Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Socializmus vz kapitalizmus po 20 rokoch. Podniky vybudované a zničené Tlačiť E-mail
Pondelok, 26 Október 2009 06:05

  9. Príloha:  

Zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo z modernizované počas komunistického zázraku v rokoch 1948-1989 a ktoré boli počas kapitalistického barbarizmu zničené, rozkradnuté alebo predané:


 

 

 

 

 

1. TATRASKLO - Trast sklárskych podnikov v Trnave.
 - Spojené sklárne v Lednických Rovniach
 - Stredoslovenské sklárne v Poltári
 - Slovenské závody technického skla v Bratislave
 - Skloplast v Trnave
 - Skloobal v Nemšovej


2. SLOVAKOTEXT - Trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.
 - Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
 - Závody MDŽ v Bratislave
 - Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
 - Tatraľan v Kežmarku
 - Ľanárske a konopné závody v Holíči
 - Lykové textilné závody v Revúcej
 - Slovena v Žiline
 - Merina v Trenčíne
 - Poľana v Lučenci
 - Tatrasvit vo Svite
 - Slovenska v Banskej Bystrici
 - Pleta v Banskej Štiavnici
 - Trikota vo Vrbovom
 - Odevné závody v Trenčíne
 - Makyta v Púchove
 - Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
 - Zornica v Bánovciach nad Bebravou


3. SLOVCEPA – Trast podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.
 - Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
 - Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
 - Bukóza vo Vranove nad Topľou
 - Grafobal v Skalici
 - Harmanecké papierne v Harmanci
 - Chemicelulóza v Žiline
 - Turčianske celulózky a papierne v Martine
 - Slavošovské papierne v Slavošovciach
 - Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
 - Drevokup v Ružomberku
 - Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave   
 - Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
 - Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku


4. Slovchémia – Trast podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov.
 - Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v Roku 1978 mal 8173 pracovníkov.
 - Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
 - Matador v Bratislave
 - Benzinol v Bratislave
 - Chemika v Bratislave
 - Petrochémia v Dubovej
 - Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
 - Chemolak Smolenice
 - Považské chemické závody v Žiline
 - Slovenské lučobné závody v Hnúšti
 - Duslo Šala
 - Chemko strážske
 - Fosfa Poštorná
 - Chemlon v Humennom
 - Chemosvit vo Svite
 - Slovenský hodváb v Senici
 - Gumárne 1. mája v Púchove
 - Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
 - Plastika v Nitre

 

5. VSŽ Košice.
Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960.  Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku  1976 pracovalo v podniku 23302 robotníkov.
 

6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov.
- ZTS Martin n.p.
 - ZTS Detva n.p.
 - ZTS v Dubnici nad Váhom
 - ZTS v Košiciach n.p.
 - ZTS Bratislava
 - ZTS v Komárne
- Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
 - Martimex v Martine
 - ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
 - ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
 - ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
 - ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
 - ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
 - ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
 - ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
 - ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
 - ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici


7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.
Výroba obuvi:
v roku 1950=11,1 milión párov obuvi
v roku 1960=20,7 milión párov
v roku 1970=28,3 milión párov
V roku 1980=32,8 milión párov.

 

8. Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom.
- v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.


9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave.


10. Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.
- Bučina Zvolen
- Drevina Turany
- Drevoindustria Žilina
- Smrečina banská Bystrica
- Preglejka Žarnovica
- Piloimpregna Košice
- Mier Topoľčany
- Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
- Tatra nábytok Pravenec
- Nový domov v Spišskej Novej Vsi


11. Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave
 v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
- Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
 - Koncern Elektrárne Nováky
 - Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
 - Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
 - Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
 - Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
 - Elektrovod v Bratislave


12. Slovenské energetické strojárne  S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.


13. Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne.


14. Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v:
 - v Hačave
 - v Jelšave
 - v Lovinobani
 - v Košiciach
 - v Lubeníku
 - v Banskej Belej
 - v Kalinove
 - v Kunovej Teplici


15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.
V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.
 

16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.
 počet pracovníkov v  1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
- Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave


17. LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000  Kčs.
 - Slovlik v Trenčíne
 - Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši
 - Frukona v Prešove
 - Slovenské škrobárne v Trnave
 - Mraziarne v Bratislave


18. Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe.
 - závod Liečebných rastlín v Malackách


19. Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.
- Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica
- Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
- Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
- Azbestocementové závody Nitra
- Výskumný a vývojový ústav  maltovín v Trenčíne
 - Cementáreň Lietavská Lúčka
 - Ladecká cementáreň Ladce
 - Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
 - Cementáreň Bystré v Bystrom
 - Stupavská cementáreň Stupava


20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne
 - CALEX Zlaté Moravce
 - Elektrosvit Nové Zámky
 - Kovosmalt Fiľakovo
 - Slovenská armatúrka Myjava
 - Srojsmalt Medzev
 - Strojsmalt Pohorelá
 - Tatramat Poprad
 - Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
 - Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany


21. Strojstav – n.p. v Bratislave.
 - závod v Bernolákove
 - závod v Novom Meste nad Váhom
 - závod v Záhorskej Vsi
 - závod v Sečovciach
 - závod v Šahách
 - závod v Prešove
 - závod v Senci
 - stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi.

 


Záverečné poznámky:

1. Zoznam nie je úplný. 

2. Po prevrate v roku 1989, bola väčšina priemyselných podnikov komunistického zázraku zničená, rozkradnutá alebo predaná, väčšinou do zahraničia. Slovensko sa stalo európskou indiánskou rezerváciou.

Komentárov
Vyhľadávanie
bertold  - treba dodať   |2009-10-26 15:42:59
že veľmi veľká väčšina týchto a ďaľších podnikov bola vybudovaná z
kapitalizačných dôchodkových fondov, ktoré mali slúžiť na vyplácanie
dôchodkov v budúcnosti.O tieto investície(ktoré mali zabezpečiť
dôchodkový systém v budúcnosti) nás budúcich dôchodcov politické
garnitúry pripravili pod rúškom "privatizácie" a rozpredali bez
nášho súhlasu zahraničnému kapitálu.Teda predali našu budúcnosť. Takže
oslavovať November 1989
budú asi na západ od Bratislavy.
Zaujímali by ma
konkrétne informácie(teda ak by to bolo možné)ohľadne bytovej výstavby
pred rokom 89 - Teda koľko bytov bolo postavených v jednotlivých rokoch,
financovanie a dopad na obyvateľstvo.(nejakú jednoduchú analýzu vhodnú pre
dnešný inet).Ďakujem.
J.S.
Anonymný  - re: treba dodať   |2009-11-08 10:35:42
bertold napísal:
že veľmi veľká väčšina týchto a ďaľších podnikov bola
vybudovaná z kapitalizačných dôchodkových fondov, ktoré mali
slúžiť na vyplácanie dôchodkov v budúcnosti.O tieto
investície(ktoré mali zabezpečiť dôchodkový systém v
budúcnosti) nás budúcich dôchodcov politické
garnitúry pripravili pod rúškom "privatizácie"
a rozpredali bez nášho súhlasu zahraničnému kapitálu.Teda
predali našu budúcnosť. Takže oslavovať November 1989
budú asi na
západ od Bratislavy.
Zaujímali by ma konkrétne informácie(teda ak
by to bolo možné)ohľadne bytovej výstavby pred rokom 89 - Teda
koľko bytov bolo postavených v jednotlivých rokoch, financovanie a
dopad na obyvateľstvo.(nejakú jednoduchú analýzu vhodnú pre
dnešný inet).Ďakujem.
J.S.
Indigo   |2009-10-26 23:35:59
Viete pán Ondriaš, toto je síce veľmi pekné, ale dnes už komunistická
strana neponúka nič.. A vzhľadom na jej stav ani nie je schopná ponúknuť.
Pet  - re: Veľmi sa mýliš   |2009-10-27 07:15:52
Indigo napísal:
Viete pán Ondriaš, toto je síce veľmi pekné, ale dnes už
komunistická strana neponúka nič.. A vzhľadom na jej stav ani nie je
schopná ponúknuť.[/quote][quote=Indigo]Viete pán Ondriaš, toto je
síce veľmi pekné, ale dnes už komunistická strana neponúka nič..
A vzhľadom na jej stav ani nie je schopná ponúknuť.

Myslím si, že súdruh Ondriaš ponúkol argumenty, ktoré nie sú
príjemné pre našich novodobých vládcov, vládcov nad našimi
osudmi tzv. "Demokratov". Komunistická strana ako jediná
ponúka východisko z tejto kapitalistickej biedy. Preštuduj si program.
Ako jediná politická strana ponúka zmenu vlastníctva výrobných
prostriedkov v prospech t´ých, ktorí hodnoty vytvárajú,
ponúka zoštátnenie strategických podnikov, ponúka vplyv na ich
riadení tým, ktorí v nich pracujú a nie tým, ktorí ich vlastnia a len
si prisvojujú nadhodnotu vytvorenú inými. Ponúka politicky a
sociálne spravodlivejší systém. Čo viac môže politická strana v
prospech väčšiny občanov ponúknuť?
indigo   |2009-10-28 13:23:12
Program? Veď KSS od roku 1994 nemá aktualizovaný program

http://www.kss.sk/index.php?menu=program_kss
Aké osoby, schopné realizovať
ho ponúka? Neschopáka Hrdličku? Alebo teoretika Ondriaša? Ver mi, súdruh,
KSS reálne neponúka nič.
kovocoukor  - ved hej ked vtacka lapaju   |2009-10-27 18:57:48
pekne mu spievaju.......
Aj o tzv."prevrate" sa hovorilo, ze je to dielo
studentov a pritom to nebola nikdy pravda... Prevrat mohli vykonat len ludia s
uz vtedy "vyssich kruhov", t.j. vysoki funkcionari v pozadi.. Ak by mala
KSC tak uzasne vysledky a taky eminentny zaujem o ludi ako sa prezentuje na
tomto webe, tak potom preco dopustila prevrat v 1989? Preco ta ista ludomilna
KSC zatvarala ludi,popravovala za nazor, nedovolila cestovat, vnucovala ludom
"mavatka" pocas 1.Maja ?? Preco branila ludom ked chceli zit v inej
krajine,?atd atd atd...
Je jasne, ze rozkradanie statu pod nazvom
"privatizacia" je cosi co sa nemalo stat...no kto bol pri moci? vsetko
byvali-prezleceni komunisti... Mohli sa tvarit ako chceli, ale taky Meciar
(napriklad).. keby nebol komunista, nevystuduje, ani nedostane flek podnikoveho
pravnika... Tak potom co chceme riesit, ci porovnavat? Stale su pri moci
komunisti a StB-aci, len sa inak nazvali....
flex  - ???   |2009-10-27 22:22:05
Tieto bludy sa uz fakt nedaju citat, leby som si ich chcel precitat, tak si tu
haluzacku knizku staihnem, ved aj tak je nou zaspamovany skoro cely internet a
nie to tu donekonecna omielat. Asi to vsak bude tym, ze tito recyklovani komanci
uz fakt nemaju co povedat, tak tocia kolotoc hluposti... len tak dalej mumaci.
komanc  - to flex   |2009-10-28 13:59:21
podla prispevku odhadujem tvoj vek na cca 18 rokov.za komunistov si sa motal v
otcovych trenkach ci gulach, dnes si mudri ako radio a sprosty ako
poleno.

Ostavam s pozdravom "manželka kuriča"!

P.S. Prelož si
pozdrav do češtiny a precitaj po slovensky
sue   |2009-10-28 15:45:34
chcela by som len podotknut, ze mnohy zabudaju na fakt, ze v postmodernej
spolocnosti sa vacsina populacie v produktivnom veku zamestnava v 3. az 4.
sektore tj sluzby a veda, vyskum, nove technologie. Stare dobre
polnohospodarstvo a priemysel neprinasaju ekonomicke bohatstvo ako sme sa horsou
cestou poucili za vlady komunistov a bohuzial sa musime prisposobit svetovemu
trendu...alebo mozeme skoncit ako cina ktora vykoristuje obyvatelstvo a do 6
zon aj tak bola nutena prijat light verziu kapitalizmu pretoze situacia nebola
dlhodobo udrzatelna...
Anonymný  - to pseudo komanc   |2009-10-28 19:47:53
ja ma len 14, ale uz aj v tomto veku moji rovesnici vedia, ze take babky a
figurky ake sa dnes nazyvaju komunisti su na smiech celemu svetu. Alebo mi chces
povedat ze reklama na tucnu pastu sudruh alibista Hrdlicka, co vyssie citovany
sudr. polepetko tarajko Ondrias, ci ine jalove hlavy z UV su ludia, ktori dnes
drasaju davom ala Fidel Castro??? Sa zobud a kup si hojdacku, lebo lepsie sa
hupat v otcovych vajciach ako trcat zo zadku takych neschopakov a
pseudokomunistov ako sudr. Hrdlicka..
Prokop  - re:   |2009-10-30 15:07:12
sue napísal:
chcela by som len podotknut, ze mnohy zabudaju na fakt, ze v postmodernej
spolocnosti sa vacsina populacie v produktivnom veku zamestnava v 3.
az 4. sektore tj sluzby a veda, vyskum, nove technologie. Stare dobre
polnohospodarstvo a priemysel neprinasaju ekonomicke bohatstvo ako
sme sa horsou cestou poucili za vlady komunistov a bohuzial sa musime
prisposobit svetovemu trendu...alebo mozeme skoncit ako cina
ktora vykoristuje obyvatelstvo a do 6 zon aj tak bola nutena prijat
light verziu kapitalizmu pretoze situacia nebola dlhodobo udrzatelna...


prečítaj si knižku Vytunelovaní
Prokop  - re: to pseudo komanc   |2009-10-30 15:09:17
Anonymný napísal:
ja ma len 14, ale uz aj v tomto veku moji rovesnici vedia, ze take babky a
figurky ake sa dnes nazyvaju komunisti su na smiech celemu
svetu. Alebo mi chces povedat ze reklama na tucnu pastu sudruh
alibista Hrdlicka, co vyssie citovany sudr. polepetko tarajko Ondrias, ci
ine jalove hlavy z UV su ludia, ktori dnes drasaju davom ala
Fidel Castro??? Sa zobud a kup si hojdacku, lebo lepsie sa hupat v
otcovych vajciach ako trcat zo zadku takych neschopakov a pseudokomunistov
ako sudr. Hrdlicka..


odporúčam nič nepísať...14 rokov to je z hľadiska rozumu veľmi
málo
Anonymný   |2009-11-01 22:46:25
ty radsej nic neodporucaj a radsej si premaz svoju tucnu hlavu vazelinou, aby sa
lesie klzala.. sudruhom do analu.
Irdun  - Opakovanie matka mudrosti   |2009-10-30 19:31:10
Co sa tyka "toho co sa u nas vybudovalo" Copypastujem co som napisal
predosly raz:

Autor s uzasom popisuje co sa vraj na SK vybudovalo za
soc.
Ten clovek
jednoznacne nema predstavu co sa vybudovalo za rovnaky cas
inde.
Ako maly
chlapec (zaciatok 70.r.)si pamätam na jedny televizne noviny
kde polovicu
vysielacieho casu zabrala slavnost z otvarania prvej CS dialnice
(Praha-dnesna
odbocka na C.Budejovice) bola tam cela suita,minister strihal
pasku, tancovali
krojovane dievciny,vojenska kapela...etc,typicka komunisticka
saskaren.Otvaralo
sa prvych ceskoslovenskych 27 km dilanice.
Asi o pol roka
sme pozerali
viedensky zeit im Bild (otec prekladal) V strede sprav redaktor
jednou jedinou
vetou oznamil ze rakusko tento rok dokoncilo 1000ci kilometer
dialnic.
Toto je ilustracia ze autor si nevidi pred nos co sa tyka pokroku u
nas a
"vonku". Nech si laskavo nastuduje aky priemysel vybudovalo
zapadne nemecko ktore bolo vojnou zrovnane so zemou a nech si to
porovna s
vychodnym aby mal statisitcky homogenne prostredie.
Kdesi som tu uz pisal o
tom,ako nas komunisti nepredstavitelne zadlzili do buducnosti.
Nebudovali sa
infrastruktury, dodnes neame ani zlomok dialnic ako standardne zapadne staty,
dtto zeleznice, nehovoriac o telefonnej sieti ktora sa ako-tak dobudovala len
pred nedavnom. mnohoohuzial, dnes nie je mozne dobudovat to co sa flakalo 40
rokov inak ako zadlzenim sa.Ta buducnost sa stala zrazu
pritomnostou.mame co
dobiehat,naprava skod sposobenych rezimom 48-89 bude trvat desiatky rokov...
el nino  - Irdun   |2009-11-01 01:18:23
trepeš ako správny antikomuništa...ako preboha nás komunisti zadĺžili???
mali sme biliónové dlhy ako teraz tí prašiví amíci čo tak vyvážajú
bombovú democracy do sveta??? Absolútne nie,inak by sme skrachovali ako
Argentína a to sa nestalo.Nemecko bolo po vojne ukážkový prípad výkladnej
skrine do ktorej natlačili strašné miliardy aby nám ukázali: pozrite! toto
je kapitalizmus...ale aký prehnitý...tí komanči mali pravdu...a vo veľa
veciach a kopa starších ľudí to aj priznala
Anonymný  - re: ???   |2009-11-07 22:07:14
flex napísal:
Tieto bludy sa uz fakt nedaju citat, leby som si ich chcel precitat, tak si
tu haluzacku knizku staihnem, ved aj tak je nou zaspamovany skoro
cely internet a nie to tu donekonecna omielat. Asi to vsak bude tym,
ze tito recyklovani komanci uz fakt nemaju co povedat, tak tocia kolotoc
hluposti... len tak dalej mumaci.
vies hovno
Anonymný   |2009-12-18 13:55:41
Anonymný   |2010-04-13 09:39:41
Za všetky firmy so "strategickým investorom" jedne príklad: Podľa
info zo včerajších TVnovín - banky na Slovensku mali za minulý rok čistý
zisk 280 miliónov euro. Čistý zisk - znamená, že je to po odpočítaní
investícií do budov a pod. (pozri sa na tie paláce), výplat (ty také isto
nemáš), výdavkov na autá, sextrtkárky a pod. No a čo myslíš, kde
skončil tento čistý zisk? Hádma len nie v slovenskom zdravotníctve, o
ktorom napr. Zajko tak hlasno rozprával, aké je zadĺžené. Hádam si
nemyslíš, že ak by na Slovensku neboli v bankách takí "strategickí
investori", že by už nebodaj ani jedna nefungovala. Fungovali by
normálne, tak ako dovtedy a rovnako tak by fungovali aj plynári, elektrikári
a pod. Len s tým rozdielom, že čistý získ by zostal štátu celý (a nie
po 10-ročných daňových prázdninách nejakých 20 percent).
Anonymný   |2010-04-29 19:57:54
: kiss:
Anonymný   |2010-04-29 19:58:28

Anonymný   |2010-06-04 13:13:09
ja skapem z vasich komunistickych DRISTOV o ktorych tu tocite


P.S.: "komunisticky zazrak" to ZABIL! - krcujem sa na
stolicke
aa  - a   |2010-09-10 14:27:29
a sak dimitrovka bola znarodnena, ktoze ju akoze vybudoval???
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy