku v roku 2004 bola len 21% priemeru EU-25. Z toho sa dá vypočítať

kolonizačná dávka Slovenska podľa vytvoreného HDP a priemernej mzdy = ~1,1 miliardy Sk denne (zahrňujúc

soboty, nedele a sviatky). Paradoxne, i napriek plateniu kolonizačnej dávky, narástol totálny zahraničný dlh

Slovenska  od roku 1989 (~1 mld. dolárov) v roku 2008 až na 48 miliárd dolárov [6].

 


Kolonizačná dávka Slovenska vysvetľuje, prečo sa niektoré otázky nediskutovali a nediskutujú počas mediálnych

 antikomunistických orgazmov. Napríklad, ako je možné, že HDP Slovenska v stálych cenách v súčasnosti je už

o ~50% vyššie ako za socializmu a práve teraz musíme čiastočne spoplatniť zdravotníctvo a školstvo. Že nie sú

peniaze na podporu poľnohospodárstva, na rozvoj vedy, športu, kultúry...  
„Zločin“ komunistov v zaostávaní za Rakúskom. Jedna zo štandardných fráz pri tunelovaní mozgov motrokármi

zo Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky a z mnohých ďalších predsunutých kolonizačných základní v novembri 1989

 bola, že po odstránení socializmu dobehneme Rakúsko za 5 rokov, pričom profesionálne vytunelovaní tvrdili, že

už za 3 roky. Obrázok 29 ukazuje údaje z publikácií OSN [7], ako sa menila kvalita života občanov Slovenska,

Českej republiky, Rakúska a USA za posledných 20 rokov. Z obrázku 29 jasne vidieť, že relatívna kvalita života

na Slovensku sa zhoršila, klesli sme zo 26.-27., na ktorom sme boli za socializmu, na 41.-42. miesto za kapitalizmu.

Česi klesli na 34. miesto (rok 2006), pričom Rakúšania a USA si ihneď po kolonizácii bývalého socialistického bloku

polepšili. Rakúšania zo 17. miesta roku 1988 stúpli na 12. miesto v roku 1994 a udržiavajú si pekné 14. miesto

(rok 2006). USA si ihneď po kolonizácii bývalého socialistického bloku najviac polepšili zo 7. miesta roku 1988

stúpli až na 2. miesto v roku 1993, ale potom začali strácať a v roku 2006 sa dostali až na 15. miesto, ihneď

za Rakúsko.

 

 


Obrázok 29
Poradie štátov podľa indexu HDI (kvality života)
Čím nižší index, tým vyššia kvalita života

 

 


Nedalo mi porovnať ako sa zmenila kvalita života za posledných 20 rokov na Kube a v Rusku. Výsledok je

na obrázku 30. Z obrázku vidieť, že po zániku socialistického bloku na Kube a v Rusku sa rapídne znížila kvalita

života, avšak na rozdiel od Ruska, Kuba každoročne zvyšuje kvalitu života, a predstihla aj Rusko, i napriek

jednému alebo dvom hurikánom ročne. (Poznámka: V rokoch 1991 – 1995 sa mierne menil systém

vyhodnocovania HDI).

 

 

Obrázok 30
Poradie štátov podľa indexu HDI (kvality života)
Čím nižší index, tým vyššia kvalita života

 

 

„Zločin“ komunizmu – zabránenie kolonizácii Slovenska a Východnej Európy po dobu 40-70 rokov. Tento „zločin“

 komunizmu najlepšie charakterizuje hodnota Dow indexu na New Yorskej burze normovaná na infláciu.

http://homepage.mac.com/ttsmyf/ (obrázok 31). Z obrázku vidieť, že v roku 1990 v reálnych cenách index

Dow dosahoval 30% maximálnej hodnoty. Ihneď po začatí kolonizácie Slovenska a bývalého socialistického

bloku index začal prudko stúpať a na začiatku roka 2000 dosiahol maximálnu hodnotu 100%. Je až neuveriteľné,

aký bohatý bol bývalý socialistický blok. Podľa Newyorskej burzy bol dva-krát bohatší, ako akcie kapitalistického

 bloku v roku 1990. Samozrejme do bohatstva bývalého socialistického bloku je potrebné zarátať aj 400

miliónov občanov, t.j. nás - vysokokvalitných motrokov, ktorých kolonizátori po roku 1990 začali vlastniť a využívať.

Z grafu je zaujímavý ďalší vývoj reálnej hodnoty indexu Dow, kde vidieť, že po roku 2007 index začal prudko

klesať a v apríli 2009 dosiahol len 50% úrovni rokov 2000 a 2007. Znamená to, že väčšina majetku bývalého

socialistického bloku stačila živiť svetový kapitalizmus len 7 rokov. Je to pekný príklad efektivity súčasného

globálne kapitalizmu. 

 


Obrázok 31
Hodnota Dow indexu na New Yorskej burze normovaná na infláciu.

http://homepage.mac.com/ttsmyf/
 

  

  

  

Komentárov
Vyhľadávanie
Jano  - KSS   |2009-10-22 14:07:19
Pán Ondriaš, čo si myslíte o tom, že pohnútkami predsedu vašej strany pre
pôsobenie v politike sú teplá kancelária, Oktávia, peniaze na poľovačky a
na milenku?
Prokop   |2009-10-23 11:27:03
v súčasnosti SVK platí úrokový servis 2 miliardy euro ročne pri neustále
stúpajúcom dlhu - okolo 60 miliárd dolárov

tieto 2 miliardy mohli byť
použité na výstavbu bytov pre bezdomovcov a hypotékových otrokov - dostali
by ich zadarmo
lixa   |2010-02-27 21:19:56
no moj, všetci vieme že by socializmus padol tak či tak, a ak sa na kube
dvíha životná úroveň tak som asi marťan, kedže vieme ako to tam s
ekonimkou vyzerá. alebo že by nie???(ani rifle nemôžete vlastniť) treba
další hladujúci štát po megasociálnom zásahu?: zimbabwe, čierny farmári
nič nedopestovali. hoplá hop. no a čo čínsky vidiek??? miska ryže na den
na obyvateľa? najčastejšíá dopravný prostriedok?: bicykel....
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy