Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Existuje slovenský apartheid? Tlačiť E-mail
Utorok, 01 Január 2008 23:26

Okolo roku 2003 Štatistický úrad SR vydal údaje, mikrocenzus 2002, o rozdelení čistých príjmov členov domácností na Slovensku.

Údaje som popísal na obrázkoch 40-42. v knihe Socializmus verzus kapitalizmus. Z údajov vyplynulo, že 75 000 domácností malo čistý mesačný príjem na člena domácnosti viac ako 14 000 Sk. Pretože ma zaujímalo, aké čisté príjmy majú najbohatšie domácnosti na Slovensku, osobne som sa to išiel spýtať na štatistický úrad. Bohužiaľ, ani pracovník štatistického úradu mi nevedel, alebo skôr nechcel tento údaj povedať, i napriek tomu, že platil zákon o dostupnosti informácii. Pracovník štatistického úradu argumentoval, že údaje sú zaťažené veľkou chybou a mohli by skresliť celkový obraz o príjmoch. Uvedený údaj som chcel získať, lebo ma zaujímalo, či rozdelenie príjmov na domácnosť má niektoré znaky apartheidu.

Ale najskôr niekoľko údajov o apartheide v Juhoafrickej republike z roku 1978. Belosi, 4,5 miliónov, vlastnili 87% pôdy, mali 75%, podiel a celkových národných príjmoch, mali lepších lekárov, lepšie vybavené nemocnice, kvalitnejšie školy, a vysoký životný štandard ako 19 miliónov černochov. Priemerný príjem beloch:černoch bol 14:1. Nebeloch mal zakázané chodiť do lepších reštaurácií, nesmel byť členom mnohých klubov atď... V súčasnosti populácia belochov dosahuje len 9,2%.

Ako je to na Slovensku? Existuje na Slovensku náš malý slovenský apartheid? Ak áno, kto ho tvorí? Odpoveď sa dá získať jednoducho. Je len potrebné zistiť, kto a aká veľká skupina na Slovensku alebo v zahraničí vlastní 87% celkového majetku na Slovensku, má 75% podiel z celkových národných príjmov, má lepších lekárov, lieči sa v lepšie vybavených nemocniciach, alebo má 14-krát vyšší príjem ako populácia slovenských „černochov“. Je potrebné tiež zistiť, koľko občanov Slovenska má prakticky zakázané chodiť do lepších reštaurácií, chodiť na exkluzívne zahraničné dovolenky, byť členom mnohých klubov atď... Keby sme to vedeli, mohli by sme vyčleniť „belochov“ - našich a zahraničných a slovenských „černochov“ v našom malom slovenskom apartheide. Bohužiaľ, zatiaľ nie som schopný získať tieto informácie, a je možné, že aj to je špecifickou črtou slovenského apartheidu.

Juhoafrická republika patrila a stále patrí medzi najväčších producentov diamantov, zlata a platiny. Za 100 rokov sa tam vyťažilo 41000 ton zlata. Napríklad, v roku 1970 vyťažili 1000 ton a v roku 2005 275 ton zlata. Produkcia diamantov v roku 1998 bola 10 704 628 ct. Neviem koľko víl s bazénom, koľko mercedesov a tenisových kurtov by teraz vlastnil každý černoch, keby za tridsať rokov práce v bani mal možnosť predávať zlato, diamanty a platinu, ktorú vyťažil. Ale vďaka apartheidu nevlastní z uvedeného nič, vlastnia to bieli členovia apartheidu doma a v zahraničí.

Platia podobné ekonomické relácia aj v slovenskom apartheide? Podľa údajov Eurostatu (Eurostat yearbook 2006-07), produktivita práce na zamestnanú osoby na Slovensku v roku 2004 bola 62,5% priemernej produktivity v EU-25. Hrubý domáci produkt na obyvateľa bol 51,9% priemeru EU-25. Ale priemerná hodinová cena práce v priemysle a v službách v podnikoch z viac ako 10 zamestnancami na Slovensku v roku 2004 bola len 21% priemeru EU-25. Keď porovnáme cenu práce na Slovensku s produktivity práce a vytvoreným HDP na Slovensku, tak zistíme, že je tam veľký rozpor. Prečo cena práce na Slovensku je len 33,6% z ceny, ktorú by sme mali dostať podľa produktivity práce? Prečo cena práce na Slovensku je len 40,5% z ceny, ktorú by sme mali dostať podľa vytvoreného HDP? Je to dôkaz malého slovenského apartheidu, ako súčasť európskeho demokratického apartheidu? Samozrejme, že áno.

Stratégovia v Juhoafrickej republike vytvorili apartheid, aby si zabezpečili kontrolu nad ekonomikou a sociálnym systémom. Cieľom bolo zabezpečiť dominantné postavenie belochov v spoločnosti a vytvoriť rasovú segregáciu.

Ktorí stratégovia na Slovensku alebo v zahraničí vytvorili malý slovenský apartheid, aby si zabezpečili kontrolu nad ekonomikov a sociálnym systémom? Ktoré sú to ekonomicko-finančné skupiny na Slovensku a ktoré v zahraničí? Je to indiánsky kmeň Hurónov? Alebo členovia sekty árijského boha Baruna? Kto to vie? Kedy budú kladené tieto otázky v „milionárovi“?

Kapitalistická trhová demokracia dokázala na Slovensku vytvoriť malý demokratický apartheid. Samozrejme, nie až v takom rozsahu, ako v Juhoafrickej republike. Rozdiely sú zjavné, uvediem aspoň dva. Na rozdiel od juhoafrického apartheidu, malý slovenský apartheid si slovenskí občania zvolili a stále volia v slobodných demokratických voľbách. Druhý rozdiel pokladám za závažnejší. Na rozdiel od Juhoafrickej republiky, na Slovensku je ťažko na prvý pohľad rozlíšiť segregovaného „belocha“, čo veľmi sťaží riešenie tohoto problému.

Karol Ondriaš 

Komentárov
Vyhľadávanie
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy