Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Čo nesmie vedieť vytunelovaný o Tibete Tlačiť E-mail
Nedeľa, 11 Máj 2008 23:39

V našom súčasnom profesionálne totalitnom systéme platia zákony totalitnej trhovej demokracie. Jedným z nich je aj zákon zakázaných informácií pri nepretržitom tunelovaní mozgov. Pravdepodobne ho dodržiavajú všetky mienkotvorné média na Slovensku a vo svete. Je to potrebné na udržanie veľkej ekonomickej a príjmovej nerovnováhy vo svete a moci svetovej šľachty.

 

Poslednú dobu celým svetom obiehajú správy, ako Tibeťania demonštrujú proti okupácii Tibetu Čínou a žiadajú samostatnosť. V podstate majú na to právo podobne, ako stovky rôznych národov na našej planéte, ktoré nemajú samostatnosť. Médiá stále prinášajú informácie o porušovaní ľudských práv v Tibete.

Mnohé totalitné mienkotvorné média na Slovensku a vo svete, ktoré mnohé vlastnia aj medzinárodné lúpežnícke a zločinecké konzorcia, pri tunelovaní mozgov nesmú priniesť skutočné informácie o Tibete, napríklad:

Nasledovné informácie o Tibete sú spracované hlavne podľa údajov z článku Michaela Parentiho a ďalších článkov: http://www.michaelparenti.org/Tibet.html http://www.cctv.com/english/20080418/103089.shtml http://www.faqs.org/faqs/tibet-faq/ http://www.womenofchina.cn/Data_Research/Latest_Statistics/203027.jsp http://english.people.com.cn/90001/90776/90785/6384840.html

Do roku 1959, keď Dalai Lama vládol v Tibete, skoro všetka obrábaná pôda a pastviny patrili šľachte a kláštorom, pričom väčšina obyvateľov boli nevoľnici, ktorí na nich robili. Tibetská aristokracia a vedúci mnísi, 5% populácie, vlastnili a rozhodovali o všetkom. Systém sa podobal nevoľníctvu v Európe spred 700 rokov. Napríklad, kláštor Drepung v Tibete bol najväčší vlastník pôdy na svete, mal 185 veľkostatkov, 25000 nevoľníkov, 300 veľkých pastvín a 16000 pastierov. Sám Dalai Lama žil v 14 poschodovom paláci, ktorý mal 1000 miestností (Gary Wilson's report in Worker's World, 6 February 1997). Dalai Lama a jeho rodina vlastnila okolo 4000 nevoľníkov a 100 domácich otrokov. Šľachta - sekulárni vládcovia sa mali tiež dobre. Napríklad veliteľ Tibetskej armády, člen Dalai Lamového kabinetu vlastnil 4000 km2 pozemkov a 3500 nevoľníkov (Gelder and Gelder, The Timely Rain, 62 and 174). Pred demokratickými reformami v roku 1959, Tibet mal 197 rodín dedičnej aristokracie, v tom bolo 25 veľkých rodín. Nevoľníci tvorili okolo 90% populácie. Tibetskí chlapci boli často odobratí od roľníckej rodiny na výchovu za mníchov, kde slúžili elitným mníchom. Ako uvádza mních Tashi-Tsering, deti v kláštoroch boli často sexuálne zneužívané. On sám bol obeťou sexuálneho znásilňovania od 9 rokov (Melvyn Goldstein, William Siebenschuh, and Tashì-Tsering, The Struggle for Modern Tibet: The Autobiography of Tashì-Tsering. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997).

V tibetskej komunite bol malý počet slobodných roľníkov, okolo 10000 obchodníkov, veľká väčšina nevoľníkov a domácich otrokov, ktorí nič nevlastnili. Deti otrokov boli otroci (Gelder and Gelder, The Timely Rain, 110). Veľká väčšina populácie boli nevoľníci bez vzdelania a zdravotnej starostlivosti. Doživotne boli vlastníkom pána alebo kláštora. Za prácu nedostávali žiadnu mzdu (Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet 1913-1951. Berkeley: University of California Press, 1989, 5 and passim). Nesmeli sa ženiť bez povolenia pána alebo lámu. Pán mohol požičať nevoľníka inému pánovi na prácu aj do veľmi vzdialených oblastiach (Anna Louise Strong, Tibetan Interviews. Peking: New World Press, 1959, 15, 19-21, 24).

V Tibete tresty pre nevoľníkov za krádež, útek alebo vzopreniu sa moci boli mučenie, mrzačenie, vyrezanie očí, jazyka, nosa, odťatie ruky a tak podobne. V roku 1959 Anna Louise Strong navštívila výstavu nástrojov na mučenie pre dospelých a pre deti, ktoré používala tibetská šľachta. Popisuje napríklad aj fotografie komunistických aktivistov, ktorým odrezali nos a vrchnú peru (Strong, Tibetan Interviews, 91-96). V roku 1937, návštevník Tibetu, Spencer Chapman napísal: „Žobrák vedľa cesty neznamenal nič pre mnícha. Vzdelanie nebolo pre nevoľníkov, lebo by mohlo narušiť feudálny systém (Waddell, Landon, O'Connor, and Chapman are quoted in Gelder and Gelder, The Timely Rain, 123-125). Francúzsky Tibetologist Alexandra David-Neel v knihe „Old Tibet Faces A New China" píše. Nevoľnici boli doživotne zadlžení, kde dlh prechádzal na potomkov.

V starom Tibete, vlastník nevoľníka o ňom rozhodoval podobne ako o inom majetku. Mohol ho predať, dať ho ako dar, požičať ho, alebo splatiť s ním dlh. Vlastníci nevoľníkov mali štátne väznice a súkromné väzenia podobne aj veľké kláštory mali vlastný súd a väzenie. Keď v roku 1951 Čínski komunisti obsadili Tibet začali budovať cesty a nemocnice. Majetok šľachty a kláštorov neskonfiškovali. Feudálna šľachta ďalej vládla nad nevoľníkmi. Komunisti rešpektovali Tibetskú kultúru a náboženstvo (Goldstein, The Snow Lion and the Dragon, 52).

V roku 1956-1957 vypuklo v Tibete povstanie za asistencie americkej CIA (Kenneth Conboy and James Morrison, The CIA's Secret War in Tibet. Lawrence, Kansas: University of Kansas Press, 2002; and William Leary, "Secret Mission to Tibet," Air & Space, December 1997/January 1998). Mnoho vedúcich povstalcov a agentov patrilo medzi tibetskú aristokraciu alebo ich potomkov, ale väčšina populácie sa k povstaniu nepridala (Hugh Deane, "The Cold War in Tibet,"ť CovertAction Quarterly. Winter 1987).

Po potlačení povstania Čínski komunisti zrušili otroctvo a Tibetský systém nevoľníctva a neplatenej práce. Zaviedli občianske vzdelávanie a tak zrušili monopol kláštorov na vzdelanie. Zaviedli kanalizáciu a elektrinu (Greene, A Curtain of Ignorance, 248 and passim; and Grunfeld, The Making of Modern Tibet, passim). Do roku 1961 rozdelili pôdu a stáda roľníkom a zaviedli kolektivizáciu (Karan, The Changing Face of Tibet, 36-38, 41, 57-58; London Times, 4 July 1966).

Dalai Lama a jeho poradca najmladší brat Tendzin Choegyal tvrdili, že Číňania zabili pri okupácii 1,2 milióna Tibeťanov (Tendzin Choegyal, "The Truth about Tibet," Imprimis; publication of Hillsdale College, Michigan, April 1999). Údaj je vymyslený, pretože podľa oficiálneho sčítania ľudí v roku 1953, celková populácia v Tibete bola 1 274 000 obyvateľov (Karan, The Changing Face of Tibet, 52-53).

Podľa dokumentov ministerstva zahraničia USA z roku 1998, v 1960-tich rokoch tibetský exil dostával od CIA 1,7 milióna dolárov ročne. Ročný plat Dalai Lama od CIA bol 186000 dolárov. V 21. storočí americký kongres vyčlenil na podporu tibetského exilu v Indii 2 milióny dolárov a ďalší milión na „demokratické aktivity“ exilu. Navyše, Dalai Lama dostal finančnú pomoc od G. Sorosa (Heather Cottin, "George Soros, Imperial Wizard," CovertAction Quarterly no. 74, Fall 2002). V súčasnosti tibetskí mnísi v Kalifornii dostávajú od vlády USA 550-700 dolárov mesačne a zdravotnú starostlivosť zadarmo. Neplatia za ubytovanie, telefón, internet a káblovú televíziu.

V roku 1999 viac ako 1000 čínskych výskumníkov prevádzalo geologický výskum v „Qinghai-Tibet Plateau“ v Tibete. Našli 16 veľkých oblastí, kde sú zásoby medi, železa, olova, zinku a ďalších minerálov v odhadovanej cene 128 miliárd dolárov (Abrahm Lustgarten, Fortune reporter, 21.2.2007). V týchto miliardách leží základ pozornosti svetovej šľachty o ľudské práva v Tibete. Niekoľkomiliónová podpora tibetského exily je len zlomok ceny koristi.

Platený tibetsky exil bol rozčarovaný, keď v roku 1996 Dalai Lama vyhlásil, že „Marxizmus je založený na morálnych princípoch, zatiaľ čo kapitalizmus sa stará len o zisk a výnosnosť“.... Marxizmus sa stará o „spravodlivé využívanie výrobných prostriedkov“ a „osud pracujúcich“.. „Myslím si o sebe, že som polovičný Marxista a polovičný Budhista“ (The Dalai Lama in Marianne Dresser , ed., Beyond Dogma: Dialogues and Discourses. Berkeley, Calif.: North Atlantic Books, 1996).

Kim Lewis, ktorý študoval „hojenie rán“ tibetských mníchov v Kalifornii, USA, sa rozprával aj s tibetskými ženami, ktoré žili v kláštoroch s mníchmi v Tibete. Na otázku, či by sa vrátili do Tibetu, odpovedali, že nie. Dôvod nebol okupácia Tibetu, ale zlé spomienky na život v kláštoroch. Teraz sú vďačné, že sa nemusia vydať za 4 -5 mužov a byť stále tehotné, alebo byť nakazené sexuálnymi nemocami.“ Ich staré matky spomínali, že vyspať sa s mníchom, ako im mnísi tvrdili, malo byť pre nich prostriedok osvietenia, podobne ako mal Budha.

Systém nevoľníctva sa v Tibete udržal aj preto tak dlho, lebo nevoľníci verili, že mnísi majú moc prispieť, čím sa narodia v budúcom živote. Niekto sa môže narodiť ako človek -aristokrat alebo ako prasa.

Ako vyzeral Tibet, keď ho okupovali Briti? V roku 1904 Briti okupovali Tibet. Briti žiadali voľný obchod bez daní pre Indiu a zaplatiť 2,5 milióna rupií ako náhradu škody. Sir Charles Bell, Britský úradník v Tibete v rokoch 1904-1905 v knihe „Tibet: Past and Present, Oxford, 1924, pp. 78-79“ píše: že „otroci v Tibete sa aj kradli, hlavne malé deti. Alebo chudobní rodičia predali deti priekupníkom, ktorí ich ďalej predali ako otroka. Tieto deti pochádzali hlavne z juhovýchodného Tibetu.“ Feudálny systém v Tibete Britom pravdepodobne vyhovoval.

V Tibete po demokratických reformách, ktoré zaviedli komunisti, začal komunistický zázrak (hlavne po roku 1970), čo dokumentujú nasledovné čísla. Úmrtnosť detí v Tibete v roku 1951 bola 430 na 1000 narodených. Počas komunistického zázraku sa znížila na 91,8 detí v roku 1990 a na 35,3 detí na 1000 narodených v roku 2000. Rast HDP za posledných 7 rokov bol 12% ročne. Teraz je 30x vyšší ako v roku 1950. Priemerná očakávaná dĺžka života v roku 1950 bola 35,5 rokov, v súčasnosti je 67 rokov. V súčasnosti Tibet má populáciu 2,5 milióna, oproti 1,2 milióna v roku 1964. Príjem roľníkov a pastierov sa za posledných 5 rokov zvyšoval v dvojciferných číslach. V roku 2007 to bolo o 14,5% oproti roku 2006. Export Tibetu bol 222 milión dolárov v roku 2006, bol o 34% vyšší ako v roku 2005. V roku 2006 Tibet navštívilo 2,5 milióna turistov, zvýšenie o 40% oproti roku 2005. V roku 2007 to bolo už 4 milióny. Príjem z turizmu v roku 2006 bol 350 miliónov dolárov. V roku 1950, 95% Tibeťanov bolo negramotných, len 2% detí chodilo do školy. V súčasnosti je základné vzdelanie povinné a negramotnosť u ľudí v pracovnom veku je 4,76%. V roku 2000 Tibet mal 4 univerzity, kde študovalo 5475 študentov.

Je úplne jasné, že pokiaľ sa súčasným „anglosaským“ vládcom vo svete v najbližších 10-20 rokoch nepodarí politicky alebo ekonomicky zničiť komunistickú Čínu, potom už nebudú mať šancu a stratia svoju 300 ročnú moc vo svete. Preto organizujú všetko možné, aby sa tak nestalo. Dnes sú to nepokoje v Tibete, a čo to bude zajtra, neviem. Ale niečo musia vymyslieť, lebo čas uteká.

V kontexte referovania o nepokojoch v Tibete (1,2 milióna km2) by bolo potrebné vedecky preveriť, či referovanie o Tibete je dôkazom totality a morálnej degenerovanosti väčšiny mienkotvorných médií a ich redaktorov na Slovensku, a či je to neoddeliteľná súčasť barbarizmu, v ktorom žijeme.

V kontexte referovania o nepokojoch v Tibete sa pýtam sám seba. Sú občania Slovenska len vytunelované stádo? Neverím tomu. Presnejšie, neverím, že všetci. A preto som aj napísal tento článok.

Komentárov
Vyhľadávanie
Anonymný   |2009-06-18 16:00:50
vzorom pre kss su maoisty ? hanba !
Jožo  - Re: hanba !   |2009-06-19 14:03:45
Čo tak reagovať vecne na tvrdenia o predošlom zriadení v Tibete...?
Icinko  - Môj postreh   |2009-09-07 15:57:14
Neviem, čo napísať.
Asi len toľko, že takmrer všetci ľudia chcú
rozhodovať za tých druhých. Či už Čínania za Tibeťanov alebo Američania
trébars za Iračanov.

Ale všetkým ide iba o prachy a nie o tých ľudí
(možno aj týraných, no možno šťastných)

Nechejme ľudom voľbu
výberu.

Icinko
Martin Rapavý  - Nevoľníctvo v Európe   |2009-09-09 01:03:14
Nuž, dobrý článok, len by sa žiadalo doplniť, že pred 700 rokmi bolo v
Európe nevoľníctvo na mnohých miestach v podstate už iba "na
papieri", najmä v západnej Európe.
pavel  - Nazor   |2009-10-05 09:15:17
Diky za zajimave zdroje, je potreba proverit a diskutovat se zastanci Tibetu,
treba k tomu maji co rict. Jinak nerozumim odstavci .... „Marxizmus je
založený na morálnych princípoch, zatiaľ čo kapitalizmus sa stará len o
zisk a výnosnosť“.... Marxizmus sa stará o „spravodlivé využívanie
výrobných prostriedkov“ a „osud pracujúcich“.
Tady nevim co tim autor
chtel rici? Je snad neco z uvedeneho pochybne? Vysvetlete prosim.
TEBIT   |2009-11-19 05:00:07
JEDNA ODPORNA DONEBAVOLAJUCA BOHAPUSTA LOZ!!! VELMI ZAUJIMAVE, ZE KED SI DAM DO
GOOGLA RETAZEC: "TIBET OTROCTVO" VYPLUJE MI SAME KOMUNISTICKE STRANKY,
ZEBY TO BOLA NAHODA??? PRIEHLADNA SNAHA OSPRAVEDLNIT SKUTKY VASEHO REZIMU, LEN
ZARYTY KOMUNISTA, OBHAJCA PRELIEVANIA KRVI V PROSPECH ENTITY STATU ALEBO NAIVNY
PRIMITIV CO NEPOZNA SKUTOCNU HISTORIU TIBETU TOMU UVERI - skuste si zohnat
radsej knihu Dejiny Tibetu (http://www.martinus.sk/?uItem=6602) alebo si to
aspon nastudujte na wikipedii ktora cituje kopu odbornych historickych zdrojov.
ALE TO BY VAM NAJSKOR MUSELO IST O PRAVDU NIE O PRIHRIEVANIE VLASTNEJ
POLIEVOCKY...
A CO NAPRIKLAD NEPAL A BHUTAN A INE STATY SO SILNE ZAKORENENYM
TIBETSKYM BUDDHIZMOM, PRECO TAM NIE JE TAKETO OTROKARSTVO, AKOTO ZE LEN V TIBETE
BOLO, KYM NEPRISLI KOMUNISTICKI SPASITELIA Z CINY?
A PRECO AK SU TERAZ TIBETANIA
KONECNE OSLOBODENI OD OTROCTVA, PRECO VSETCI ZAPASIA O AUTONOMNOST? A PRECO
CINSKI KOMUNISTI ZNICILI 99% ICH KLASTOROV NANOSENIM URANOVEJ RUDY A POD.?
iko   |2011-01-02 00:52:41
Co to ma byt? Nejake vypisky z brozurky cinskeho ministerstva
propagandy?


dufam, ze tento chudak nebol nakoniec zvoleny....
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy