Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Zákon o popieraní zločinov komunizmu – ďalší pomník nášho úpadku Tlačiť E-mail
Pondelok, 29 August 2011 08:04

Zákon o popieraní zločinov komunizmu – ďalší pomník nášho úpadku.
Alebo, keď sa morálni úchyláci stávajú bohmi
(skrátená verzia vyšla na blog.pravda.sk)


Novelizovaný trestný zákon s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.

 


Ja si myslím a samozrejme to treba vedecky preveriť, že novela zákona o popieraní zločinov komunizmu nie je len ďalším pomníkom nášho súčasného všeobecného úpadku, ale aj pomníkom nášho otupeného mentálneho vývoja, našej politickej a ekonomickej kolonizácie a pomníkom profesionálnej totality v ktorej žijeme.


Ja si myslím a samozrejme to treba vedecky preveriť, že novela zákona nie je nič iné, ako len novodobá verzia „zákonov“ Kladiva na čarodejnice z roku 1486, ako odhaľovať a upaľovať bosorky, podľa ktorého sa riadila totalitná moc stredoveku po dobu 300 rokov, v dobe, keď vysoké svetské a náboženské pozície mohli zastávať len „morálni úchyláci“. V súčasnosti Kladivo na čarodejnice sa zamenilo na Kladivo na komunistov.


Prečo?


Na Slovensku po roku 1989, keď sa antikomunisti dostali k moci až doteraz (20.8.2011) nikto nebol odsúdený za zločiny komunizmu (aspoň ja o tom neviem). Je to dôkaz, že zločiny komunizmu existujú alebo neexistujú? Pretože, v našom trestnom práve platí presumpcia neviny, treba preveriť, či poslanci hlasujúci za novelu zákona sa nedopustili trestného činu.


V Čechách po roku 1989 boli niektorí komunisti odsúdení. Dôvod: - počas komunizmu (socializmu) porušili niektoré socialistické zákony. To znamená, že paradoxne antikomunisti ich odsúdili za to, že neboli dobrými komunistami. Myslím si, že v ostatných post-socialistických krajinách  to bolo podobné.


Na Medzinárodnom súde v Haagu alebo na Medzinárodnom súde v New Yorku, kde súdia zločincov za vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti nebol odsúdený žiadny komunista za komunistické zločiny. Dokonca, pokiaľ viem, ani nebol súdený a možno ani žiadny komunista nebol zo zločinov komunizmu obvinený. Je to významný dôkaz existencie alebo neexistencie zločinov komunizmu? Vedia o tom pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona?


Prečo pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona, nepodajú na Medzinárodný súd do Haagu alebo New Yorku trestné oznámenie na komunistov, keď vedia a sú presvedčený o ich zločinoch? Nepodali to preto, lebo o žiadnych skutočných zločinoch komunistov nevedia? Myslím si, že keby aj chceli podať trestné oznámenie na komunistov, tak im to totalitný antikomunistický systém nedovolí z jedného podstatného dôvodu. Antikomunisti sa boja, že medzinárodný súd, ktorý by súdil komunistov za zločiny komunizmu by vyniesol právoplatné rozhodnutie, že žiadne zločiny komunizmu neexistujú. A potom by sa ťažko prijímali protikomunistické zákony a trieskalo Kladivom na komunistov.


Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že dilema a mentálna tuposť spoločnosti tkvie aj v tom, že pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona neuviedli zoznam zločinov komunizmu (aspoň ja o tom neviem), ktoré je zakázané popierať. Je možné, že ich neuviedli preto, lebo neexistujú? Ja by som aj chcel nejaké zločiny komunizmu poprieť, len neviem ktoré. Lebo z overiteľných faktov, ktoré som publikoval aj v knihách (linky sú nižšie) si myslím, že v porovnaní so súčasným kapitalizmom, vláda komunistov za socializmu na Slovensku v rokoch 1948-1989 bola už neuveriteľným pozitívnym zázrakom rozvoja Slovenska, dodržiavania ľudských práv a rozvoja ľudských osobností. Myslím si, že možno toto im najviac vadí, ich totálna neschopnosť pozitívne vládnuť voči vláde komunistov.


Je možné, že s ďalším úpadkom spoločnosti príde doba, keď sa vypracuje zoznam zločinov komunizmu, ktoré je zakázané popierať, a zapracuje sa do učebníc základných škôl, do piesní, modlitieb alebo do súťaže milionára. Myslím si, že sa tak stane ihneď, keď vymrú poslední pamäťníci socialistického zázraku civilizácie.


Pretože, ja som na nedostatok novely zákona o popieraní zločinov komunizmu pamätal, publikoval som zoznam najväčších zločinov komunizmu v knihách, ktoré sú voľne dostupné na internete:


Linky:
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47


Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že prijatím novely zákona o popieraní zločinov komunizmu sa naši zákonodarci možno dopustili trestného činu podľa §340 Trestného zákona 300/2005 Z. z., kde sa v (1) hovorí: „Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, ... a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru,... potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“


Verím, že pán Jozef Osuský, pán Jozef Zajac a ďalší naši zákonodarci si ctia zákony SR, veď na to v NR SR prisahali, a zločin alebo trestný čin komunistov oznámili bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Ak nie, tak by mali byť súdení podľa  §340 (1) (samozrejme, pokiaľ žijeme v právnom štáte). V prípade, že my komunisti sa dozvieme, že tak neurobili, aby sme sa sami nedopustili trestného činu, samozrejme musíme na nich v tejto veci podať trestné oznámenie.


Ja si nemyslím, že novela zákona o popieraní zločinov komunizmu má mentálne ukojiť hypotetických „Vyšších“, ktorí keď nemôžu upaľovať bosorky, poľovať na Indiánov, obchodovať s otrokmi, zabíjať boľševikov, alebo posielať židov do plynu, tak sa aspoň budú odbavovať na  komunistoch.


Ja si myslím, že dôvod novely je iný a veľmi podstatný. V súčasnosti s rozvojom globálnej informatiky, globálnych finančných, ekonomických a politických transakcií, globálneho zavedenia voľného trhu, neobmedzeného súkromného vlastníctva a kapitalistickej demokracie, globálnych médií a „právd“, globálnych vín a trestov nastala možnosť vytvorenia globálnej neofeudálnej spoločnosti, kde úzka skupina ľudí, bohatá globálna svetová šľachta bude mať dedičnú pozíciu, majetok a neobmedzenú moc podobnú stredovekej šľachte za feudalizmu a chudobnejšia väčšina bude dedične v pozícii moderného nevoľníka. Chudobná väčšina bude žiť „demokraticky“, časť bude veriť v nadprirodzené sily, astrológom, vykladaniu kariet, reklamám, zločinom komunistov a „teroristov“, a potom spoločne voliť v demokratických voľbách tak, ako si to neofeudálna šľachta bude želať.  


Kto stojí v ceste vytvorenia tejto globálnej neofeudálnej spoločnosti?

 

Predsa ideológia Marxizmu, socializmus, marxisti, komunisti, „teroristi“, „osa zla“, „totalitné režimy“ alebo „diktátori“. Preto súčasné zárodky neofeudálnej šľachty sa spojili, aby odstrániť všetky tieto prekážky vytvorenia ich globálnej neofeudálnej civilizácie.
Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že nielen svetová neofeudálna šľachta, ale aj naši lokálni neofeudálni šľachtici to nemajú ľahké vybudovať a zabezpečiť si dedičný neofeudalizmus. Pred ľuďmi, ktorí sú vzdelaní, rozhľadení a majú schopnosť reálneho myslenia ťažko ututlajú komunistický zázrak rozvoja bývalého socialistického bloku počas socializmu, aj keď majú na to profesionálne-totalitné médiá 24 hodín denne (pozri linky na knihy). V porovnaní, čo bolo pred socializmom a potom, ťažko ututlajú komunistický zázrak civilizácie, humanity a dodržiavaní ľudských práv, čo bolo sprevádzané neuveriteľným pozitívnym rozvojom socialistického bloku (na Slovensku v rokoch 1948-1989) vo vzdelaní, kultúre, vo vede, v poľnohospodárstve, v priemysle, v raste životnej úrovni, v medziľudských vzťahoch, atď...


Ťažko sa im tutlá, že po roku 1989, keď boli komunisti odstavení od moci, nastal celkový úpadok spoločnosti v bývalom socialistickom bloku, prestali sa dodržiavať ľudské práva, čo bolo sprevádzané úpadkom vo vzdelaní, kultúre, vo vede, v poľnohospodárstve, v priemysle, v raste životnej úrovni, v medziľudských vzťahoch, atď... Každý si to denne môže prečítať v novinách alebo pozrieť v TV.


Pred múdrymi, vzdelanými a reálne-mysliacimi ľuďmi ťažko ututlajú súčasné zločiny kapitalizmu vo svete a aj na Slovensku, zoznam ktorých koluje denne v novinách a TV.  Napríklad, súčasné zločiny NATO v Afganistane a v Líbyi, ktorého sme aj my hrdým členom.
Ťažko sa im ututláva a bude ututlávať budovanie novej civilizácie v komunistickej Čine, ktorá buduje socializmus s čínskymi charakteristikami, kde čínsky komunisti sa efektívne ubránili rozbitiu a následnej kolonizácii Číny „humanistami a demokratmi“. Ešte ťažšie sa im to bude ututlávať za 5 rokov, keď komunistická Čína bude najsilnejšou ekonomikov sveta a naši antikomunisti sa im budú ešte hlbšie klaňať ako teraz, keď ich budú musieť o všetko prosíkať.


Som zvedavý, akú novelu potom pripraví pán Jozef Osuský a aké zločiny v nej bude zakázané popierať.


Otázky:


Myslím si, a správnosť nasledujúcu otázky a odpovede je potrebné vedecky preveriť: Dá sa vedecky dokázať, že súhlasiť s návrhom novely zákona o popieraní zločinov komunizmu môžu len morálni úchyláci typu Kreivika? Ja si myslím, že áno.


Koľko takýchto slovenských Kreivikov už účelovo vychovali naši kolonizátori a naša ponovembrová šľachta, aby sa im na Slovensku večne dobre žilo? Veľa. Presný údaj by mohol dodať hypotetický Ústav pamäti morálnych úchylákov.


Záver:


Aby tento článok nezabránil antikomunistom prežívať pravidelné antikomunistické orgazmy, na ktoré sa ako divák TV pravidelne teším, tak moje porovnanie zločinov komunizmu, fašizmu, kapitalizmu a kresťanstva zatiaľ vychádza nasledovne: Myslím si a je to potrebné vedecky preveriť, že najzločineckejšou organizáciou na území Slovenska od čias Džingischána bola klero-fašistická vláda, ktorá za 6 rokov (1939-1945) poslala na smrť ~65000 spoluobčanov (z ~3,5 milióna obyvateľov), potom boli kapitalisti, ktorí rozpútali 1., 2. Svetovú vojnu a ďalších viac ako 100 lokálnych vojen, a až potom komunisti. Keď to odhadnem v percentách, tak zločiny komunistov boli menej ako 5% zločinov fašizmu, 1% zločinov kapitalizmu a menej ako 2% zločinov kresťanstva. Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že dávať rovnítko medzi zločinmi fašizmu a komunizmu je produkt morálne poškodeného mozgu.


My občania Slovenska máme zatiaľ jediného oficiálneho slovenského vojnového zločinca, a môžem prezradiť, nie je to komunista.


Dodatok: 


Tento článok som napísal preto, aby som nemal pocit, že som len členom hypotetického slovenského stáda s mentálnym rozsahom jesť, piť, kakať, cikať a súložiť.


RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Ondrias.sk
110823

Komentárov
Vyhľadávanie
irdun   |2011-08-29 18:36:55
Zakon je, pochopitelne blbost. Ja som za to aby sa mohli slobodne sirit
akekolvek nazory, aj chore.
Za zlociny komunizmu odsudenych par ludi bolo
(Stepan, Brozova-Polednova, Lorenc,bachar z Uh. Hradista, meno som zabudol,
natiahol brka skor ako vyniesli rozsudok,...) nicmenej tych najväcsich vrahov z
50tych rokov uz sudi niekto iny...tu na Zemi sme to nestihli...
Je iste ze
sediet mali ist vsetci prokuratori a sudcovia ktori vynasali rozsudky za
"politicke " trestne ciny, vsetci pohraniciari ktori strielali po
ludoch, vsetci estebaci z oddelenia "boja proti vnutormenu nepriatelovi"
a samozrejme vsetci milicionari za trestny cin nedovoleneho ozbrojovania.
Samozrejme, vsetci vrcholni predstavitelia KSC a KSS ktori toto nariadili a
podporovali.
Myslim si ze Havel aj Carnogursky dostali instrukcie a museli sa
ich drzat, ktore vyplyvali z dohody Reagan-Gorbacov na Malte- ta bola o tom ze
Komunisti dobrovolne odovzdaju moc a za to im bude zabezpecena
beztrestnost.
Osobne si myslim ze akekolvek "pogromy na komunistov" by
boli kontraproduktivne-hlavnu zasluhu na tom co tu bolo 40 rokov ma nas lud
ktory sa spraval presne opacne ako podla versov klasika: A vol byt otrokom ako
nebyt".
Keby bolo viac takych ako Masinovci alebo keby sa v 50-tych rokoch
nasiel aspon jeden Pinochet mohla nasa vlast vyzerat dnes uplne inak (garantujem
vam ze lepsie, minimalne tak ako Rakusko)
Dnes, po 20 rokoch je blbost robit
s tym cokolvek, treba spravit hrubu ciaru a hotovo. Tento zakon je len osobnou
emanaciou niekoho ktor si chce presadit svoje sukromne, poranene ego...
Laco (KrestSoc)  - Milý Irdun,   |2011-08-29 19:42:14
jediné s čím môžem súhlasiť, je že zákon je blbosť. Tiež som proti
takémuto druhu zákonov. Len tak mimochodom, aj proti rozširovaniu zákonov
proti "propagácii fašizmu" do oblasti ideovej. Aj trestnosť
propagácie fašizmu by sa mala dotýkať viac-menej len prípadov, keď
dochádza k priamym výzvam k násiliu proti ľuďom inej národnosti (Židom,
Cigáňom, antifašistom, komunistom, atď.). V prípade čisto IDEOVEJ
propagácie by i odpoveď mala byť IDEOVÁ. Zákony v tej podobe ako sú
schválené vo väčšine krajín EÚ patria totiž do kategórie "gumových
paragrafov", a môžu byť použité i proti ľuďom, ktorí nemajú s
fašizmom nič spoločné, napr. sa často využívajú ako "obušok"
proti ľuďom s patriotickým presvedčením, prípadne proti ľuďom
nesúhlasiacim s oficiálnou ideológiou neoliberálov - MULTIKULTURALIZMOM
(čiže cieleným premiešavaním a vykorenením ľudí rôznych tradícií a
kultúr, ich premenou v beztvarú masu konzumentov).

A zákon o komunizme je
presne toho istého typu. Je to najmä PREVENTÍVNY zákon, čo zdôrazňujú i
jeho tvorcovia, len nevravia o prevenciu ČOHO sa jedná. Tak dopoviem za nich:
spomínaní páni dobre vedia, alebo aspoň tušia, že súčasný kapitalizmus
sa dostáva do mimoriadne hlbokej krízy, ktorá pravdepodobne prevýši všetko
čo tu bolo doteraz, aj Veľkú hospodársku krízu medzivojnových rokov. A čo
je ešte horšie, nejedná sa o bežnú periodickú krízu z nadvýroby, skôr
sa zdá že ide o omnoho hlbšiu, systémovú krízu kapitalizmu ktorý práve
DOSIAHOL SVOJE HRANICE, a ďalej to jednoducho nejde. Výsledkom môžu byť
ohromné hospodárske a následne i sociálne otrasy planetárneho rozsahu, a
udržanie existujúceho systému (lepšie povedané: PREDLŽOVANIE JEHO AGÓNIE)
bude možné len za cenu radikálneho oklieštenia politických a sociálnych
práv občanov. A práve na to je zameraná "preventívna" funkcia
tohoto zákona: ľudia sa nebudú donekonečna prizerať ako im okolo hrdla
ktosi uväzuje slučku. Nepomôžu už ani mozgovo-vymývacie médiá -
akokoľvek je ich "zombifikačný" účinok silný, avšak signál
PRÁZDNEHO ŽALÚDKA je mimoriadne silný fyziologický signál, ktorý hravo
prevýši všetky ostatné signály.

Osobitne dôležitá je táto
"preventívna úloha" na Slovensku a v ostatných bývalých krajinách
socializmu. Tu totiž je ešte stále živá pamiatka socializmu, spomienka na
spravodlivejší systém, ktorý dokázal zabezpečiť nevyhnutné životné
potreby našich ľudí: poľnohospodársku výrobu, bývanie, energie, dopravu,
zdravotníctvo, školstvo, obranu a bezpečnosť... a mnohé iné, o ktorých sa
nám dnes môže iba snívať. A toto v...
Laco (KrestSoc)  - Milý Irdun...   |2011-08-29 19:43:24
...jediné s čím môžem súhlasiť, je že zákon je blbosť. Tiež som proti
takémuto druhu zákonov. Len tak mimochodom, aj proti rozširovaniu zákonov
proti "propagácii fašizmu" do oblasti ideovej. Aj trestnosť
propagácie fašizmu by sa mala dotýkať viac-menej len prípadov, keď
dochádza k priamym výzvam k násiliu proti ľuďom inej národnosti (Židom,
Cigáňom, antifašistom, komunistom, atď.). V prípade čisto IDEOVEJ
propagácie by i odpoveď mala byť IDEOVÁ. Zákony v tej podobe ako sú
schválené vo väčšine krajín EÚ patria totiž do kategórie "gumových
paragrafov", a môžu byť použité i proti ľuďom, ktorí nemajú s
fašizmom nič spoločné, napr. sa často využívajú ako "obušok"
proti ľuďom s patriotickým presvedčením, prípadne proti ľuďom
nesúhlasiacim s oficiálnou ideológiou neoliberálov - MULTIKULTURALIZMOM
(čiže cieleným premiešavaním a vykorenením ľudí rôznych tradícií a
kultúr, ich premenou v beztvarú masu konzumentov).

A zákon o komunizme je
presne toho istého typu. Je to najmä PREVENTÍVNY zákon, čo zdôrazňujú i
jeho tvorcovia, len nevravia o prevenciu ČOHO sa jedná. Tak dopoviem za nich:
spomínaní páni dobre vedia, alebo aspoň tušia, že súčasný kapitalizmus
sa dostáva do mimoriadne hlbokej krízy, ktorá pravdepodobne prevýši všetko
čo tu bolo doteraz, aj Veľkú hospodársku krízu medzivojnových rokov. A čo
je ešte horšie, nejedná sa o bežnú periodickú krízu z nadvýroby, skôr
sa zdá že ide o omnoho hlbšiu, systémovú krízu kapitalizmu ktorý práve
DOSIAHOL SVOJE HRANICE, a ďalej to jednoducho nejde. Výsledkom môžu byť
ohromné hospodárske a následne i sociálne otrasy planetárneho rozsahu, a
udržanie existujúceho systému (lepšie povedané: PREDLŽOVANIE JEHO AGÓNIE)
bude možné len za cenu radikálneho oklieštenia politických a sociálnych
práv občanov. A práve na to je zameraná "preventívna" funkcia
tohoto zákona: ľudia sa nebudú donekonečna prizerať ako im okolo hrdla
ktosi uväzuje slučku. Nepomôžu už ani mozgovo-vymývacie médiá -
akokoľvek je ich "zombifikačný" účinok silný, avšak signál
PRÁZDNEHO ŽALÚDKA je mimoriadne silný fyziologický signál, ktorý hravo
prevýši všetky ostatné signály.

Osobitne dôležitá je táto
"preventívna úloha" na Slovensku a v ostatných bývalých krajinách
socializmu. Tu totiž je ešte stále živá pamiatka socializmu, spomienka na
spravodlivejší systém, ktorý dokázal zabezpečiť nevyhnutné životné
potreby našich ľudí: poľnohospodársku výrobu, bývanie, energie, dopravu,
zdravotníctvo, školstvo, obranu a bezpečnosť... a mnohé iné, o ktorých sa
nám dnes môže iba snívať. A toto...
Laco (KrestSoc)  - ...   |2011-08-29 20:04:39
A toto všetko sa prenáša po línii "kolektívnej pamäte", z
generácie na generáciu, odolávajúc tlaku masmediálnej propagandy i snahám
o GENERAČNÝ ROZVRAT, o odcudzenie mladšej a staršej generácie, tak ako sa o
to usiluje dnešná tzv. "mládežnícka kultúra". Preto sa
"preventívne" antikomunistické zákony prijímajú práve v krajinách
východnej Európy.

Takisto samozrejme, existuje omnoho silnejší (a plne
odôvodnený!) STRACH vládnucej triedy týchto krajín pred vlastnými
občanmi, v porovnaní so štátmi Západu. Vládnuca trieda Západu, teda
buržoázia, prišla k svojim majetkom "zákonným" spôsobom
(úvodzovky sú zámerné, keďže sa jedná o vykorisťovanie práce, čiže o
"legalizovanú krádež", a navyše je ekonomická sila týchto
krajín, a tým pádom i životná úroveň jej obyvateľstva stále ešte
relatívne vysoká (podmienená mimochodom vykorisťovaním pracujúcich
Tretieho sveta, ale napr. aj nás Slovákov). Preto je situácia v týchto
krajinách stále pomerne stabilná. Tzv. "elita" krajín býv.
socialistického bloku však prišla k svojim majetkom často OTVORENE
KRIMINÁLNYMI METÓDAMI, a navyše sa svojim nazbíjaným bohatstvom hrdí
obzvlášť odporným, arogantným, provokujúcim spôsobom. Taktiež, vzhľadom
k ďalekosiahlej likvidácii ich vlastného priemyslu a silnej orientácii na
export, sú tieto krajiny mimoriadne zraniteľné v prípade hlbokej a vleklej
krízy. Presne podľa známeho porekadla: kým tlstý schudne, chudý skape.
Kým v západnej Európe dôjde k radikálnemu zníženiu životnej úrovne
obyvateľstva, v ekonomicky slabých krajinách Východu to bude znamenať
KOLAPS, ohrozujúci samotné prežitie ich obyvateľov. V situácii keď sa
oprávnený národný hnev obráti voči zbohatlíkom, privatizérom a
korupčníkom, môže sa mocenské riešenie, teda aj spomínaný
antikomunistický zákon, javiť ako jediné riešenie.
Laco (KrestSoc)  - ...   |2011-08-29 20:31:21
K ostatnému, Irdun, len stručne: nesúhlas.

>>sediet mali ist... vsetci
estebaci z oddelenia "boja proti vnutormenu nepriatelovi"

Aha... potom
ale treba trestať i všetkých príslušníkov TAJNÝCH SLUŽIEB i POLÍCIE,
ktorí sa zaoberajú potláčaním hnutí "obmedzujúcich demokraciu"! A
samozrejme, i autorov spomínaného antikomunistického zákona. Veď sa predsa
jedná O JEDEN A TEN ISTÝ PRINCÍP: o obranu existujúceho poriadku - len
kedysi bol tým existujúcim poriadkom socializmus, a dnes je kapitalizmus.
Vtedy bolo trestné "rozvracať socializmus", dnes je trestné
"rozvracanie kapitalizmu". Ale áno, áno... aj keď sa to skrýva za
pekné frázy o "obrane demokracie, občianskych a ľudských práv, slobody
jednotlivca", nie sú všetky tieto výrazy ničím iným, než účelovým
zavádzaním naivných: v skutočnosti sa jedná iba a výhradne o OBRANU
KAPITALISTICKÉHO ZRIADENIA! O tom ako si kapitalistické krajiny Západu
"cenia" nimi proklamované hodnoty ako právo, demokracia, ľudské
práva, si každý uvažujúci človek mohol urobiť dostatočnú mienku podľa
medzinárodných udalostí posledných rokov. Z celého tohoto "systému
hodnôt" podľa ktorého sa vraj riadia, zostala už iba PRÁZDNA ŠKRUPINA,
zásterka skutočných cieľov pomocou pekných fráz, za ktorou čoraz viac
presvitá otvorené vydieranie suverénnych krajín, brutálne použitie sily
proti komukoľvek, neokoloniálna politika boja o prírodné zdroje.

>> sediet
mali ist vsetci prokuratori a sudcovia ktori vynasali rozsudky za
"politicke
" trestne ciny

To isté čo som napísal vyššie: ak má KAPITALIZMUS
právo brániť si svoje spoločenské zriadenie proti ľuďom ktorí chcú toto
zriadenie zvrhnúť, a prijíma za takýmto cieľom napr. antikomunistické
zákony, prečo by nemal mať SOCIALIZMUS obdobné právo chrániť si svoje, a
prijať zákony proti rozvracaniu socializmu???
Laco (KrestSoc)  - ...   |2011-08-29 20:54:03
Toto je, Irdun, veľmi zásadná otázka. Často počujem "demokratov"
vykrikovať na našu adresu: "Veď ten váš socializmus bola len
obyčajná, sprostá diktatúra!".

"Sprostá" myslím nebola, ale s
ostatným možno len súhlasiť - prirodzene že to bola diktatúra, a
používala prostriedky zodpovedajúce diktatúre! Veď to nikto nikdy
nepopieral - tvrdili to úplne otvorene už klasici marxizmu-leninizmu, áno i
samotný Marx a Lenin! Hovorilo sa tomu "diktatúra proletariátu".
Pravda, oni zároveň tvrdili i niečo iné, nemenej dôležité: a síce že I
V PRÍPADE KAPITALIZMU SA JEDNÁ O DIKTATÚRU!!! Diktatúru skrytú pod
pláštikom fráz o demokracii, právnom štáte a ľudských právach - napriek
tomu však ide o DIKTATÚRU BURŽOÁZIE, o vládu vlastníkov KAPITÁLU,
vykonávanú väčšinou pomocou systému buržoázneho parlamentarizmu (oni
tomu hovoria demokracia). Myslím, že dnes mnohým i u nás na Slovensku
začína byť jasné, že skutočným zdrojom moci v buržoáznom
parlamentarizme nie je občan (ako sa nám to snažia navravieť), ale KAPITÁL!
Stačí k tomu bežné sledovanie večerných správ v televízii.

Tu asi
namietneš: "ale tá naša, kapitalistická diktatúra je predsa taká
jemná, nežná, sametová... a tá vaša socialistická samé násilie,
represie..."

Omyl!!! Relatívna mäkkosť diktatúry buržoázie je
podmienená existenciou samotného buržoázneho parlamentarizmu, ktorý slúži
tejto diktatúre ako "dymová clona", ako veľmi účinný prostriedok
na maskovanie svojej skutočnej, TRIEDNEJ podstaty! Nadmerné, príliš
otvorené použitie násilia by bolo pre tento systém KONTRAPRODUKTÍVNE,
strhlo by z neho spomínaný ochranný pláštik.
Laco (KrestSoc)  - ...   |2011-08-29 21:26:07
Čo však vonkoncom neznamená, že represie v buržoáznom parlamentarizme
nejestvujú - jestvujú, ale majú z vyššie uvedených dôvodov SUBTÍLNEJŠIE
FORMY. Môže sa jednať o vydieranie či diskreditáciu politických
protivníkov, ich kriminalizáciu za vykonštruované trestné činy,
ekonomický nátlak, v úplne krajnom prípade sa dotyčnému môžu
"pokaziť brzdy" pri rýchlej jazde autom. Ako príklady môžem uviesť
Straussa-Kahna alebo rakúskeho Haidera. Ale tých príkladov je množstvo,
samozrejme väčšinou nie sú verejne známe, vzhľadom k tomu že médiá
ktoré by mali (podľa ich vlastného tvdenia) fungovať ako "strážni psi
demokracie", sú v skutočnosti strážnymi psami KAPITALISTICKÉHO
SYSTÉMU.

Stále sa Ti to ešte zdá byť "jemné"? Budiž: nezabúdaj
však, že buržoázny parlamentarizmus nie je jedinou formou politickej
organizácie DIKTATÚRY KAPITÁLU! Jeho inou formou je... FAŠIZMUS! Ale áno,
áno... Jedná sa o klasickú komunistickú tézu, že totiž BURŽOÁZNY
PARLAMENTARIZMUS a FAŠIZMUS sú len dvomi stranami TEJ ISTEJ MINCE! Aj keď sa
súčasný režim so sebe vlastnou aroganciou snaží presvedčiť ľudí o
príbuznosti komunizmu a fašizmu, opak je pravdou - skutočnými
"siamskými dvojičkami" sú práve BURŽOÁZNY PARLAMENTARIZMUS a
FAŠIZMUS. Oba slúžia jednému cieľu - obrane existujúceho
(kapitalistického) poriadku, proti silám usilujúcim o spravodlivejšie
usporiadanie spoločnosti, o socializmus, t.j. najmä proti vlastnému
proletariátu pod vedením komunistických strán. Odtiaľ aj dnes populárna
snaha o obielenie fašistického Nemecka, so zdôvodnením, vraj "fašizmus
bol len obrannou reakciou na sovietsky komunizmus". Možno aj bol, len nie
obrannou reakciou pracujúceho človeka, lež POSLEDNÝM ÚTOČISKOM
BURŽUJA!

To, aká forma politického systému DIKTATÚRY KAPITÁLU v daný
historický moment preváži, závisí predovšetkým od STUPŇA OHROZENIA
VLÁDY KAPITÁLU. Ak je toto ohrozenie malé - Kapitál sa väčšinou uspokojí
s buržoáznym parlamentarizmom. Ak však dochádza k ohrozeniu jeho
majetkových práv, v dôsledku rastu sociálneho napätia spôsobeného
krízou, alebo v dôsledku posilnenia komunistického hnutia, kapitalizmus sa
uchyľuje k otvorenejšej a brutálnejšej forme buržoáznej diktatúry - k
fašizmu. Preto i dnes pozorujeme rapídny nárast fašizoidných tendencií po
celom svete... Nie, nie je to výhradne zásluhou "chýb charakteru"
buržujov - logicky to vyplýva zo samotnej PODSTATY SYSTÉMU, z nevyhnutnosti
utláčania väčšiny menšinou v kapitalizme. Inými slovami: kapitalizmu
nemá na výber. Buď použije proti svojim protivníkom brutálnu silu, alebo
zahynie. Preto neustál...
Laco (KrestSoc)  - ...   |2011-08-29 21:34:05
Preto neustále pripomínam, že nás čaká skorý nástup GLOBÁLFAŠIZMU.
Tieto tendencie sú neprehliadnuteľné. Preto neustále obmedzovanie
občianskych práv (samozrejme pod rôznymi zámienkami), preto i neustále
zdokonaľovanie technických systémov na sledovanie občanov (proti ktorým
vyzerá niekdajšia ŠTB ako spolok amatérov), snaha o vytvorenie
"priehľadného občana", preto i neustále rastúci ekonomický tlak na
ľudí. Je to zároveň aj jedným z cieľov tzv. "vojny proti
terorizmu". Všetko so všetkým súvisí. Alebo, ako povedal Lenin, VŠETKO
JE POLITIKA.

Napriek tomu, že táto nová fašistická diktatúra nám už
vyslovene klope na dvere, málokto si uvedomuje skutočnú vážnosť
situácie...
Michal   |2011-09-04 10:59:04
irdun :1989 - 1945 je 44 rokov, polka z toho 22 rokov,ale komunisti sa k moci
nedostali v 1945 roku.2011 - 1989 je to 22 rokov.A dotaz : Máme v súčasnosti,
myslím vačšina obyvatelstva, reálne aspoň 50 % kúpnu silu a životnú
úroveň Rakúska ? Ak nemáme, prečo asi ? Vysvetlím ti to jednoducho :
nie je to v produktivite práce alebo v priemysle, ale v tom, že tá
"vačšina ľudí", čo pracuje nedostáva adekvátny zisk, ale o hodne
menšiu sumu ako by mala dostať, lebo zisky sa hromadia a sú exportované
zahraničným vlastníkom.Stručne povedané, že vačšina ľudí je okrádaná
systémom.Iste, máme tu platy vyvolených manažérov, roznych privatizérov a
iných, ktorí si žijú kráľovsky, ale to je len úzka menšina.Problém
tvojho kapitalizmu je v tom, že príliš nespravodlivo rozdeľuje zisky a len v
prospech úzkej skupiny vyvolených.Preto vznikajú tieto problémy.

Tu ti
dám ukážku tejto reality z amíkova :

13 smutných faktov o USA
• Pred
desiatimi rokmi sa USA umiestnili na prvej priečke v bohatstve na obyvateľa. V
roku
2010 sa prepadli na siedme miesto.
• Od roku 2001 stratila Amerika viac
ako 40-tisíc tovární, čo predstavuje vyše 30 percent
svojej priemyselnej
výroby.
• Medzi rokmi 2000 a 2009 sa obchodný deficit USA s Čínou
zvýšil o 300 percent.
• Spomedzi rozvinutých krajín ma USA tretiu
najväčšiu mieru chudoby.
• V roku 2010 dosiahne americká vláda skoro
taký dlh ako celý svet dokopy. Keby sme od
narodenia Krista každý deň
utratili milión dolárov, stále by sme neminuli tohtoročný
americký
rozpočtový deficit.
• V roku 2009 požiadalo o bankrot 1,4 milióna
Američanov.
• Teraz, po prasknutí hypotekárnej krízy, americké banky z
dôvodu exekúcií vlastnia
nehnuteľnosti vo väčšej hodnote ako celá
americká populácia.
• Potravinovú pomoc dostáva viac ako 40 miliónov
Američanov, čo je najviac v histórií.
• V roku 1950 bol v USA pomer medzi
platom vysokého manažéra a priemerným platom
30:1. O 60 rokov neskôr tento
pomer explodoval niekde k 400:1.
• Budúci rok Čína predbehne USA ako
globálneho lídra v podávaní patentov.
• 15-roční mladí Američania
nepatria ani do prvej polovice podľa matematickej a vedeckej
vzdelanosti
všetkých vyspelých krajín.
• 24 percent všetkých domov v USA má
menšiu hodnotu ak je hodnota hypotéky na ne
vypísanej.
• 40 percent
ľudí s najnižším príjmom vlastní menej ako 1% amerického
bohatstva.

Distribúcia bohatstva
Práve bezprecedentná nerovnováha v
distribúcii bohatstva ukazuje na to, že politika a ekonomika v
krajine je
riadená tými najbohatšími. Štatistika hovorí o tom, že jedno percento
americkej
spoločnosti má viac bohatstva ako 90...
Michal   |2011-09-04 11:02:19
pokračovanie :

percent Američanov. Majetok 400 najbohatších
Američanov
je dokonca takmer rovnaký ako majetok chudobnejšej polovice
amerických domácností.

USA boli dlho motorom svetovej ekonomiky. No zdá
sa, že teraz tvorí ekonomiku tejto krajiny iba
niekoľko najbohatších
ľudí. Stredná vrstva pri súčasnej hospodárskej politike krajiny vymiera.
A
bez strednej vrstvy neexistuje udržateľná ekonomická prosperita.
Irdun   |2011-09-04 20:04:10
Na to aby si porovnaval zivotnu uroven Rakuska a Slovenska musis vziat do uvahy
nielen priemerny plat. Zober do uvahy aj to kolko plati za byvanie Rakusan a
kolko Slovak, kolko plati za potraviny a zakladne sluzby Rakusan a kolko Slovak,
kolko plati dane...
A, najzakladnejsia vec, ako je zadlzeny rakusan a ako
slovak!!! Toto je podstatny problem zapadu! Ak ma Slovak plat € 500:- a
Ralkusan €1500, priemerny slovak byvajuci v panelaku celozivotne uspory
@5000 a priemerny rakusan byvajuci vo vilke DLH €100 000 tak priemerny
slovak je BOHATSI ako rakusan, ten ma majetok minus 100 000 eur, slovak na plus
5000 eur. O tom ako vzniklo zapadne zadlzenie som tu pisal! Banky poziciavaju
neexistujuce peniaze ale pracujuci ich splaca realnymi, existujucimi. Vysoka
spotreba na zapade je vdaka pozickovej ekonomike ktora vsak konci-aj to som
vysvetloval preco.Teraz prichadza realita. Vysoka zapadna produkcia z 50-tych az
80-tych rokov sa prezrala v socialnom state, je cas zaplatit ucty. (A namiesto
nich to nema kto, niet kam vyvazat inflaciu, vo svete niet uspor iba
dlhy).
Pokrac.
Irdun   |2011-09-04 20:12:24
To co popisujes dalej som strucne vysvetli v mojom prispevku: Mechanizmus
nekontrolovaneho tlacenia poziciek/penazi do ekonomiky statnou bankou/bankami a
z toho vyplyvajuca tvorba maximalne parazitickej vrstvy na stat napojenych
financnych korporacii ktori nepredstavitelne bohatnu nie tym ze by vytvorili
nejaku hodnotu ale tym ze manipuluju s mierou hodnoty-peniazmi. To je ale
ZLYHANIE STATU nie trhu!!!
To tu uz pisem snad osmy krat, vsetci laviciari si tu
stale hudiete svoje, uplne imunni voci rozumnym argumentom.
A co sa tyka
americkeho skolstva- to je predsa statne ci nie?
Michal :   |2011-09-04 20:55:45
A čo má z toho bežný človek , že "ZLYHANIE ŠTÁTU". Súhlasím,
ale naje sa z toho zlyhania ? Až sa nezmení situácia, nemá z toho nič
dobré. Takže súčasný kapitalizmus je neperespektívny, pokiaľ neprejde
hlbokou reformou..A utopistické názory, čo a keby sú zbytočné.Človek
žije v realite a nie v teórie, že kapitalizmus je dobrý, keď ten súčasný
je len korporátny fašizmus..
irdun   |2011-09-05 20:48:03
Jasne ze priamo z toho nema nic. Co ma s prepacenim na tom serie je to ze vy,
laviciari furt vykrikujete ze "kriza kapitalizmu" pritom kapitalizmus
skoncil pred sto rokmi. Toto je kriza statneho dirigizmu a skorumpovanych
statnych uradnikov. To je treba ludom stale dokola vysvetlovat aby konecne
pochopili koho maju volit...
Anonymný  - re:   |2011-09-07 11:47:47
Práveže, toto vobec nechápeš.Niet totiž koho voliť.Nadnárodné
korporácie totiž nedovolia, aby vládla strana, ktorá može urobiť hlbšie
zmeny.Taká strana je zničená, alebo jej lídri skor, akonáhle sa dostane k
možnosti niečo zmeniť.Vo voľbách si nevyberáš zmenu k lepšiemu, ale len
horší a ešte horší výber.Ináč nie som lavičiar, a viem, kedy
kapitalizmus skončil.
Michal :  - re:   |2011-09-04 20:51:38
Irdun :
Veď práve to sa ti snažím naznačiť.Že Rakúšania majú
vačšiu "kúpnu silu" a keby si porovnal koš spotrebných nákladov
,presne tých istých, aj náklady na bývanie, prídeš k tomu, že stále sú
na tom lepšie.A skadiaľ vieš, že Rakúšan s platom 1500 a viac euro
nezdedí vyplatený dom alebo byt a nemá tie náklady ? Operuješ len s tým,
čo sa ti hodí.Zadĺženosť je na západe vyššia, ale počkaj pár rokov a
Slovensko to dobehne %, ale nie životnou úrovňou a práve preto, že zisky
sú u nás prerozdelované ináč ako vo Švajčiarsku a Rakúsku..
irdun   |2011-09-05 20:50:06
-Zadĺženosť je na západe vyššia

Ano, HOVADSKY vyssia, v krajine kde zijem
je 34% rodin zadlzenych tak, ze keby ich majetok predali, nestaci to na pokrytie
dlhu. Nasi ludia a banky sa spravaju ovela zodpovednejsie, nemyslim si ze na SK
bude zadlzenie take ako je bezne na zapade.
Anonymný   |2011-09-07 11:53:05
Pochop konečne, že keď nemáš kúpnu silu a zvyšujú sa ti neustále
životné náklady, ktoré sa približujú tým reálnym na západe, ale kúpnu
silu máš horšiu o 70 %, tak sa dlhu nevyhneš, stačí trocha času.Máš
fakt obmedzenú optiku.Sleduj napr. to, že 30 % ziskov bánk u nás tvoria
bankové poplatky, hypotéky najdrahšie sú u nás.Takže áno, banky
zarábajú a ľudia ich platia...
avanti  - re:   |2011-08-30 17:23:57
Obhajovať Pinocheta,Mašínovcov,alebo Breivikovu filozofiu može tak akurát
chorý mozog.Ono je to tak,že keď docházajú u antikomunistov historické
argumenty ,tak nastupujú také primitívne sposoby ako
klamanie,demagogia,zastrašování a prjímanie amorálných zákonov.Na tejto
platforme sa stretávajú.
Na českej pol scéně antikomunisti chceli zakázať
už po niekolkokrát regulérne zvolenú KSČM,nepodarilo sa.Fraškou dopadla
petícia,že chcú justíciu bez kom.sudcov,mali málo podpisov,ludí to už
nezaujímalo.V poslednej dobe vyťahujú Mašínov,známych vrahov z 50
r.Posledný priezkum ukázal,že 85% občanov sa s nimi nestotožňuje,alebo ich
otvorene odmieta,vidí ich ako sprostých vrahov.
Nemajú to antikomunisti
ľahké,ideály novembra sú dávno preč a ich prelhanosť a primitivizmus už
vačšinu ľudí neoslovuje.Neváhajú preto zrovnávať kom. s fašizmom,alebo
nepriamo podporovať neonacizmus.

Antikomunistov najviac vytáča otázka
prečo sú naše životy tak mizerné,keď
kapitalizmus je lepší než
socializmus.No a tu sa sa začína u nich prejavovať
známa psychická porucha-
paranoia.To preto,tvrdia,že v skutečnosti nežijeme v kapitalizme,že nemáme
eště skutočnú demokraciu, ale len jej falošnú napodobeninu.Staré síly
vraj stále ťahajú za niťky moci. Malá sekta bývalých komunistov sú
prestrojení za nových vlastníkov a manažerov. A preto,že sa režim
nezmenil,je potreba vykonať novú čistku a revolúciu opakovať.
irdun   |2011-08-30 20:20:04
Pinochet a Masinovci boli vo vrazdeni oproti komunistom ubohi amateri. Komunisti
nikdy a nikde na svete nevyhrali regulerne volby a vzdy sa dostali k moci len
cez brutalne krviprelievanie. Presne ako ich bratia nackovia.(Ti aspon tie volby
vyhrali)
Kto bojoval i so zbranou v ruke proti tymto samouchvatitelom moci a
hrdlorezom, bol uplne legitimny bojovnik proti totalite. Komunisti vyhlasili
celemu narodu triedny boj tak ho mali-nanestastie nie dost intenzivny. Bolo po
vojne, ludia uz nechceli rincat zbranami, mali toho dost.Naviac nik uplne presne
nevedel co bude novy rezim zac. 40 rokov skusenosti stacilo.
irdun  - Lacovi a Avantimu:   |2011-08-30 20:28:13
Cela lavica tu dookola vykrikuje "Kriza kapitalizmu". Pravda je presne
opacna: Je to kriza statu ktoreho skorumpovani politici su vo vleku financnych
korporacii.
Uvedomte si ze kapitalizmus skoncil v r. 1913 zalozenim FEDu a
definitivne v r. 1971 kedy Nixon zrusil zlate pravidlo.
Po nom vsetky ostatne
staty dokola, posledne Svajciarsko.
Emisia penazi sa dostala do ruk
(formalne) statu,stat na nu uzurpoval monopol, v skutocnosti sa dostala
sukromnym financnym korporaciam ktore nepredstavitelne bohatnu nie tym ze by
vytvorili nejaku hodnotu ale tym, ze manipuluju s mierou hodnoty-peniazmi.
Precitajte si Rothbarda: Penize v rukou statu-stoji to za to!

(http://www.libinst.cz/etexts/rothbard_penize.pdf )
Prave tento monopol na
vydavanie penazi spolu s neexistenciou zlateho pravidla viedol ku
"fractional bankingu" kde v podstate banky mozu vytvarat peniaze z
nicoho. Su to ti najväcsi falsovatelia penazi akych kedy svet videl, od
obycajnych falsovatelov sa lisia len tym ze maju na to ich falsovanie nejake to
uctovnictvo.
(pokrac.)
irdun  - Pokracovanie   |2011-08-30 20:42:23
Jedine za tychto okolnosti sa mohli do ekonomiky napumpovat nehorazne pozicky
neexistujucich penazi dosledkom coho bolo obrovske zvysenie dopytu vdaka tomu ze
trh dostal falosny signal.Dossedkom bola znama realitna bublina-ludia
investovali do nemovitosti ktorych ceny bezali hore raketovym tempom. Banky , aj
na natlak populistickych politikov, umoznovali cerpat pozicky i takym ktori by
ich v trhovom prosterdi nikdy nedostali. v USA stacilo roky platit iba uroky,
ziadna amortizacia. Ludia nehladeli na cenu iba na to kolko budu platit mesacne
za byvanie. Toto vytiahlo ceny (najmä) nemovitosti tak vysoko ze ludia stihali
platit iba uroky-nic viac. Tento system sa stal nepredstavitelne
nestabilny-stacila mala vychylka v cenach (smerom hore) napr. zdrazenie potravin
vdaka NEVHODNY VYRAZ!ine zvanej biopaliva, zdrazenie benzinu, apod...a cast ludi
zrazu zistila ze na existenciu nestaci vyplata. Zacali sa predavat domy. zvysila
sa ponuka, znizila cena...
Pokial ma ktosi pozicku na nemovitost, ruci nou,
nemovitost patri banke. Klesaju ceny-klesa majetok banky!!!
Banka nuti dlznikov
amortizovat ti ale nemaju ani na platenie urokov. Zacinaju osobne
bankroty,stanove mestecka, bankam ostavaju nemovitosti ktore sa snazia predat.
Ponuka rapidne stupa, ceny rapidne klesaju. Banky ktore samozrejme pozicali
vsetky svoje nerealizovane pohladavky, sa dostavaju do platobnej neschopnosti.
snazia sa zbavit nevymozitelnych pohladavok,(Tzv. Toxic derivatives), obchoduju
s nimi. Zacina hra na cierneho petra-kto bude ten komu ostane posledny v rukach
!
Ten ide do bankrotu.
Ak je takychto pohladavok prilis, ide do bankrotu velka
cast bank.
(pokracovanie)
irdun  - pokrac.   |2011-08-30 21:38:49
Specifickym pripadom je zadlzovanie statov.
Moderny socialny stat ponuka
"zadarmo" obcanom najroznejsie vyhody (skolstvo, zdravotnictvo, socialne
zabezpecenie...) ktore samozrejme zadarmo nie je. V snahe ziskat co najviac
hlasov vo volbach politici zvysuju socialne zabezpecenie ktoreho cena dosahuje
astronomicke hodnoty. Tie hodnoty su tak vysoke, ze velka cast obcanov nie je
schopna vytvorit adekvatnu protihodnotu-ekonomika je o rovnovahe kolko das-tolko
dostanes nic viac. Ista cast obcanov (a dost velka ) nevytvara vobec nic ale
poziva plne socialne vymnozenosti. tieto socialne vymozenosti financuje vlada
zdanovanim pracujucich. Pruser je na svete ked danove zatazenie dosiahne taku
uroven ze sa nevyplati pracovat ale zit zo socialnych vymozenosti (Vid kolaps
svedska v 90-tych rokoch). Naviac, obrovske zdanenie prace ju predrazuje tak, ze
je nepredajna na globalnom trhu, nie je schopna konkurovat s pracou v statoch s
nizkym socialnym standardom. Vyroba sa stahuje do menej socialnych krajin.
Kde
nic neni ani cert neberie, kde nik nepracuje nieto kde brat na socialny stat.
Zufali politici v snahe zachovat si moc pristupia ku poslednemu kroku pred
definitivnym kolapsom: poziciavaju si na socialne vymozenosti. (krajiny
PIGS).Ani inflacia uz nepomaha-niet co inflantovat, uspory skoro neexistuju,
vsetci su zadlzeni.
Kolaps je predo dvermi. dlhy su nesplatitelne normalnou
cestou.
Socialny stat konci, socialne zavisli kricia ze "mame narok",
dozaduju nsa socializmu, zapaluju auta a rozbijaju vyklady, likvidiúju posledne
zvysky majetku.
Ale ziaden socializmus sa vybudovat uz neda: niet co znarodnit
leda tak dlhy. (Ono socializmus v CSSR v podstate vybudovali kapitalisti, nebyt
priemyslenej zakladne z 1. republiky sme na urovni Rumunska)
Cesta ku anarchii
(zanik statu, vymenny obchod, zakon dzungle) je najpravdepodobnejsia...
Michal  - re: pokrac.   |2011-09-04 11:25:35
irdun : Pochop konečne, že vždy, keď je kríza, vojna, akákoľvek, niekto
bohatne. A ten vlastní reálne aktíva a kontrolu s mocou. Prečo nie je ani u
nás v súčasnosti na zdravotníctvo, školstvo, bytovú výstavbu a iné ? Kde
teda odchádzajú generované zisky ? Záverom pochop, že cielom súčasných
kríz je kolaps a bankrot štátov, kde posledné reálne aktíva štátov budú
skupovávať nadnárodné korporácie, ktoré si vytvoria z ľudí ešte
vačších ekonomických otrokov ako doteraz. Napríklad ČSSR pred 89 zďaleka
nebola ekonomicky v kolapse.Trocha si naštuduj tú realitu.A krajiny PIGS tu
ide nie o záchranu ľudí, ale záchranu bánk, pretože keby padli a prešlo
by sa na grécku drachmu, krajina by mala vačšiu šancu sa ekonomicky
ozdraviť ako teraz, keď má euro a budúcu ťarchu nových dlhov, ktoré je
dajú v budúcnosti do kolien a ešte vačších problémov.Chráni sa tu
finančná oligarchia a ich súčasné status quo a nie obyčajní ľudia.
Irdun   |2011-09-04 20:17:12
Ty pochop ze tie otravene peniaze co STAT nalial do ekonomiky sa prave dnes
prejavuju. Neexistuje k nim adekvatna hodnota. Tu bude treba teraz vytvorit-ale
to bude ovela tazsie ako sa zadlzit.
Zisk ci nezisk-dnes ani naozajstny
podnikatel ktory produkuje nejaku pridanu hodnotu, nevie co zaraba-miera
hodnoty-peniaze -su tak zmanipulovane ze ukazuju hausnumera a nie hodnotu. Preto
v najcernejsich csenaroch vyvoja mozno pride ku uplnemu rozpadu statnej moci a
vymennemu obchodu...event.ku plateniu zlatom al striebrom ako v stredoveku.
(Vtedy inflacia neexistovala)
Michal :  - re:   |2011-09-04 21:04:09
Vobec nechápeš, o čom ti píšem.
avanti  - re:   |2011-09-04 18:59:18
Irdun   |2011-09-04 20:31:19
-MAŠÍNI neboli v žiadnom prípade
legitímní bojovníci.-

Komunizmus v
ziadnom pripade nebol legitimny rezim. (dokonca je na to aj zakon)

Masini
nezabijali "nevinnych ludi" ale clenov strany a ozbrojenej statnej
moci.Tito ludia boli vinni tym ze prisluhovali nelegitimnemu zlocinnemu rezimu.

Opakujem: Komunisti vyhlasili ludu triedny boj tak ho mali.

-i po r.89 v
ČR
vládnu komunisti i naďalej a že Havel je "loutkou" v ich
rukách

Komunizmus skoncil v r. 89 preto ze komunisti pochopili ze je pre nich
vyhodnejsie stat sa kapitalistami. Rezim sa rozlozil ideologicky, v idey
komunizmu neverilo uz snad ani 10% celnov strany. Apropo, väcsina vysokych
funkcionarov strany a STB skoncila ako podnikatelia. (Lexa, Poor, Calfa,
...)
KSC nikdy neziskala napolovicnu väcsinu (ani nehovoriac o ustavnej) takze
sa mohli dostat k moci iba pucom. To, ze nik v 48mom nekladol odpor pripisujem
tomu ze ludia uz nechceli vojnu.

-A.Pinochet dostal k moci
v r 1973 KRVAVOU
cestou ,vládnym pučom,

Tam sa nic ine robit nedalo.

-Po
prevzatí vlády
chuntou v Chile šla ekonomika do kolien

Prebral vladu po komunistoch, niet sa
co cudovat. Po svojom odchode zanechal P. Chile s 8% rastom (najvyssim v lat.
amerike)
avanti   |2011-09-04 19:09:40
Pokrač.: ...Robotník a zaměstnanec sice zostáva zdrojom bohatstva pre
majiteľa firmy,je však i naďalej vykorisťováný,ale za svoje
vykorisťovanie je odškodněný,a to práve skrze sociálny štát.Na
zamestnanecký pomer boly naviazané kolektívne pojistné systémy, ktoré
zaisťovaly pracujícich po dobu nemoci,
nezamestnanosti, invalidity, a
staroby.Sociální štát umožnil pracujúcim, aby mnohí z nich dosiahli,
hlavne po 2.svet. vojne,pozíciu stredných vrstiev. To viedlo  výraznému
rozšíreniu tejto vrstvy, k rastu kúpnej sily a k vzostupu životnej
úrovne.
Asi od 60.r. 20. stor. sa mala velká část robotníkov na Západě
vcelku lepšie
než robotníci v reálnom socializme. Bol to jeden z dovodov,
prečo ľudia na
Východe v naprostej vačšine privítali i prevrat
v r.1989.
Na prelomu 70 a 80 rokov začíná ťaženie NEOLIBERÁLOV
(bezohľadnejších
kapitalistov), ktorí útočia na tento sociálny štát
s cieľom zprivatizovať
verejný sektor a pojistné systémy, ktoré ľudí
zabezpečovaly proti sociálnym rizikám.T.z. to čo malo slúžiť jako
kompenzácia vykorisťovania, to, čo malo ľuďom vynahradzovat,že za prácu
dostanú len časť toho, čo skutečne vytvorili,práve to sa má stať dnes
novým zdrojom zisku pre majiteľov velkého finančního kapitálu.To je
zásadný rozdiel a velká zmena k horšiemu.Človek musí zaplatit jednej
skupině podnikateľov-tím, ktorí obchodujú zo zdravím, s požičkami na
vzdelanie, zo zaistením v starobe, aby si svoju pracovnú silu zachoval na
takej úrovni, aby to prinášalo iným skupinám súkromých podnikateľov
maximálny zisk.
Robotníci 19. stor.(za prvotného kapitalizmu) boli
vykorisťovaní zadarmo (T.j. NEMUSELI si priplatiť,aby boli
vykorisťovaní).Dnes si majú ľudia sami priplatit v najroznejších
súkromných fondoch,aby vobec mohli vykorisťovanie podstúpiť, aby boli
použitelní pre tržné zpracovánie.Aby si zaplatili za to, že si vytvoria a
udržia svoj ľudský kapitál.V súčasnej dobe sme ďalej svedkami,že velký
finančný kapitál sa snaží reprodukovať vysávaním ľudí vo všetkých
oblastiach ich života, tedy i mimo prácu.Kríza nekríza.To v podstatě
znamená, že finančný kapitál sa zmocňuje celého života tých, kdo
žiadny kapitál nemajú. Obkľučuje a vysáva celú ľdskú
existenciu.Hovoríme tomu dvojaké vykorisťovanie.Najskor si kúp zdravie
,bývanie a vedomosti aby si vobec mohol predať i svoju pracovnú nadhodnotu.
Irdun   |2011-09-04 20:44:25
Pojem Vykoristovanie" je bezobsazny vyraz pouzity 1.krat marxom, hojne
pouzivany na oblbovanie ludu.V skutocnosti ziadne vykoristovanie neexistuje,
medzi zamestnancom a zamestnavatelom nie je ziaden rozpor, obaja su na jednej
lodi a jeden potrebuje druheho. Zamestnanca nikto nenuti pracovat pre zleho
zamestnavatela, moze kedykolvek odist a najst si cosi lepsie, zvysit si
kvalifikaciu alebo sam zacat podnikat. (Pokial mu v tom nebrani stat nejakou
idiotskou byrokraciou. Cisty kapitalizmus (nezdegenerovany statnymi zasahmi) je
win-win system, harmonia ponuky a dopytu, kde mozu bohatnut vsetci.

Prerozdelovanie a socialny stat: Je jasne ze urcite danove zatazenie musi
existovat a nemam nic proti tomu aby sa z mojich dani pomohlo ludom ktori sa
dostali do tazkej situaacie nie vlastnou vinou. Problem je dnes v tom, ze vlady
si za "socialne vymozenosti" z penazi danovych poplatnikov kupuju hlasy
volicov vo volbach. Ak sa statne prostriedky stanu lahko dostupne, okamzite sa
zacnu zneuzivat a to potom vedie ku situacii ktoru opisujem hore vys. Nastava
absurdna situacia v ktorej sa neoplati pracovat ale zit zo socilanej podpory-a
to je zaciatok konca.
avanti   |2011-09-05 15:13:46
Pre irduna
K VYKORISŤOVANIU:
K.Marx,ešte za svojho života prehlásoval že sa
zdevalvovala práca a morálka. Tvrdil,že bohatým se nestane ten, kdo
pracuje, ale ten kdo legálně kradne a podvádza.I dnes je to vidieť na tých
najvačších boháčoch,ktorých prijmy sú
sto i viac krát vačšie,než je
obyčajná mzda.
Jakú to teda máme spravodlivosť?Jak sa musí namáhať mozog
a ruky napr. finančníka aby k takýmto sumám dospel?To nie je závisť,to je
úžas nad bezočivým
,niekoľkonásobným privlastňovaním nadhodnoty.
I v
právnom povedomí,v zákone, existuje pojem spoločenská
únosnosť,prijateĺnosť konania,ktorá úzko súvisí s morálkou.
Zaujímavé
je však,že zákon takéto prijmové rozdiely nerieši.Patrne nám kapitalisti
ponúkajú morálku inú.
Niekomu sa takýto diametrálny rozdiel nepáči z
jednoduchého dovodu,že sa týka mnohokrát chudoby,nie preto,žeby sa
nenamáhal pracovať .Solidarita chudobných s bohatými je len
pretvárka,ktorá nema dlhého trvania.
Samozrejme,že v "slušnej"
kapitalistickej spoločnosti sa o vykorisťovaní nehovorí,dokonca ani
nesmie.
K ČISTÉMU kapitalizmu:
Ukáž mi niekde vo svete,kde ten čistý
nezdegenerovaný kapitalizmus existuje.
Je to ako zo snežným mužom
Yettim.Často sa o ňom hovorí,ale nikdo ho nevidel.
Harmónia ponuky a dopytu
je rozprávka pre deti zazobancov.
V r. 2000 sa do Prahy zišli najchytrejší
ekonómovia a najmazanejší špekulanti
na summit,kde slávnostne vyhlásili
novú fázu ofenzívy proti chudobe a biede v rozvojových štátoch.MMF a SB sa
zaviazaly, že uľahčia odpisovánie dlhov nejchudším štátom a založia
nový fond, ktorý pomocou nízkoúročených požičiek výrazne urýchlí boj
s biedou na celém světě.
Dnes títo "odborníci" o tomto summite
zadumane mlčia.Ono totiž sa nebývalým tempom bieda rozšírila a
zadĺženost ďalej rastie i v štátoch ekonomicky vyspelých.Príklady hádam
nemusím ani uvádzať.
avanti   |2011-09-04 19:12:25
Pokrač.: ...Robotník a zaměstnanec sice zostáva zdrojom bohatstva pre
majiteľa firmy,je však i naďalej vykorisťováný,ale za svoje
vykorisťovanie je odškodněný,a to práve skrze sociálny štát.Na
zamestnanecký pomer boly naviazané kolektívne pojistné systémy, ktoré
zaisťovaly pracujícich po dobu nemoci,
nezamestnanosti, invalidity, a
staroby.Sociální štát umožnil pracujúcim, aby mnohí z nich dosiahli,
hlavne po 2.svet. vojne,pozíciu stredných vrstiev. To viedlo  výraznému
rozšíreniu tejto vrstvy, k rastu kúpnej sily a k vzostupu životnej
úrovne.
Asi od 60.r. 20. stor. sa mala velká část robotníkov na Západě
vcelku lepšie
než robotníci v reálnom socializme. Bol to jeden z dovodov,
prečo ľudia na
Východe v naprostej vačšine privítali i prevrat
v r.1989.
Na prelomu 70 a 80 rokov začíná ťaženie NEOLIBERÁLOV
(bezohľadnejších
kapitalistov), ktorí útočia na tento sociálny štát
s cieľom zprivatizovať
verejný sektor a pojistné systémy, ktoré ľudí
zabezpečovaly proti sociálnym rizikám.T.z. to čo malo slúžiť jako
kompenzácia vykorisťovania, to, čo malo ľuďom vynahradzovat,že za prácu
dostanú len časť toho, čo skutečne vytvorili,práve to sa má stať dnes
novým zdrojom zisku pre majiteľov velkého finančního kapitálu.To je
zásadný rozdiel a velká zmena k horšiemu.Človek musí zaplatit jednej
skupině podnikateľov-tím, ktorí obchodujú zo zdravím, s požičkami na
vzdelanie, zo zaistením v starobe, aby si svoju pracovnú silu zachoval na
takej úrovni, aby to prinášalo iným skupinám súkromých podnikateľov
maximálny zisk.
Robotníci 19. stor.(za prvotného kapitalizmu) boli
vykorisťovaní zadarmo (T.j. NEMUSELI si priplatiť,aby boli
vykorisťovaní).Dnes si majú ľudia sami priplatit v najroznejších
súkromných fondoch,aby vobec mohli vykorisťovanie podstúpiť, aby boli
použitelní pre tržné zpracovánie.Aby si zaplatili za to, že si vytvoria a
udržia svoj ľudský kapitál.V súčasnej dobe sme ďalej svedkami,že velký
finančný kapitál sa snaží reprodukovať vysávaním ľudí vo všetkých
oblastiach ich života, tedy i mimo prácu.Kríza nekríza.To v podstatě
znamená, že finančný kapitál sa zmocňuje celého života tých, kdo
žiadny kapitál nemajú. Obkľučuje a vysáva celú ľdskú
existenciu.Hovoríme tomu dvojaké vykorisťovanie.Najskor si kúp zdravie
,bývanie a vedomosti aby si vobec mohol predať i svoju pracovnú nadhodnotu.
avanti   |2011-09-04 19:14:35
Pokrač.: ...Robotník a zaměstnanec sice zostáva zdrojom bohatstva pre
majiteľa firmy,je však i naďalej vykorisťováný,ale za svoje
vykorisťovanie je odškodněný,a to práve skrze sociálny štát.Na
zamestnanecký pomer boly naviazané kolektívne pojistné systémy, ktoré
zaisťovaly pracujícich po dobu nemoci,
nezamestnanosti, invalidity, a
staroby.Sociální štát umožnil pracujúcim, aby mnohí z nich dosiahli,
hlavne po 2.svet. vojne,pozíciu stredných vrstiev. To viedlo výraznému
rozšíreniu tejto vrstvy, k rastu kúpnej sily a k vzostupu životnej
úrovne.
Asi od 60.r. 20. stor. sa mala velká část robotníkov na Západě
vcelku lepšie
než robotníci v reálnom socializme. Bol to jeden z dovodov,
prečo ľudia na
Východe v naprostej vačšine privítali i prevrat v
r.1989.
Na prelomu 70 a 80 rokov začíná ťaženie NEOLIBERÁLOV
(bezohľadnejších
kapitalistov), ktorí útočia na tento sociálny štát s
cieľom zprivatizovať
verejný sektor a pojistné systémy, ktoré ľudí
zabezpečovaly proti sociálnym rizikám.T.z. to čo malo slúžiť jako
kompenzácia vykorisťovania, to, čo malo ľuďom vynahradzovat,že za prácu
dostanú len časť toho, čo skutečne vytvorili,práve to sa má stať dnes
novým zdrojom zisku pre majiteľov velkého finančního kapitálu.To je
zásadný rozdiel a velká zmena k horšiemu.Človek musí zaplatit jednej
skupině podnikateľov-tím, ktorí obchodujú zo zdravím, s požičkami na
vzdelanie, zo zaistením v starobe, aby si svoju pracovnú silu zachoval na
takej úrovni, aby to prinášalo iným skupinám súkromých podnikateľov
maximálny zisk.
Robotníci 19. stor.(za prvotného kapitalizmu) boli
vykorisťovaní zadarmo (T.j. NEMUSELI si priplatiť,aby boli
vykorisťovaní).Dnes si majú ľudia sami priplatit v najroznejších
súkromných fondoch,aby vobec mohli vykorisťovanie podstúpiť, aby boli
použitelní pre tržné zpracovánie.Aby si zaplatili za to, že si vytvoria a
udržia svoj ľudský kapitál.V súčasnej dobe sme ďalej svedkami,že velký
finančný kapitál sa snaží reprodukovať vysávaním ľudí vo všetkých
oblastiach ich života, tedy i mimo prácu.Kríza nekríza.To v podstatě
znamená, že finančný kapitál sa zmocňuje celého života tých, kdo
žiadny kapitál nemajú. Obkľučuje a vysáva celú ľdskú
existenciu.Hovoríme tomu dvojaké vykorisťovanie.Najskor si kúp zdravie
,bývanie a vedomosti aby si vobec mohol predať i svoju pracovnú nadhodnotu.
avanti  - re:   |2011-09-05 15:05:54
Pro irduna:
Komunizmus sme tu ešte nemali,keď tak ľudovodemokratický
režim.
ČSR ,pozdejšie ČSSR,uznávali všetky štáty sveta.

KSČ bola po
volbách r.48 nejsilnejšou politickou stranou v republike, demokraticky
zvolenou.

Mašíni zabíjali obyčajných ľudí napr.pokladníka
Rošického,hasiča Leciána.
V tej dobe ako decko som tiež prisluhoval
bývalému režimu,tým že som chcel byť hasičom.Znamená to,podľa Tvojej
zvrátenej filozofie ,že aj moja smrť,podobne ako Leciánova by bola bola
legitímna?

Tried. boj tvrde prebiehal i pred vznikom KS.Bol odpozorovaný a
pomenovaný. Bol nám predevšetkým vnutený tou silou, která ho jako prvá
používala k ovládnutí v tej dobe nevzdelaných más.

Žeby v ČR vládli
kom,tomu može uveriť len paranoik.

V 89 sa režim sám od seba
nerozložil.Západ si na "východné" bohatstvo brúsil zuby hneď po
skončení vojny.Rozhodujúce podrazy učinili Gorbačov a Busch.

Puč v Chile
prebehol preto,že Allende previedol znárodňovanie
súkromných ťažobných
spoločností, patriacich predevšetkým majiteľom z USA.
Navrátil tak zisky z
tohoto odvetvia zpat do štátnej pokladne, ktorú Pinochet pozdejšie v
tichosti vykrádal a plnil si soukromé účty v americkej banke
Riggs.
Ekonomika štátu až do r.86 bola jedna velká tragédia.Pri hladových
pouličných protestoch, které tvrde potierala polícia, umieralo priemerne 30
Ľudí denne.
Junta navíc výrazně omezila činnost odborů, zrušila právo
na štrajk a rozhodne odmietala pripustit predánie moci civilnej
vláde.
Pozdejšie bol Pinochet súdený za daňové úniky ve výši 2,4
milionu $

Pinochet nechal zmasakrovať tísíce vlastných obyvateľov a Ty to
spochybňuješ tým,že tam sa nič robiť nedalo?Máme na to zákon.
orol   |2011-09-05 19:37:15
je zabavne citat ako sa irud stale robi,ze nepochopil to,ze sucasny stav nie je
nic ine ako prirodzeny vivoj kapitalizmu a to ze peniaze a majetok sa postupne
sustreduju v rukach niekolkych jedincov.a vlastnici priemiselnych podnikov sa
spajaju s vlastnikmi bank a tou politickou zberbou.preto nema zmisel snim
diskutovat.
irdun  - Odpoved Avantimu a Orlovi   |2011-09-06 21:27:03
-vlastnici priemiselnych podnikov sa
spajaju s vlastnikmi bank a tou politickou
zberbou...

Korupcia: Vzdy bola, je a vzdy bude.
Otazka je len do akej miery. Je
svata pravda ze dnsene politicke spicky su skorumpovane (nielen na SK) ale to je
iba odzrkadlenie ich volicov-ved do funkcii ich predsa niekto zvolil nie?
Cez
vsetky nedostatky je dnesny rezim stokrat lepsi nez byvaly: ak si nespokojny
doma mozes ist, mas otvorene dvere od Ciernej nad Tisou po Atlantik, staci na
sebe zamakat. Mozes kazde 4 roky volit stranu s ktorou sympatizujes, ak sa ti
nepaci mozes zalozit dalsiu, mozes sirit svoje nazory, hoc aj chore (ako mnohi
na tejto stranke)

-Žeby v ČR vládli
kom,tomu može uveriť len
paranoik.

Politicka moc komunistov po 89 roku sa zmenila na ekonomicku, pozri
sa kolki byvali funkcionari strany podnikaju.(Snad netreba menovat).

Pokial
Marx pisal ze korporativizmus je vyvrcholenim kapitalizmu tak mi laskavo
povedzte co bolo vyvrcholenim komunistickeho hnutia?
Neodvolatelna
absolutisticka vlada uzkej stranickej spicky, alebo priamo jednej rodiny
(Caocesku, dnesna sev. korea, kuba) kde sa moc dedi tak ako v stredoveku. V
podstate tato uzka skupina/rodina vlastni(la) cely stat, mohla si robit co
chcela, mala podriadenu celu vojensku policajnu i sudnu moc. Stredoveky
absolutizmus ako vysity!
Prestante skuhrat na pomery, nastudujte si nieco z
ekonomiky (nielen kapital) a preboha zvolte uz konecne tu spravnu vladu.

Laviciar sa pyta "Co pre mna moze spravit moja vlast.
Praviciar sa pyta
"Co mozem spravit pre moju vlast"
Prajem pekny vecer.
Anonymný  - re: ...   |2011-10-04 09:17:39
[I v PRÍPADE KAPITALIZMU SA JEDNÁ O DIKTATÚRU!

Kapitalizmus je o niecom
uplnom inom. Zakladom kapitalistickej spolocnosti su kroporacie.
We are
constantly told that we live in a “Capitalist” society. But what does
“Capitalism” mean? The word comes from the Latin “capitalis”, meaning
“of the head”, and the relation of this concept to the later financial
connotation of the word “capital” is unclear. Its first use in that sense
was actually the word “capitale”, meaning “stock or property.” The basic
building unit of capitalism is the corporation, and these first started in the
1600s.

Teda nie kapital ale KORPORACIE. V com je point?
But ships and crew
were still expensive, and the voyages dangerous. If one trip went bad, an
investor could find himself in debt for life, and worse, in debtor’s prison.

So the government of Holland, a leading power amongst the sea merchants of
Europe, came up with a novel concept by which numerous merchants could pool
their resources and minimize their individual investment risk. They created a
“corporation”: a group of investors who would collectively invest in a
business venture to form a company, which then became a “legal person”
according to a declaration in the company’s charter, granted by the
government. This “person” was then able to enter into legal contracts and
business ventures, just like a regular person. But there was one important
difference: unlike a real person, the corporation could not be thrown into
debtor’s prison.

Jednoducho povedane: kapitalizmus je to, ze za financne
podvody nikto neskonci vo vazeni.
http://www.quintessentialpublications.com/
tracyrtwyman/?p=2636
Anonymný  - Re: anonymny   |2011-10-05 10:23:21
Anonymný, hovoríme každý o niečom inom.
Marx tvrdil, že v spoločnosti
vládne a diktuje jej svoje pravidlá hry tá časť spoločnosti, ktorá je jej
HEGEMÓNOM, konkrétne má vo svojom vlastníctve výrobné prostriedky. Nie,
základom kapitalizmu je KAPITÁL, a jeho akumulácia.Podvod je len výsledkom,
vedľajším produktom kapitalizmu a jeho najvyššieho prikázania -
MAXIMALIZÁCIE ZISKU. Ja vždy vravím, že hospodárska kriminalita v
kapitalizme je len POKRAČOVANÍM PODNIKANIA INÝMI PROSTRIEDKAMI.

Myslíte si,
že ak sa začnú konzekventne zatvárať všetci finanční podvodníci +
dlžníci, problém sa vyrieši? Je teda kapitalizmus bez podvodníkov DOBRÝM
kapitalizmom? Vymiznú zatváraním podvodníkov vnútorné ROZPORY
kapitalistického systému, ktoré spomína už Marx?

S podobnými názormi sa
často stretávam u rôznych odrôd "národniarov". Sú presvedčení,
akoby existoval nejaký "pôvodný", dobrý kapitalizmus, potom ale
prišli "zlí komunisti", ktorý skazili pôvodne dobrú povahu
kapitalizmu. Otázku, prečo by mali komunisti, ktorí sa usilujú o
ODSTRÁNENIE kapitalizmu, tento KAZIŤ, si vôbec nekladú. Majú akýsi vzor
"dobrého kapitalizmu" ešte kdesi zo štúrovských čias. To, že
vtedy bol kapitalizmus u nás na Slovensku vlastne len v plienkach, a silný
vplyv mali ešte feudálne štruktúry spoločnosti, im vôbec neprekáža.
Vôbec neprídu na to, že prerod "dobrého" malopodnikateľa v
"zlého" veľkokapitalistu či bankára je PRIRODZENÝM PROCESOM
AKUMULÁCIE A KONCENTRÁCIE KAPITÁLU! Rozšírenosť takýchto teórií
svedčí podľa mňa skôr o úpadku intelektuálneho potenciálu dnešného
človeka, o úpadku všeobecnej vzdelanosti i samotnej schopnosti uvažovať.
Laco (KrestSoc)  - (dokončenie)   |2011-10-05 10:51:26
Takže, anonymný, zaiste sa v prípade kapitalizmu jedná o diktatúru, o
diktatúru buržoáziu, kapitálu. Systém je plne podriadený svojmu
hegemónovi - buržoázii, stačí si pozrieť večerné správy. Politici
samotní sú volení DE IURE občanmi, DE FACTO však vlastníkmi kapitálu.
Môžete mať akýkoľvek dobrý politický program, ak však nemáte za sebou
silné finančné zoskupenie, parlament uvidíte vždy iba zvonka. Ak by ste sa
doň nejakým činom i dostali, aj tak nič nezmôžete. A ak by ste začali
naozaj seriózne pracovať na zmene celého tohoto systému, čoskoro uvidíte
ZARUČENE NESAMETOVÚ reakciu systému na vás. Áno, dnešný režim si v
porovnaní s tým minulým dáva viac záležať na imidže, ale to závisí len
a len od stupňa vlastného ohrozenia. I dnes, v spojení s prehlbujúcou sa
systémovou krízou systém postupne odvrhuje svoju "sametovú" fasádu,
a čoraz viac sa fašizuje.
Kozel  - Dalsim problemom   |2011-10-04 09:25:05
obhajcov vrahov z Wall Streetu ( Cierny baroni) je, ze komu mozeme vdacit za
komunizmus a nacizmus? Neni su to nahodou sponzori Zajaca a spol?
Zlociny
britskeho imperia su tak otrasne, ze sa to tazko zratava.
"(The Indian
Mutiny) of 1857 was the world's first holocaust, resulting in the loss of an
estimated 10 million Indians",
http://www.warofcivilisations.blogsp
ot.com/
There are exceptions, such as Mike Davis's powerful Late Victorian
Holocausts, but much else still lies buried in the academic literature. Davis
and others have estimated that there were between 12 and 33 million avoidable
deaths by famine in India between 1876 and
1908,
http://www.paklinks.com/gs/world-affairs/576
78-british-genocide-in-india.html
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy