Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Politický životopis Tlačiť E-mail
Sobota, 16 Február 2008 15:59

Aktívny politický život Karola Ondriaša sa začal paradoxne, keď v roku 1988 ako nestranník vycestoval zo socialistického Československa na postdoktorálny študijný pobyt na univerzitu v USA. Tam sa na vlastnej koži oboznámil s fungovaním kapitalizmu ešte pred "nežnou revolúciou". Začal tam študovať politické, ekonomické a sociálne fakty socializmu a kapitalizmu, o čom po návrate na Slovensko napísal niekoľko knižných publikácií.

Do KSS vstúpil v roku 2000 a na IV zjazde KSS v roku 2000 bol zvolený do Ústredného výboru KSS a neskôr za podpredsedu KSS. V rokoch 2002-2006 pôsobil ako poslanec KSS v NR SR. Po dvojročnom pôsobení ako radového člena strany bol v roku 2008 opätovne zvolený za člena Ústredného výboru KSS.

Počas pôsobenia v NR SR v rokoch 2002-2006 podal a predniesol návrhy zákonov a uznesení:

 • o prešetrení zákonnosti privatizácie a reštitúcie

 • o študentských pôžičkách, proti spoplatneniu školstva

 • o progresívnej dani z príjmov

 • o stiahnutí vojakov z Iraku

 • o znárodnení

 • o dostavbe 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce

 • o zvýšení minimálnej mzdy

 • o zavedení dane z príjmov cirkiev

 • o zákaze privatizácie

 • o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989

 • o Ústave pamäti národa

 • o úžere

 • o neprijatí Ústavy pre Európu

Plynule ovláda anglický a priemerne aj ruský jazyk.